Translation status

1,525 Strings 70% Translate
16,792 Words 67%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 1 5 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 76% 1,099 8,099 110 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 18% 9 57 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 3 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 8 45 1 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 7 177 4 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 82% 573 8,447 28 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 108 2,213 20 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 61% 57 155 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 45% 33 267 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 74% 708 8,804 15 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 57% 3 59 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 42 502 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 66% 66 1,031 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 75% 76 1,195 4 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 50% 778 10,424 17 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 7 57 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 58% 52 238 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 4 62 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 308 3,440 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 81% 20 218 3 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 5 46 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 13 145 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 77% 36 287 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 17 110 Translate
auxiliary MPL-2.0 94% 6 16 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 219 4,430 40 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 6 61 4 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 70% 99 1,494 1 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 16 128 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 372 6,730 25 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 21 345 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 10 96 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 7,559 77,523 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 48 237 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 8 163 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 84% 163 1,954 4 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 78% 168 2,531 6 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 82% 41 145 1 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 431 10,132 13 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 12% 68 151 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 53% 144 1,405 1 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 3 130 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 85% 28 193 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 87% 31 373 2 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 30% 141 1,120 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 7 41 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 8 71 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 3 1 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 85% 129 1,939 4 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 3 10 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 72% 1,492 19,863 25 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 8 136 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 96 1,726 1 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 168 4,461 12 Translate
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/smath/01Finnish

Committed changes 9 days ago
In describing the following attribute functions, the letter "a" in the icon refers to the placeholder that you would like to assign to the respective attribute. You can substitute this character with any other character that you choose.
Seuraavana olevissa määreiden kuvauksissa kirjain "a" kuvakkeessa viittaa paikkamerkkiin, jota käytetään määrään kanssa. Tämän merkin voi korvata millä tahansa muulla valittavalla kirjoitusmerkillä.
10 days ago
The <emph>is defined as</emph> relation with two placeholders is inserted by typing <emph><?>def<?></emph>.
<emph>Määritelty yhtäsuuruus</emph> -relaatio ja kaksi paikkamerkkiäkahdella paikanvaraajalla lisätään kirjoittamalla <emph><?>def<?></emph>.
10 days ago
Insert the <emph>picture by</emph> correspondence character with two placeholders by typing <emph><?> transl <?></emph> in the <emph>Commands</emph> window.
Lisätään korrespondenssirelaation <emph>kuva</emph> -merkki (imof) ja kaksi paikkamerkkiäkahdella paikanvaraajalla kirjoittamalla <emph>komentoikkunassa</emph> <emph><?> transl <?></emph>.
10 days ago
The <emph><?>transr<?></emph> command inserts the <emph>original by</emph> correspondence character with two placeholders.
Komento <emph><?>transr<?></emph> lisää korrespondenssirelaation <emph>alkuperä</emph> -merkin (origof) ja kaksi paikkamerkkiäkahdella paikanvaraajalla.
10 days ago
When entering information manually in the <emph>Commands</emph> window, note that a number of operators require spaces for the correct structure. This is especially true if you are working with values instead of placeholders. For example, for the "is considerably greater" relation, type either <emph>10 gg 1</emph> or <emph>a gg b</emph>.
Kirjoitettaessa <emph>komentoikkunaan</emph> on huomioitava, että useiden operaattorien virheetön rakenne vaatii välilyöntimerkkejä kaavan osien erottimeksi. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun käyttää arvoja eikä paikkamerkkejäpaikanvaraajien sijasta. Esimerkkinä "merkittävästi suurempi" -relaation kirjoittaminen <emph>10 gg 1</emph> tai <emph>a gg b</emph>.
10 days ago
The command <emph>liminf</emph> inserts the <emph>limit inferior</emph> with one placeholder.
Komento <emph>liminf</emph> lisää <emph>alaraja-arvon</emph> ja yhdenllä pakikamerkinnvaraajalla.
10 days ago
The command <emph>limsup</emph> inserts the <emph>limit superior</emph> with one placeholder.
Komento <emph>limsup</emph> lisää <emph>yläraja-arvon</emph> ja yhdenllä pakikamerkinnvaraajalla.
10 days ago
When you type information manually in the Commands window, note that a number of operators require spaces for correct structure. This is especially true when your operators are supplied with values instead of placeholders, for example, lim a_{n}=a.
Kirjoitettaessa komentoikkunaan on huomioitava, että useiden operaattorien virheetön rakenne vaatii välilyöntimerkkejä. Tämä on erityisen tärkeää silloin, jos käyttää arvoja eikä paikkamerkkejäen sijasta paikanvaraajia kaavassa, esimerkiksi lim a_{n}=a.
10 days ago
For size changes you can use <emph>size n</emph>,<emph> +n</emph>,<emph> -n</emph>,<emph> *n</emph> and<emph> /n </emph>, where <emph>n</emph> is a placeholder. This method is useful when the base size of the formula is subject to change. The commands <emph>size +n</emph> and <emph>size -n</emph> change point size, and <emph>size *n</emph> and <emph>size /n</emph> change the size by a percentage. For example, the command <emph>size *1.17</emph> increases the size of a character by exactly 17%.
Koon muuttamiseen voi käytetään käskyjäomentoa <emph>size n</emph>,<emph> +n</emph>,<emph> -n</emph>,<emph> *n</emph> and<emph> /n </emph>, missä <emph>n</emph> tarkoittaa paikkamerkkiä. Tämä on käytännöllistä muutettaessa merkkien peruskokoa kaavasson paikanvaraaja. Tämä on hyödyksi silloin kun kaavan peruskoko saattaa muuttua. Komennot <emph>size +n</emph> ja <emph>size -n</emph> muuttavat pistekokoa; komennot <emph>size *n</emph> ja <emph>size /n</emph> muuttavat kokoa prosenteissa. Esimerkiksi komento <emph>size *1.17</emph> lisää merkin kokoa 17%.
10 days ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,525 16,792 179,048
Translated 70% 1,068 11,325 103,256
Needs editing 0% 2 63 434
Failing check 0% 15 227 3,225

Last activity

Last change Oct. 12, 2020, 5:20 p.m.
Last author Tuomas Hietala

Activity in last 30 days

Activity in last year