Translation status

4,583 Strings 4% Translate
39,096 Words 4%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 34% 1,070 13,428 17 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 58% 907 13,522 38 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 50% 24 359 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 23% 156 1,662 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 159 1,927 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 77% 637 9,404 146 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 48 237 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 2 67 58 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 67 501 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 6% 354 4,016 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 1 12 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 20 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 10% 26 258 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 41 588 51 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 64% 553 6,498 133 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 83% 15 59 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 18 294 3 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 17 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 12 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 35 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 13 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 10% 27 187 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 58% 103 1,558 1 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 38% 3,414 35,227 34 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 14 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate
Committed changes 3 weeks ago
Using Variables
Naudojami kintamieji
3 weeks ago
This section describes the basic syntax elements of $[officename] Basic. For a detailed description please refer to the $[officename] Basic Guide which is available separately.
Ši sekcija aprašo pagrindinius sintaksės elementus $[officename] Basic. Išsamiam aprašui remkites $[officename] Basic orientyru, kuris yra galimas atskirai.
3 weeks ago
<link href="text/sbasic/shared/01020000.xhp" name="Syntax">Syntax</link>
<link href="text/sbasic/shared/01020000.xhp" name="Syntax">Sintaksė</link>
3 weeks ago
Syntax
Sintaksė
3 weeks ago
You can copy or move subs, functions, modules and libraries from one file to another by using the <link href="text/sbasic/shared/01/06130000.xhp" name="Macro">Macro</link> dialog.
Galite kopijuoti arba perkelti paprogrames, funkcijas, modulius ir bibliotekas iš vieno failo į kitą, naudodami <link href="text/sbasic/shared/01/06130000.xhp" name="Macro"> Makrokomandos</link> dialogo langą.
3 weeks ago
After separating your program into procedures and functions (Subs and Functions), you can save these procedures and functions as files for reuse in other projects. $[officename] Basic supports <link href="text/sbasic/shared/01020500.xhp" name="Modules and Libraries">Modules and Libraries</link>. Subs and functions are always contained in modules. You can define modules to be global or part of a document. Multiple modules can be combined to a library.
Po programos atskyrimo į procedūras ir funkcijas (paprogrames ir funkcijas), galite išsaugoti šias procedūras ir funkcijas kaip failus pakartotiniam panaudojimui kituose projektuose. $[officename] Basic palaiko <link href="text/sbasic/shared/01020500.xhp" name="Modules and Libraries">Modulius ir bibliotekas</link>. Paprogramės ir funkcijos visada yra patalpintos moduliuose. Galite apibrėžti modulius, kad būtų dokumento išorine dalimi. Sudėtiniai moduliai gali būti jungiami į biblioteką.
3 weeks ago
Structuring
Suformuojama
3 weeks ago
Variables that you declare within a sub or function are valid only inside this sub or function. These variables override global variables with the same name and local variables with the same name coming from superordinate subs or functions.
Kintamieji, kuriuos aprašote su paprograme arba funkcija galioja tik tai viduje šios paprogramės arba funkcijos. Šie kintamieji pakeičia išorinius kintamuosius su tuo pačiu pavadinimu ir vidinius kintamuosius su tuo pačiu pavadinimu kylančiu iš vadovaujančiųjų paprogramių arba funkcijų.
3 weeks ago
Global variables are valid for all subs and functions inside a module. They are declared at the beginning of a module before the first sub or function starts.
Išoriniai kintamieji galioja visoms paprogramėms ir funkcijoms modulio viduje. Jie yra aprašyti modulio pradžioje, prieš prasidedant pirmąjai paprogramei arba funkcijai.
3 weeks ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 4,583 39,096 301,683
Translated 4% 218 1,809 16,321
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 1 1 5

Last activity

Last change Aug. 26, 2020, 4:14 p.m.
Last author Tolmantas

Activity in last 30 days

Activity in last year