Translation status

2,135 Strings 99% Translate
30,205 Words 99%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 177 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 5 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 45 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 11 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 123 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 35 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 8 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 7 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 124 1,021 27 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 2 37 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 5 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 45 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 20 130 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 8 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 6 77 2 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 35 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 6 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 9 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 65 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 11 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 40 Translate
Committed changes a month ago
<bookmark_value>headings;rearranging</bookmark_value><bookmark_value>rearranging headings</bookmark_value><bookmark_value>moving;headings</bookmark_value><bookmark_value>demoting heading levels</bookmark_value><bookmark_value>promoting heading levels</bookmark_value><bookmark_value>Navigator;heading levels and chapters</bookmark_value><bookmark_value>arranging;headings</bookmark_value><bookmark_value>outlines;arranging chapters</bookmark_value>
<bookmark_value>overskrifter; omorganiseringa</bookmark_value> <bookmark_value>omorganisera, overskrifter</bookmark_value> <bookmark_value>flyttae;overskrifter</bookmark_value> <bookmark_value>flyttasenke overskriftsnivå ned</bookmark_value> <bookmark_value>flyttaheve overskriftsnivå opp</bookmark_value> <bookmark_value>dokumentstruktuNavigator; overskriftsnivå og kapittel</bookmark_value> <bookmark_value>oppstillingarrangere;overskrifter</bookmark_value> <bookmark_value>disposisjon;organiseraskissere; arrangering av kapitteller</bookmark_value>
a month ago
Committed changes a month ago
<bookmark_value>deleting; tables or table contents</bookmark_value> <bookmark_value>tables; deleting</bookmark_value>
<bookmark_value>sletta; tabellar eller tabellindnhald</bookmark_value><bookmark_value>tabellar; sletta</bookmark_value>
a month ago
Committed changes 2 months ago
If you want to place mail merge fields anywhere else in the document select the corresponding column in your address data source and then drag and drop the column header into the document where you would like the field to be. Be sure to select the entire column.
Ønskjer du å plassera flettefeltet andre stadear i dokumentet, vel den tilsvarande kolonnen i adressekjelda og dra og slepp kolonneoverskrifta dit du ønskjer å plassera feltet. Forsikra deg om at du har markerkt heile kolonnen.
2 months ago
Committed changes 2 months ago
If your printer prints duplex, and because brochures always print in landscape mode, you should use the "duplex - short edge" setting in your printer setup dialog.
Dersom skrivaren din har duplex (dobbeltsidig utskrift), bør du bruka innstillinga «duplex – kort kant» i dialogenvindauget for skrivaroppsettet. Dette fordi brosjyrar alltid vert skrivne ut i liggjande format.
2 months ago
Committed changes 4 months ago
To set the <item type="menuitem">Behavior of rows/columns</item> options for tables in text documents, choose <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="menuitem">%PRODUCTNAME - Preferences</item></caseinline><defaultinline><item type="menuitem">Tools - Options</item></defaultinline></switchinline><item type="menuitem"> - %PRODUCTNAME Writer - Table</item>. There are three display modes for tables:
For å setja alternativa for <item type="menuitem">Rad- og kolonne-oppførsel</item> i tekstdokument, vel <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="menuitem">%PRODUCTNAME → Innstillingar</item></caseinline><defaultinline><item type="menuitem">Verktøy → Innstillingar</item></defaultinline></switchinline><item type="menuitem">%PRODUCTNAME Writer → Tabell</item>. Det finst tre visningsmodi for tabellar:
4 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2,135 30,205 252,355
Translated 99% 2,133 30,154 251,626
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 1% 32 542 4,453

Last activity

Last change Aug. 29, 2020, 7:04 p.m.
Last author Kolbjørn Stuestøl

Activity in last 30 days

Activity in last year