Committed changes 5 months ago
<link href="text/sbasic/shared/01050300.xhp" name="Manage Breakpoints dialog"><emph>Manage Breakpoints</emph> dialog</link>
<link href="text/sbasic/shared/01050300.xhp" name="Manage Breakpoints dialog"><emph>Keskeytyspisteidkohtien hallinta</emph> -valintaikkuna</link>
5 months ago
Manage Breakpoints
Keskeytyspisteidkohtien hallinta
5 months ago
<image id="img_id3155339" src="cmd/sc_managebreakpoints.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id3155339">Icon</alt></image>
<image id="img_id3155339" src="cmd/sc_managebreakpoints.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id3155339">Keskeytyspistekohtakuvake, jossa säädin ja punainen nappi</alt></image>
5 months ago
<ahelp hid=".">Calls a dialog to manage breakpoints.</ahelp>
<ahelp hid=".">Kutsutaan valintaikkuna keskeytyspisteiden hallintaan.</ahelp>
5 months ago
<link href="text/sbasic/shared/02/11170000.xhp" name="Manage Breakpoints">Manage Breakpoints</link>
<link href="text/sbasic/shared/02/11170000.xhp" name="Manage Breakpoints">Keskeytyspisteidkohtien hallinta</link>
5 months ago
Manage Breakpoints
Keskeytyspisteidkohtien hallinta
5 months ago
Breakpoint
Keskeytyspistekohta
5 months ago
The breakpoint is inserted at the cursor position. Use a breakpoint to interrupt a program just before an error occurs. You can then troubleshoot the program by running it in <link href="text/sbasic/shared/02/11050000.xhp" name="Single Step">Single Step</link> mode until the error occurs. You can also use the <link href="text/sbasic/shared/02/11080000.xhp" name="Watch">Watch</link> icon to check the content of the relevant variables.
Keskeytyspistekohta lisätään kohdistimen kohdalle. Keskeytyspistettäkohtaa voi käyttää ohjelman keskeyttämiseen juuri ennen tunnettua virhekohtaa. Virheen etsimistä voi sitten jatkaa <link href="text/sbasic/shared/02/11050000.xhp" name="Single Step">Askel kerrallaan</link> -tilassa, kunnes virhe tapahtuu. Samalla voi käyttää myös <link href="text/sbasic/shared/02/11080000.xhp" name="Watch">Seuranta</link>-toimintoa virheeseen liittyvien muuttujien arvojen tarkkailuun.
5 months ago
<ahelp hid=".uno:ToggleBreakPoint">Inserts a breakpoint in the program line.</ahelp>
<ahelp hid=".uno:ToggleBreakPoint">Ohjelmariville lisätään keskeytyspiste.</ahelp>
5 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 204 1,905 20,485
Translated 93% 191 1,797 19,131
Needs editing 0% 2 15 144
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Oct. 14, 2020, 3:27 p.m.
Last author Tuomas Hietala

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity