Translation status

4,583 Strings 98% Translate
39,096 Words 96%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 35 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 2 34 32 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 7 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 4 28 87 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 11 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 2 62 9 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 18 158 26 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 87% 49 650 9 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 1 12 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 10 151 8 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 49 979 2 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 2 36 33 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 38 34 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 44 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 25 32 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 2 6 1 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 2 14 68 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 12 175 5 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 7 46 2 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 9 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 6 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 7 156 60 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate
Committed changes a month ago
To access macros stored in libraries of <emph>%PRODUCTNAME Macros</emph> or <emph>My Macros</emph> from another container, including the document container, use the <link href="text/sbasic/shared/03131900.xhp" name="GlobalScope">GlobalScope specifier</link>.
For å få tilgang til makroar som er lagra i <emph>%PRODUCTNAME Macros</emph> eller <emph>Mine makroar</emph> frå ein annan behaldar, også dokumentbehaldaren, bruk <link href="text/sbasic/shared/03131900.xhp" name="GlobalScope">GlobalScope specifier</link>.
a month ago
<emph>Document</emph>: libraries stored in the document container are only available for the document and are accessible only when the document is open. You cannot access macros of a document from another document.
<emph>Dokument</emph>: bibliotek vert lagra i dokumentbehaldaren til dokumentet og er berre tilgjengeleg frå dokumentet når det er opna. Du har ikkje tilgang til biblioteket frå eit anna dokument.
a month ago
<emph>My Macros</emph>: libraries stored in this container are available to all documents of your user. The container is located in the user profile area and is not accessible by another user.
<emph>Mine makroar</emph>: biblioteka som vert lagra i denne mappa er tilgjengelege for brukaren av mappa. Behaldaren vert lagra i brukarprofilområdet, og er ikkje tilgjengeleg for andre brukarar.
a month ago
<emph>%PRODUCTNAME Macros</emph>: libraries stored in this container are available for all users of the computer and are managed by the computer administrator. The container is located in the %PRODUCTNAME installation directory.
<emph>%PRODUCTNAME Macros</emph>: biblioteka som vert lagra i denne behaldaren, er tilgjengelege for alle brukarane av denne datamaskinen og vert handsama av den som administrerer datamaskinen. Du finn behaldaren i %PRODUCTNAME si installasjonsmappe.
a month ago
Committed changes a month ago
%PRODUCTNAME Basic libraries can be stored in 3 different containers:
%PRODUCTNAME Basic-bibliotek kan lagrast i tre ulike behaldarar:
a month ago
Basic Libraries Containers
Behaldarar for Basic-bibliotek
a month ago
<bookmark_value>libraries;organizing</bookmark_value><bookmark_value>libraries;containers</bookmark_value><bookmark_value>modules;organizing</bookmark_value><bookmark_value>copying;modules</bookmark_value><bookmark_value>adding libraries</bookmark_value><bookmark_value>deleting;libraries/modules/dialogs</bookmark_value><bookmark_value>dialogs;organizing</bookmark_value><bookmark_value>moving;modules</bookmark_value><bookmark_value>organizing;modules/libraries/dialogs</bookmark_value><bookmark_value>renaming modules and dialogs</bookmark_value>
<bookmark_value>bibliotek;organisering</bookmark_value><bookmark_value>bibliotek;behaldarar</bookmark_value><bookmark_value>modular;organisering</bookmark_value><bookmark_value>kopiera;modular</bookmark_value><bookmark_value>leggja til bibliotek</bookmark_value><bookmark_value>sletta;bibliotek/modular/dialogs</bookmark_value><bookmark_value>dialogvindauge;organisering</bookmark_value><bookmark_value>flytta;modular</bookmark_value><bookmark_value>organisering;modular/bibliotek/dialogvindauge</bookmark_value><bookmark_value>gje modular og dialogvindauge nytt namn</bookmark_value>
a month ago
Committed changes 2 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 4,583 39,096 301,683
Translated 98% 4,512 37,832 289,806
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 3% 169 1,068 8,086

Last activity

Last change Aug. 13, 2020, 7:37 p.m.
Last author Kolbjørn Stuestøl

Activity in last 30 days

Activity in last year