New string to translate 10 months ago
Resource update 10 months ago
Committed changes 10 months ago
The default value is TRUE.
Normalverdien er SANN.
10 months ago
The default value is TRUE.
Normalverdien er SANN.
10 months ago
The default value is 0.
Standardverdien er 0.
10 months ago
The default value is TRUE.
Normalverdien er SANN.
10 months ago
The default value is FALSE.
Normalverdien er USANN.
10 months ago
The default value is FALSE.
Normalverdien er USANN.
10 months ago
Double-click in the <emph>breakpoint</emph> column at the left of the Editor window to toggle a breakpoint at the corresponding line. When the program reaches a breakpoint, the program execution is interrupted.
Dobbeltklikk på kolonnen <emph>brotpunkt</emph> til venstre i redigeringsvinduet for å slå brytpunktet for den gjeldende linjen av eller på. Programmet vert avbrutt når det kommer til et brytpunkt.
10 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 4,583 39,096 301,683
Translated 38% 1,767 11,010 92,340
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 10 49 732

Last activity

Last change Feb. 25, 2020, 8:10 p.m.
Last author Karl Morten Ramberg

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity