Translation status

2,135 Strings 97% Translate
30,205 Words 96%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 212 2,623 248 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 12 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 74% 83 1,971 5 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 117 1,995 47 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 6 236 4 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 7 31 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 88% 320 5,094 51 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 4 38 3 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 6 203 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 82% 277 3,796 22 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 40% 184 2,727 1 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 14 3 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 124 1,021 34 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 36 1 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 11 337 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 186 4,594 23 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 805 14,708 90 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 110 1,054 15 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 82% 135 2,058 4 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 114 2,810 27 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 2 11 4 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 5 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 549 9,032 96 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 49 1,750 19 Translate
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/swriter/guideCatalan

Committed changes 2 weeks ago
To quickly undo an AutoCorrect replacement, press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command </caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Z. This also adds the word or abbreviation that you typed to the AutoCorrect exceptions list.
Per a desfer ràpidament un reemplaçament realitzat per la correcció automàtica, premeu <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Ordre</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Z. Amb aquesta acció també afegireu la paraula o l'abreviació que hàgiu teclejat a la llista d'excepcions de la correcció automàtica.
2 weeks ago
To quickly undo an automatic correction or completion, press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Z.
Per a desfer ràpidament una correcció o una compleció automàtica, premeu <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Ordre</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Z.
2 weeks ago
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/swriter/guideCatalan

Committed changes 2 weeks ago
The second part of the example is to define the condition that must be met, and to insert a placeholder for displaying the conditional text in your document.
La segona part de l'exemple consisteix a definir la condició que cal complir i a inserir un espai reservat per a visualitzar el text condicional en el document.
3 weeks ago
Index entries are inserted as fields into your document. To view fields in your document, choose <item type="menuitem">View</item> and ensure that <item type="menuitem">Field Shadings</item> is selected.
Les entrades d'índex s'insereixen com a camps en el document. Per a visualitzar els camps en el document, trieu <item type="menuitem">Visualitza</item> i assegureu-vos que <item type="menuitem">Ombreigs dels camps</item> estigui seleccionat.
3 weeks ago
You can also <link href="text/swriter/guide/ruler.xhp" name="ruler">set indents using the ruler</link>. To display the ruler, choose <item type="menuitem">View - Ruler</item>.
També podeu <link href="text/swriter/guide/ruler.xhp" name="ruler">definir els sagnats mitjançant el regle</link>. Per a visualitzar el regle, trieu <item type="menuitem">Visualitza - Regle</item>.
3 weeks ago
If you have a text that was hidden by defining a condition with a variable, you have several options to display the hidden text. Do one of the following:
Si el document conté un text que ha estat amagat mitjançant la definició d'una condició amb una variable, disposeu de diverses opcions per a visualitzar aquest text amagat. Realitzeu una de les accions següents:
3 weeks ago
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/swriter/guideCatalan

Committed changes a month ago
Press the keys <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+<underlined character> to open a menu. In an open menu, press the underlined character to run a command. For example, press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+I to open the <item type="menuitem">Insert</item> menu, and then H to insert a hyperlink.
Premeu les tecles <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Opció</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+<underlined chcaraàcter subratllat> per a obrir un menú. Amb un menú obert, premeu el caràcter subratllat per a executar l'acció. Per exemple, premeu <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Opció</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+I per a obrir el menú <item type="menuitem">Insereix</item>, i llavors premeu E per a inserir un enllaç.
a month ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2,135 30,205 252,355
Translated 97% 2,079 29,011 240,474
Needs editing 1% 25 561 5,563
Failing check 1% 26 424 5,766

Last activity

Last change Sept. 10, 2020, 8:08 p.m.
Last author Adolfo Jayme Barrientos

Activity in last 30 days

Activity in last year