Translation status

1,916 Strings 100% Translate
24,468 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 177 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 5 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 45 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 11 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 123 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 35 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 8 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 7 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 124 1,021 27 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 2 51 32 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 2 37 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 5 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 20 130 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 8 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 5 70 2 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 35 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 6 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 9 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 65 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 11 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 40 Translate

Translation Information

Project website https://www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask*/helpcontent2/source/text/shared/optionen.po
Translation file nn/helpcontent2/source/text/shared/optionen.po
Committed changes 3 weeks ago
<ahelp hid="modules/swriter/ui/printoptionspage/papertray">For printers with multiple trays, the "Paper tray from printer settings" option specifies whether the paper tray used is specified by the system settings of the printer.</ahelp>
<ahelp hid="modules/swriter/ui/printoptionspage/papertray">For skrivarar med fleire papir skuffar betyr «Papirskuff frå skrivaroppsettet» at papirskuffen vert vald av skrivaroppsettet i datamaskinen.</ahelp>
3 weeks ago
Committed changes 2 months ago
<emph>delete contents</emph> - launch the Delete Contents dialog.
<emph>slett indnhald</emph> - opna dialogvindauget «Slett indnhald».
2 months ago
Committed changes 3 months ago
<ahelp hid="cui/ui/securityoptionsdialog/blockuntrusted">Blocks the use of linked images by documents not in the trusted locations defined on the <link href="text/shared/optionen/macrosecurity_ts.xhp" name="Trusted Sources">Trusted Sources</link> tab of the Macro Security dialog.</ahelp> This can increase security in case you work with documents from untrusted sources (e.g. the internet) and are worried about vulnerabilities in image processing software components. Blocking the use of links means that images are not loaded in untrusted documents, only a placeholder frame is visible.
<ahelp hid="cui/ui/securityoptionsdialog/blockuntrusted">Blokkerer bruk av lenkjer til bilete som ikkje er frå stadear du stolar på definert i fana <link href="text/shared/optionen/macrosecurity_ts.xhp" name="Trusted Sources">Tiltrudde kjelder</link> i dialogvindauget for makrotryggleik.</ahelp> Dette kan auka tryggleiken viss du arbeider med dokument frå kjelder som ikkje er tiltrudde (f.eks. Internett) og er uroa over svikt i einskilde komponentar i bilethandsamaren. Blokkering av lenkjer gjer at bilete ikkje vert lasta inn i dokumentet, berre ramma for plasshaldaren vert vist.
3 months ago
The Stored Web Connection Information dialog shows a list of web sites and user names that you entered previously. You can select any entry and remove it from the list. You can view the password for the selected entry.
Dialogvindauget <emph>Lagra informasjon om nettilkopling</emph> viser ei liste over nettstadear og brukarnamn som du tidlegare har brukt. Du kan velja og fjerna oppføringar på lista. Du kan også sjå passorda for dei ulike oppføringane.
3 months ago
Note for macOS users: The Help mentions the menu path Tools - Options at numerous places. Replace this path with %PRODUCTNAME - Preferences on your macOS main menu. Both menu entries open the Options dialog box.
Merknad for brukarar av mac OS: I «Hjelp» er menystien «Verktøy → Innstillingar» nemnd mange stadear. Byt ut denne stien med «%PRODUCTNAME → Innstillingar» på menyen til mac OS. Begge menyoppføringane opnar dialogvindauget for innstillingar.
3 months ago
Committed changes 3 months ago
Add/Modify
Legg til / Endrea
3 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,916 24,468 211,308
Translated 100% 1,916 24,468 211,308
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 2% 45 699 7,099

Last activity

Last change Sept. 23, 2020, 7:10 p.m.
Last author Kolbjørn Stuestøl

Activity in last 30 days

Activity in last year