Translation status

4,583 Strings 5% Translate
39,096 Words 5%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 34% 1,070 13,428 17 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 58% 900 13,420 38 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 50% 24 359 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 23% 156 1,662 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 159 1,927 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 77% 637 9,404 146 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 48 237 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 2 67 58 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 67 501 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 6% 354 4,016 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 1 12 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 20 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 10% 26 258 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 41 588 51 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 64% 553 6,498 133 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 83% 15 59 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 18 294 3 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 17 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 12 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 35 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 13 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 10% 27 187 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 87% 31 713 3 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 38% 3,414 35,227 34 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 11 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate
Committed changes 2 weeks ago
Dim c As Boolean 'Declares c as a Boolean variable that can be TRUE or FALSE'
Blankus c kaip loginis duomenų tipas „Aprašo kintamąjį c kaip loginį duomenų tipo kintamąjį, kuris gali būti TEISINGAS arba KLAIDNETEISINGAS“
2 weeks ago
Dim c As Boolean 'Declares c as a Boolean variable that can be TRUE or FALSE'
Blankus c kaip loginis duomenų tipas „Aprašo kintamąjį c kaip loginį duomenų tipo kintamąjį, kuris gali būti TEISINGAS arba KLAIDINGAS“
2 weeks ago
Dim a$, b As Integer 'Declares one variable as a String and one as an Integer'
Blankus a$, b kaip sveikasis skaičius „Aprašo vieną kintamąjį kaip „a“ kaip Eilutę ir vieną kaip sveikąjį skaičių“
2 weeks ago
Dim a As String 'Declares the variable "a" as a String'
Blankus Kaip Eilutė „Aprašo kintamąjį „a“ kaip Eilutę“
2 weeks ago
Declaring Variables
Apibrėžiarašomi kintamieji
2 weeks ago
In $[officename] Basic you don't need to declare variables explicitly. A variable declaration can be performed with the <emph>Dim</emph> statement. You can declare more than one variable at a time by separating the names with a comma. To define the variable type, use either a type-declaration sign after the name, or the appropriate key word.
$[officename] „Beisike“ nereikia apibrėžrašyti kintamųjų tiksliai. Kintamasis gali būti apibrėžrašytas <emph>Blankus</emph> sakiniu. Galite apibrėžrašyti daugiau nei vieną kintamąjį vienu metu, atskirdami pavadinimus kableliu. Norėdami apibrėžrašyti kintamojo tipą, naudokite tipo apibrėžirašymo ženklą po pavadinimo arba tinkamą raktinį žodį.
2 weeks ago
Dim a$ 'Declares the variable "a" as a String'
Blankus a$ „Aprašo kintamąjį „a“ kaip Eilutę“
2 weeks ago
Examples for variable declarations:
Kintamųjų aprašų pavyzdžiai:
2 weeks ago
In $[officename] Basic you don't need to declare variables explicitly. A variable declaration can be performed with the <emph>Dim</emph> statement. You can declare more than one variable at a time by separating the names with a comma. To define the variable type, use either a type-declaration sign after the name, or the appropriate key word.
$[officename] „Beisike“ nereikia apibrėžti kintamųjų tiksliai. Kintamasis gali būti apibrėžtas <emph>Blankus</emph> sakiniu. Galite apibrėžti daugiau nei vieną kintamąjį vienu metu, atskirdami pavadinimus kableliu. Norėdami apibrėžti kintamojo tipą, naudokite tipo apibrėžimo ženklą po pavadinimo arba tinkamą raktinį žodį.
2 weeks ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 4,583 39,096 301,683
Translated 5% 238 2,068 18,067
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 1 1 5

Last activity

Last change Oct. 2, 2020, 4:26 p.m.
Last author Tolmantas

Activity in last 30 days

Activity in last year