User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/swriter/01Finnish

Committed changes 3 months ago
<link href="text/swriter/01/05060200.xhp" name="Wrap">Wrap</link>
<link href="text/swriter/01/05060200.xhp" name="Sivun rRivitys">Sivun rRivitys</link>
3 months ago
<link href="text/swriter/01/05060200.xhp" name="Wrap">Wrap</link>
<link href="text/swriter/01/05060200.xhp" name="Sivun rRivitys">Sivun rRivitys</link>
3 months ago
<link href="text/swriter/01/05060200.xhp" name="Wrap">Wrap</link>
<link href="text/swriter/01/05060200.xhp" name="Sivun rRivitys">Sivun rRivitys</link>
3 months ago
For function fields, the format field is only used for fields of the type placeholder. Here, the format determines the object for which the placeholder stands.
Toimintokentistä vain paikkamerkkityypeille käytetään muotoiluruutua. Tässä muotoilu määrää objektin, jota paikkamerkki edustaa.
3 months ago
Placeholder
Paikkamerkkianvaraaja
3 months ago
Inserts a placeholder field in the document, for example, for graphics. When you click a placeholder field in the document, you are prompted to insert the item that is missing.
Lisätäänä paikkamerkkinvaraajakenttä asiakirjaan, esimerkiksi kuville. Kun asiakirjan paikkamerkkianvaraajakenttää napsautetaan, käyttäjää kehotetaan lisäämään puuttuva kohde.
3 months ago
Type the text that you want to display in the field. If you are inserting a placeholder field, type the text that you want to display as a help tip when you rest the mouse pointer over the field.
Kirjoitetaana teksti, jonka haluataan näkyvän kentässä. Jos ollaanet lisäämässä paikkamerkkianvaraajakenttää, kirjoitettu teksti näkyy vihjeenä, kun hiiren osoitin on kentässn päällä.
3 months ago
Placeholder
Paikkamerkkianvaraaja
3 months ago
Inserts the name of a database field as a placeholder, so that you can create a mail merge document. The field content is automatically inserted when you print the form letter.
Lisää tietokantakentän nimen paikkamerkkinäanvaraajana joukkokirjaasiakirjan luomista varten. Kentän sisältö lisätään automaattisesti joukkokirjeen tulostuksessa.
3 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 3,348 36,640 295,792
Translated 82% 2,775 28,193 225,074
Needs editing 0% 1 26 159
Failing checks 0% 28 618 5,406

Last activity

Last change Oct. 12, 2020, 6:51 p.m.
Last author Tuomas Hietala

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity