Translation status

1,525 Strings 36% Translate
16,792 Words 73%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 5% 4,331 35,754 1 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 1 6 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 66% 219 1,657 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 7 124 1 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 74% 839 8,085 17 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 85% 9 51 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 71% 793 12,586 132 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 11 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 61% 596 6,770 133 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 85% 1 9 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 8 30 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 67 501 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2% 301 3,299 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 106 1,433 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 66 444 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 50 924 12 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 2 37 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 73% 90 1,346 4 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 50% 24 359 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 18% 13 108 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 18 277 52 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 9 109 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 84% 4 20 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 20 54 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 48 237 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 67% 29 364 1 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 73% 207 2,392 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 8% 218 1,012 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 41% 1,268 18,279 23 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 55% 27 92 1 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 84% 38 573 3 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 7 41 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 204 1,888 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 13 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 27% 3,952 39,431 32 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 11 80 1 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 21% 1,293 15,615 13 Translate
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/smath/01Lithuanian

Committed changes a month ago
You can also click <emph>Cancel</emph> at any time to close the dialog without saving any of the changes.
Bet kuriuo metu spustelėjus mygtuką <emph>Atsisakyti</emph>, rašmenų keitimo dialogo langas bus užvertas ir jokie pakeitimai neįrašyti.
a month ago
<ahelp hid=".">Adjusts the percentage excess size.</ahelp> At 0 percent the brackets are set so that they surround the argument at the same height. The higher the entered value is, the larger the vertical gap between the contents of the brackets and the external border of the brackets. The field can only be used in combination with <emph>Scale all brackets</emph>.
<ahelp hid=".">Reguliuojamas skliaustų aukštis virš reiškinio.</ahelp> Kai nustatyta reikšmė 0, skliaustų aukštis yra toks pats, kaip ir reiškinio juose. Kuo didesnė reikšmė nustatoma šiame laukelyje, tuo didesnis atstumas bus tarp reiškinio skliaustuose viršaus ir pačių skliaustų viršaus. Šią reikšmę galima nurodyti tik tuomet, kai pažymėta parinktis <emph>Skliaustelių dydis</emph>.
a month ago
Brackets preceded by "left" or "right", however, are always adjusted to the argument. See "left(left(left(a right)right)right)", "left(stack{a#b#c}right)", "left(a over b right)".
Vis dėlto, skliaustai, su kuriais naudojamos komandos „left“ arba „right“, pritaikomi prie argumento dydžio. Palyginkite: „left(left(left(a right)right)right)“, „left(stack{a#b#c}right)“, „left(a over b right)“.
a month ago
Some <link href="text/smath/01/03091300.xhp" name="Attributes">Attributes</link> have fixed sizes; do not change these if they are placed above a long symbol.
Kai kurie <link href="text/smath/01/03091300.xhp" name="Attributes">požymiai</link> taip pat yra fiksuoto dydžio – dydis nekeičiamas, net jei požymio ženklas yra virš plataus rašmens.
a month ago
The spaces in the examples are required for the correct structure. You may not delete them when making entries in the Commands window.
Pavyzdžiuose tarpai tarp formulių elementų reikalingi teisingai formulės struktūrai. Nepašalinkite jų, rinkdami formulės tekstą komandų polangyje.
a month ago
The <emph>color</emph> command changes the character color; first enter the <emph>color</emph> command directly in the <emph>Commands</emph> window. Then enter the color name (black, white, cyan, magenta, red, blue, green, or yellow). Then enter the characters to be changed.
Komanda <emph>color</emph> keičiama rašmenų spalva. Pirma <emph>komandų</emph> polangyje įveskite komandą <emph>color</emph>, tuomet – spalvos pavadinimą („black“ – juoda, „white“ – balta, „cyan“ – žydra, „magenta“ – purpurinė, „red“ – raudona, „blue“ – mėlyna, „green“ – žalia, „yellow“ – geltona), o po to – rašmenis, kuriems norite taikyti spalvą.
a month ago
<bookmark_value>mathematical symbols; other</bookmark_value><bookmark_value>real part of complex numbers</bookmark_value><bookmark_value>symbols;for complex numbers</bookmark_value><bookmark_value>partial differentiation symbol</bookmark_value><bookmark_value>infinity symbol</bookmark_value><bookmark_value>Nabla operator</bookmark_value><bookmark_value>there exists symbol</bookmark_value><bookmark_value>there does not exist symbol</bookmark_value><bookmark_value>existence quantor symbol</bookmark_value><bookmark_value>for all symbol</bookmark_value><bookmark_value>universal quantifier symbol</bookmark_value><bookmark_value>h-bar symbol</bookmark_value><bookmark_value>lambda-bar symbol</bookmark_value><bookmark_value>imaginary part of a complex number</bookmark_value><bookmark_value>complex numbers; symbols</bookmark_value><bookmark_value>weierstrass p symbol</bookmark_value><bookmark_value>left arrow symbol</bookmark_value><bookmark_value>right arrow symbol</bookmark_value><bookmark_value>up arrow symbol</bookmark_value><bookmark_value>down arrow symbol</bookmark_value><bookmark_value>arrows;symbols in %PRODUCTNAME Math</bookmark_value><bookmark_value>center dots symbol</bookmark_value><bookmark_value>axis-ellipsis</bookmark_value><bookmark_value>vertical dots symbol</bookmark_value><bookmark_value>diagonal upward dots;symbol</bookmark_value><bookmark_value>diagonal downward dots;symbol</bookmark_value><bookmark_value>epsilon; back</bookmark_value><bookmark_value>back epsilon symbol</bookmark_value><bookmark_value>placeholders; inserting in formulas</bookmark_value><bookmark_value>ellipsis symbols</bookmark_value>
<bookmark_value>matematiniai simboliai; kiti</bookmark_value><bookmark_value>realioji kompleksinio skaičiaus dalis</bookmark_value><bookmark_value>simboliai;kompleksiniai skaičiai</bookmark_value><bookmark_value>dalinės išvestinės ženklas</bookmark_value><bookmark_value>begalybės ženklas</bookmark_value><bookmark_value>Nnabla ženklas</bookmark_value><bookmark_value>egzistavimo ženklas</bookmark_value><bookmark_value>neegzistavimo ženklas</bookmark_value><bookmark_value>kiekvienas</bookmark_value><bookmark_value>h su brūkšniu</bookmark_value><bookmark_value>lambda su brūkšniu</bookmark_value><bookmark_value>menamoji kompleksinio skaičiaus dalis</bookmark_value><bookmark_value>kompleksiniai skaičiai; simboliai</bookmark_value><bookmark_value>Vejerštraso p</bookmark_value><bookmark_value>rodyklės kairėn ženklas</bookmark_value><bookmark_value>rodyklės dešinėn ženklas</bookmark_value><bookmark_value>rodyklės aukštyn ženklas</bookmark_value><bookmark_value>rodyklės žemyn ženklas</bookmark_value><bookmark_value>rodyklės;simboliai %PRODUCTNAME Math rengyklėje</bookmark_value><bookmark_value>taškeliai viduryje</bookmark_value><bookmark_value>taškeliai apačioje</bookmark_value><bookmark_value>vertikalūs taškeliai</bookmark_value><bookmark_value>įstriži taškeliai aukštyn;ženklas</bookmark_value><bookmark_value>įstriži taškeliai žemyn;ženklas</bookmark_value><bookmark_value>epsilon; atvirkštinė</bookmark_value><bookmark_value>atvirkštinė epsilon</bookmark_value><bookmark_value>vietaženkliai; įterpimas formulėse</bookmark_value><bookmark_value>daugtaškių ženklai</bookmark_value>
a month ago
Using the "csub" and "csup" commands, you can write super- and subscripts directly above or below a character. An example is "a csub y csup x". Combinations of indexes and exponents together are also possible: "abc_1^2 lsub 3 lsup 4 csub 55555 csup 66666".
Komandomis „csub“ ir „csup“ viršutinius ir apatinius indeksus galima užrašyti tiesiai virš arba povirš pagrindo rašmenius ar po juo, pavyzdžiui, „a csub y csup x“. Prie to paties pagrindo rašmens galima užrašyti įvairius indeksus vienu metu: „abc_1^2 lsub 3 lsup 4 csub 55555 csup 66666“.
a month ago
Be sure to also enter all spaces between characters when entering these examples into the <emph>Commands</emph> window.
Rašydami formulės tekstą <emph>komandų</emph> polangyje, nepamirškite reikiamose vietose palikti tarpų tarp rašmenų.
a month ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,525 16,792 179,048
Translated 36% 559 12,351 107,367
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 3% 49 2,094 22,287

Last activity

Last change Sept. 5, 2020, 7:45 a.m.
Last author Modestas Rimkus

Activity in last 30 days

Activity in last year