<emph>Start: </emph>Optional numeric expression that marks the position <emph>from the left </emph>in a string where the search for the specified substring starts. If you omit this parameter, the search starts at the last character of the string. The maximum allowed value is 65535.
<emph>Hasiera: </emph>zehaztutako azpikatearen bilaketa katearen <emph>ezkerretik hasita</emph> zein kokagunetan hasiko den zehazten duen zenbakizko aukerazko adierazpena. Parametro hori ez badago, bilaketa katearen azken karakteretik hasiko da. Gehienezko balioa 65535 izan daiteke.
12 days ago
<ahelp hid=".">Specify the maximum value for the current control.</ahelp>
<ahelp hid=".">Uneko kontrolak eduki dezakeen gehienezko balioa zehazten du.</ahelp>
12 days ago
<ahelp hid=".">Specify the maximum time value for a time control.</ahelp>
<ahelp hid=".">Ordu-kontrolentzako gehienezko ordu-balioa zehazten du.</ahelp>
12 days ago
<ahelp hid=".">Specify the maximum value of a scrollbar control.</ahelp>
<ahelp hid=".">Korritze-barraren kontrolaren gehienezko balioa zehazten du.</ahelp>
12 days ago
<ahelp hid=".">Specify the maximum value of a progress bar control.</ahelp>
<ahelp hid=".">Aurrerapen-barraren kontrolaren gehienezko balioa zehazten du.</ahelp>
12 days ago
<ahelp hid=".">Specify the maximum number of characters that the user can enter.</ahelp>
<ahelp hid=".">Erabiltzaileak sar dezakeen gehienezko karaktere kopurua zehazten du.</ahelp>
12 days ago
You can create multi-line <emph>labels</emph> by inserting manual line breaks in the label using <emph>Shift+Enter</emph>.
Lerro anitzeko <emph>etiketak</emph> sor ditzakezu. Horretarako, sartu eskuzko lerro-jauziak etiketan <emph>⇧+</emph> teklen bidez.
2 months ago
<ahelp hid=".">Specify the entries for a list control. One line takes one list entry. Press <emph>Shift+Enter</emph> to insert a new line.</ahelp>
<ahelp hid=".">Zerrenda-kontrolentzako sarrerak zehazten ditu. Lerro batek zerrendako sarrera bat betetzen du. Sakatu <emph>⇧+</emph> beste lerro bat sartzeko.</ahelp>
2 months ago
Shift+Enter
⇧+
2 months ago
<emph>Compare:</emph> This optional parameter sets the comparison method. If Compare = 1, the string comparison is case-sensitive. If Compare = 0, no distinction is made between uppercase and lowercase letters.
<emph>Konparatu:</emph> aukerako parametro honek konparazio-metodoa ezartzen du. Konparatu = 1 bada, kate-konparaketzioak maiuskulak eta minuskulak bereiztuko ditu. Konparatu = 0 bada, ez da bereizketarik egingo letra maiuskulen eta minuskulen artean.
3 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 4,583 39,096 301,683
Translated 99% 4,581 38,989 300,959
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 1% 73 159 1,683

Last activity

Last change April 4, 2021, 7:15 a.m.
Last author Asier Sarasua Garmendia

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity