Translation status

378 Strings 32% Translate
4,489 Words 28%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 9 212 15 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 172 5,025 33 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 78 1,154 149 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 12 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 16 7 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 7 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 19 21 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 152 1,328 14 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 156 2,302 94 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 28 268 13 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 49 979 8 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 9 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 25 439 27 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 32 739 174 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 42 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 58 3 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 15 127 56 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 28 564 21 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 218 2,944 74 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 6 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 10% 27 187 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 426 5,452 76 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 13 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate
None

Suggestion added

LibreOffice Help – 6.4 / text/sbasic/pythonDutch

The %PRODUCTNAME scripting framework for Python is optional on some GNU/Linux distributions. If it is installed, selecting <menuitem>Tools - Macros - Run Macro...</menuitem> and checking <literal>%PRODUCTNAME Macros</literal> for the presence of <literal>HelloWorld – HelloWorldPython</literal> macro is sufficient. If absent, please refer to your distribution documentation in order to install the %PRODUCTNAME scripting framework for Python.
De %PRODUCTNAME scripting framework voor Python is optioneel in sommige GNU/Linux versies. Indien geïnstalleerd kies <menuitem>Tools - Macros - Run Macro...</menuitem> en controleer <literal>%PRODUCTNAME Macros</literal> of dat <literal>HelloWorld – HelloWorldPython</literal> macro functioneert. Indien afwezig, raadpleeg de documentatie van je versie om de %PRODUCTNAME scripting framework voor Python te installeren.
5 months ago
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/sbasic/pythonDutch

Committed changes 9 months ago
''' System-dependent filename '''
''' System-dependent filename '''
9 months ago
' MEMBERS
' MEMBERS
9 months ago
' CONSTRUCTOR/DESTRUCTOR
' CONSTRUCTOR/DESTRUCTOR
9 months ago
New contributor 9 months ago
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/sbasic/pythonDutch

Committed changes 10 months ago
%PRODUCTNAME static dialogs are created with the <link href="text/sbasic/guide/create_dialog.xhp" name="dialog editor">Dialog editor</link> and are stored in varying places according to their personal (My Macros), shared (%PRODUCTNAME Macros) or document-embedded nature. In reverse, dynamic dialogs are constructed at runtime, from Basic or Python scripts, or using any other <link href="text/shared/guide/scripting.xhp">%PRODUCTNAME supported language</link> for that matter. Opening static dialogs with Python is illustrated herewith. Exception handling and internationalization are omitted for clarity.
Statische dialoogvensters van %PRODUCTNAME worden gecreëerd met de <link href="text/sbasic/guide/create_dialog.xhp" name="dialog editor">Dialoogbewerker</link> en worden opgeslagen op verschillende plaatsen in overeenstemming met hun persoonlijke (Mijn macro’s), gedeelde (%PRODUCTNAME-macro’s) of in het document ingebedde aard. Omgekeerd, dynamische dialoogvensters worden tijdens het uitvoeren geconstrueerd, van Basic- of Python-scripts, of door gebruik te maken van een andere <link href="text/shared/guide/scripting.xhp">door %PRODUCTNAME ondersteunde taal</link>. Het openen van statische dialoogvensters met Python wordt hierbij gedemonstreerd. Het omgaan met uitzonderingen en internationalisering worden weggelaten voor de helderheid.
10 months ago
New contributor 10 months ago
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/sbasic/pythonDutch

Committed changes 11 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 378 4,489 42,621
Translated 32% 121 1,300 12,700
Needs editing 0% 1 2 24
Failing check 2% 9 49 1,473

Last activity

Last change March 1, 2020, 7:41 p.m.
Last author vpanter

Activity in last 30 days

Activity in last year