<bookmark_value>cells; showing grid lines (Calc)</bookmark_value> <bookmark_value>borders; cells on screen (Calc)</bookmark_value> <bookmark_value>grids; displaying lines (Calc)</bookmark_value> <bookmark_value>colors; grid lines and cells (Calc)</bookmark_value> <bookmark_value>page breaks; displaying (Calc)</bookmark_value> <bookmark_value>guides; showing (Calc)</bookmark_value> <bookmark_value>displaying; zero values (Calc)</bookmark_value> <bookmark_value>zero values; displaying (Calc)</bookmark_value> <bookmark_value>tables in spreadsheets; value highlighting</bookmark_value> <bookmark_value>cells; formatting without effect (Calc)</bookmark_value> <bookmark_value>cells; coloring (Calc)</bookmark_value> <bookmark_value>anchors; displaying (Calc)</bookmark_value> <bookmark_value>colors;restriction (Calc)</bookmark_value> <bookmark_value>text overflow in spreadsheet cells</bookmark_value> <bookmark_value>references; displaying in color (Calc)</bookmark_value> <bookmark_value>objects; displaying in spreadsheets</bookmark_value> <bookmark_value>pictures; displaying in Calc</bookmark_value> <bookmark_value>charts; displaying (Calc)</bookmark_value> <bookmark_value>draw objects; displaying (Calc)</bookmark_value> <bookmark_value>row headers; displaying (Calc)</bookmark_value> <bookmark_value>column headers; displaying (Calc)</bookmark_value> <bookmark_value>scrollbars; displaying (Calc)</bookmark_value> <bookmark_value>sheet tabs; displaying</bookmark_value> <bookmark_value>tabs; displaying sheet tabs</bookmark_value> <bookmark_value>outlines;outline symbols</bookmark_value>
<bookmark_value>langeliai; tinklelio linijų rodymas (skaičiuoklė)</bookmark_value> <bookmark_value>kraštinės; langeliai ekrane (skaičiuoklė)</bookmark_value> <bookmark_value>tinklelis; linijų rodymas (skaičiuoklė)</bookmark_value> <bookmark_value>spalvos; tinklelio linijos ir langeliai (skaičiuoklė)</bookmark_value> <bookmark_value>puslapio lūžiai; rodymas (skaičiuoklė)</bookmark_value> <bookmark_value>orientyrai; rodymas (skaičiuoklė)</bookmark_value> <bookmark_value>rodymas; nulinės reikšmės (skaičiuoklė)</bookmark_value> <bookmark_value>nulinės reikšmės; rodymas (skaičiuoklė)</bookmark_value> <bookmark_value>lentelės skaičiuoklės dokumentuose; reikšmių paryškinimas</bookmark_value> <bookmark_value>langeliai; formatting without effect (Calc)</bookmark_value> <bookmark_value>langeliai; spalvinimas (skaičiuoklė)</bookmark_value> <bookmark_value>prieraišai; rodymas (skaičiuoklė)</bookmark_value> <bookmark_value>spalvos;ribojimas (skaičiuoklė)</bookmark_value> <bookmark_value>teksto perpildymas skaičiuoklės langeliuose</bookmark_value> <bookmark_value>nuorodos; rodymas spalvotai (skaičiuoklė)</bookmark_value> <bookmark_value>objektai; rodymas skaičiuoklėje</bookmark_value> <bookmark_value>paveikslai; rodymas skaičiuoklėje</bookmark_value> <bookmark_value>diagramos; rodymas (skaičiuoklė)</bookmark_value> <bookmark_value>grafikos objektai; rodymas (skaičiuoklė)</bookmark_value> <bookmark_value>eilučių antraštės; rodymas (skaičiuoklė)</bookmark_value> <bookmark_value>stulpelių antraštės; rodymas (skaičiuoklė)</bookmark_value> <bookmark_value>slankjuostės; rodymas (skaičiuoklė)</bookmark_value> <bookmark_value>lakštų ąselės; rodymas</bookmark_value> <bookmark_value>ąselės; lakštų ąselių rodymas</bookmark_value> <bookmark_value>struktūra;struktūros simboliai</bookmark_value>
3 weeks ago
Switching off "fixed content"
Išjungti „fiksuotą turinį“
3 weeks ago
<ahelp hid="modules/swriter/ui/opttablepage/colinsert">Specifies the default value for inserting columns.</ahelp>
<ahelp hid="modules/swriter/ui/opttablepage/colinsert">Nustatoma numatytoji reikšmė stulpeliams įterpti.</ahelp>
3 weeks ago
<ahelp hid="modules/swriter/ui/opttablepage/rowinsert">Specifies the default value for inserting rows.</ahelp>
<ahelp hid="modules/swriter/ui/opttablepage/rowinsert">Nustatoma numatytoji reikšmė eilutėms įterpti.</ahelp>
3 weeks ago
<ahelp hid="20201">Press Shift+Ctrl+R to restore or refresh the view of the current document.</ahelp>
<ahelp hid="20201">Jei norite atnaujinti veikiamojo dokumento vaizdą ekrane, paspauskite <emph>Lyg2+Vald+R</emph>.</ahelp>
3 weeks ago
<variable id="ignore">The <emph>List of Ignored Words (All)</emph> includes all words that have been marked with <emph>Ignore</emph> during spellcheck. This list is valid only for the current spellcheck.</variable>
<variable id="ignore">Žodyne <emph>Nepaisomi žodžiai [Viskaos]</emph> yra visi žodžiai, kurių buvo nepaisyta rašybos tikrinimo <emph>Ignore</emph> metu. Šis sąrašas galioja tik veikiamajam rašybos tikrinimo seansui. </variable>
3 weeks ago
<ahelp hid="cui/ui/optsavepage/userautosave">Specifies that <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> saves all open documents when saving auto recovery information. Uses the same time interval as AutoRecovery does.</ahelp>
<ahelp hid="cui/ui/optsavepage/userautosave">Nurodoma, kad automatiškai įrašant atkūrimo informaciją, būtų įrašyti ir visi atverti „<item type="productname">%PRODUCTNAME</item> atverti dokumentai. Naudojamas tas pats įrašymo intervalas kaip ir atkūrimo informacijai.</ahelp>
3 weeks ago
Committed changes 3 weeks ago
<ahelp hid="20201">Press Shift+Ctrl+R to restore or refresh the view of the current document.</ahelp>
<ahelp hid="20201">Jei norite atnaujinti veikiamojo dokumento vaizdą ekrane, paspauskite <emph>Lyg2+Vald+R</emph>.</ahelp>
4 weeks ago
<variable id="ignore">The <emph>List of Ignored Words (All)</emph> includes all words that have been marked with <emph>Ignore</emph> during spellcheck. This list is valid only for the current spellcheck.</variable>
<variable id="ignore">Žodyne <emph>Nepaisomi žodžiai [Visokas]</emph> yra visi žodžiai, kurių buvo nepaisyta rašybos tikrinimo <emph>Ignore</emph> metu. Šis sąrašas galioja tik veikiamajam rašybos tikrinimo seansui. </variable>
4 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,916 24,468 211,308
Translated 99% 1,912 24,350 209,265
Needs editing 0% 1 98 1,791
Failing checks 2% 52 1,860 18,693

Last activity

Last change Dec. 19, 2020, 10:57 p.m.
Last author Modestas Rimkus

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity