Translation status

378 Strings 100% Translate
4,489 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 8 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 7 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 87 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 12 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 6 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 15 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 2 107 75 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 6 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 82 1,525 76 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 6 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 26 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate

Translation Information

Project website https://www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask*/helpcontent2/source/text/sbasic/python.po
Translation file eu/helpcontent2/source/text/sbasic/python.po
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/sbasic/pythonBasque

Committed changes 7 months ago
Refer to <link href="text/sbasic/python/python_2_basic.xhp" name="Python calls to %PRODUCTNAME Basic">Python calls to %PRODUCTNAME Basic</link> page for <literal>getBasicScript</literal> routine description and for details about cross-language scripting execution.
Begiratu <link href="text/sbasic/python/python_2_basic.xhp" name="Python calls to %PRODUCTNAME Basic">Python deiak %PRODUCTNAME Basic lengoaiari</link> orria <literal>getBasicScript</literal> errutinaren deskribapenari buruzko eta lengoaien scriptgintza gurutzatuaren exekuzioaren xehetasunei buruzko informazioa jasotzeko.
7 months ago
<literal>createDialogWithHandler</literal> method of <link href="https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/servicecom_1_1sun_1_1star_1_1awt_1_1DialogProvider2.html" name="com.sun.star.awt.DialogProvider2">com.sun.star.awt.DialogProvider2</link> service is used to set the dialog and its handler. The handler is responsible for implementing <link href="https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/interfacecom_1_1sun_1_1star_1_1awt_1_1XDialogEventHandler.html" name="com.sun.star.awt.XDialogEventHandler">com.sun.star.awt.XDialogEventHandler</link> interface.
<literal>createDialogWithHandler</literal> metodoa, <link href="https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/servicecom_1_1sun_1_1star_1_1awt_1_1DialogProvider2.html" name="com.sun.star.awt.DialogProvider2">com.sun.star.awt.DialogProvider2</link> zerbitzukoa, elkarrizketa-koadroa eta haren maneiatzailea ezartzeko erabiltzen da. Maneiatzaileak <link href="https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/interfacecom_1_1sun_1_1star_1_1awt_1_1XDialogEventHandler.html" name="com.sun.star.awt.XDialogEventHandler">com.sun.star.awt.XDialogEventHandler</link> interfazea inplementatzeko ardura du.
7 months ago
Optionally define <literal>Ok</literal> button receiving focus event component method name as <literal>onOkHasfocus</literal>
Aukeran, ezarri foku-gertaera jasotzen duen <literal>Ados</literal> botoiaren osagaiaren metodoari <literal>onOkHasfocus</literal> izena
7 months ago
Optionally define <literal>txtTracelog</literal> key pressed and mouse button pressed events component method names as <literal>_openHelp</literal>
Aukeran, ezarri <literal>txtTracelog</literal> tekla-sakatzearen eta sagu-botoiaren sakatzearen gertaeren osagaien metodoei <literal>_openHelp</literal> izena
7 months ago
Set <literal>Dump to file</literal> dialog button component method name to <literal>_dump2File</literal>
Ezarri <literal>Dump to file</literal> elkarrizketa-koadroaren botoiaren osagaiaren metodoari <literal>_dump2File</literal> izena
7 months ago
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/sbasic/pythonBasque

Committed changes 7 months ago
<bookmark_value>Python;InputBox</bookmark_value> <bookmark_value>Python;MsgBox</bookmark_value> <bookmark_value>Python;Print</bookmark_value> <bookmark_value>API;script.provider.MasterScriptProvider: Screen Input/Output</bookmark_value> <bookmark_value>API;script.provider.XScript: Screen Input/Output</bookmark_value>
<bookmark_value>Python;InputBox</bookmark_value> <bookmark_value>Python;MsgBox</bookmark_value> <bookmark_value>Python;Print</bookmark_value> <bookmark_value>API;script.provider.MasterScriptProvider: Screen Input/Outputarrea/irteera pantailara</bookmark_value> <bookmark_value>API;script.provider.XScript: Screen Input/Outputarrera/irteera pantailara</bookmark_value>
7 months ago
'dialog.endDialog(1) if computer-based dialog
'dialog.endDialog(1) ordenagailuan oinarritutako elkarrizketa-koadroa bada
7 months ago
method As String) As Boolean
method As String) As Boolean
7 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 378 4,489 42,621
Translated 100% 378 4,489 42,621
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 1% 7 121 1,656

Last activity

Last change April 6, 2020, 10:36 a.m.
Last author Asier Sarasua Garmendia

Activity in last 30 days

Activity in last year