Ahoj, pokud se chcete přidat, stačí se přihlásit a začít psát návrhy překladů. Zkontrolujeme je, zařadíme a dle kvality vám časem dáme plná práva. Případné dotazy prosím napište na lokalizace@cz.libreoffice.org. Těšíme se! :-)

Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */helpcontent2/source/text/sbasic/guide.po
Translation file cs/helpcontent2/source/text/sbasic/guide.po
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/sbasic/guideCzech

Committed changes 11 months ago
<emph>datetime</emph> Genuine date and time types
<emph>datetime</emph> Opravdové datové a časové typytypy data a času
11 months ago
<emph>unittest</emph> and <emph>trace</emph> Unit testing framework and Track Python execution
<emph>unittest</emph> a <emph>trace</emph> Prostředí pro jednotkové testy a sledování běhu programu v Pythonu
11 months ago
<emph>argparse</emph> Parser for command-line options, arguments and sub-commands
<emph>argparse</emph> Syntaktický analyzátor v příkazovém řádku zadaných možností, argumentů a příkazů zadaných v příkazovém řádku
11 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/sbasic/guideCzech

Committed changes 11 months ago
The calling mechanism for personal or shared Python scripts is identical to that of embedded scripts. Library names are mapped to folders. Computing %PRODUCTNAME user profile and shared modules system file paths can be performed as detailed in <link href="text/sbasic/python/python_session.xhp">Getting session information</link>. Below <literal>OSName</literal>, <literal>HelloWorld</literal> and <literal>NormalizePath</literal> routines are calling their Python counterparts, using aforementioned <literal>GetPythonScript</literal> function. Exception handling is not detailed.
Způsob volání osobních nebo sdílených skriptů Pythonu je stejný jako u vložených skriptů. Názvy knihoven jsou namapovány na složky. Cesty k souborům uživatelského profilu %PRODUCTNAME a sdílených modulů lze zjistit tak, jak je popsáno na stránce <link href="text/sbasic/python/python_session.xhp">Zjišťování informací o relaci</link>. Níže uvedené programy <literal>OSName</literal>, <literal>HelloWorld</literal> a <literal>NormalizePath</literal> volají odpovídající kód v Pythonu, a to s využitím výše zmíněné funkce <literal>GetPythonScript</literal>. V kódu není uvažováno zpracování chyb.
11 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/sbasic/guideCzech

Committed changes 11 months ago
''' Grab Python script object before execution
''' ZPřed spuštěním získá objekt se skriptem Pythonu před spuštěním
11 months ago
A reasonable exposure to %PRODUCTNAME Basic and to <link href="https://api.libreoffice.org/" name="Application Programming Interface">Application Programming Interface (API)</link> features is recommended prior to perform inter-language calls from Basic to Python, to JavaScript or any other script engine.
Pokud chcete volat volat z jazyka %PRODUCTNAME Basicu jazyky jiné (Python, JavaScript nebo jiný skripitovací jazyk), je vhodné, abyste měli odpovídající znalost Basicu a <link href="https://api.libreoffice.org/" name="rozhraní pro programování aplikací">rozhraní pro programování aplikací (API)</link>.
11 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/sbasic/guideCzech

Committed changes 11 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 159 1,927 16,358
Translated 100% 159 1,927 16,358
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 1% 3 6 61

Last activity

Last change Feb. 15, 2020, 9:56 a.m.
Last author Stanislav Horáček

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity