Translation status

336 Strings 67% Translate
3,359 Words 52%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 1 5 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 64% 1,615 15,398 95 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 18% 9 57 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 6 41 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 54 1,723 3 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 13% 281 3,303 1 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 74% 860 14,009 27 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 76% 347 7,113 6 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 50% 74 384 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 38% 37 363 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 64% 988 15,117 26 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 57% 3 59 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 88% 47 665 4 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 21% 153 2,215 1 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 75% 77 1,203 48 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 36% 998 14,582 19 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 7 57 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 59% 51 232 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 86% 9 118 4 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 308 3,440 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 78% 23 257 2 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 6 59 2 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 81% 12 144 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 76% 38 311 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 41% 10 93 Translate
auxiliary MPL-2.0 69% 36 103 2 8 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 77% 341 4,836 21 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 62% 798 13,481 20 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 24 315 35 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 1 23 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 50% 8 116 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 33% 1,277 22,728 12 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 81% 51 750 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 5 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 1 3 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 64% 69 628 4 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 58% 3,144 46,607 51 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 48 237 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 9 198 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 207 2,904 6 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 69% 236 4,138 5 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 74% 61 314 3 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 51% 1,050 23,019 12 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 78 187 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 52% 146 1,413 1 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 3 130 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 79% 41 231 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 88% 29 367 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 30% 141 1,120 2 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 7 41 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 17 395 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 20 159 7 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 84% 141 2,139 5 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 3 10 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 40% 3,251 47,127 31 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 8 136 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 79% 202 3,640 7 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 55% 738 13,076 11 Translate
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/swriterSlovak

Committed changes 3 weeks ago
$[officename] Writer lets you design and produce text documents that can include graphics, tables, or charts. You can then save the documents in a variety of formats, including the standardized OpenDocument format (ODF), Microsoft Word .doc format, or HTML. And you can easily export your document to the Portable Document Format (PDF).
$[officename] Writer vám umožňuje navrhovať a vytvárať textové dokumenty, ktoré môžu obsahovať grafiku, tabuľky či grafy. Dokumenty je možné ukladať vo veľkom množstve formátov, medzi ktorými sú aj štandardizovaný formát OpenDocument (ODF), Microsoft Word .doc nalebo HTML. Dokumenty môžete ľahko exportovať do formátu Portable Document Format (PDF).
3 weeks ago
<ahelp hid=".">Displays the language for the selected text. <br/>Click to open a menu where you can choose another language for the selected text or for the current paragraph. <br/>Choose None to exclude the text from spellchecking and hyphenation. <br/>Choose Reset to Default Language to re-apply the default language for the selection or the paragraph. <br/>Choose More to open a dialog with more options.</ahelp>
<ahelp hid=".">Zobrazuje jazyk označeného textu. <br/>Kliknutím otvorte ponuku, z ktorej môžete vybrať jazyk označeného textu alebo aktuálneho odseku. <br/>Voľba [žiadny] vyradí text z kontroly pravopisu a delenia slov. <br/>Voľba Nastaviť na východzí jazyk nastaví označený text nalebo odsek na predvolené nastavenie jazyka. <br/>Voľba Viac otvorí dialóg s ďalšími možnosťami.</ahelp>
3 weeks ago
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/swriterSlovak

Committed changes 4 weeks ago
Convert
PreviesKonvertovať
a month ago
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/swriterSlovak

Committed changes a month ago
Deletes the selected columns.
Zmaže vybrané strĺpce.
a month ago
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/swriterSlovak

Committed changes 2 months ago
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect Options</link>
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="Automatická oprava">MožnostiNastavenie automatickej opravy</link>
2 months ago
New contributor 2 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 336 3,359 31,459
Translated 67% 228 1,778 18,495
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 2 44 359

Last activity

Last change Sept. 5, 2020, 7:50 a.m.
Last author Miloš Šrámek

Activity in last 30 days

Activity in last year