Translation status

1,916 Strings 80% Translate
24,468 Words 72%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 1 5 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 76% 1,099 8,099 110 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 18% 9 57 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 3 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 8 45 1 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 7 177 4 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 82% 573 8,447 28 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 108 2,213 20 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 61% 57 155 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 45% 33 267 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 74% 708 8,804 15 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 57% 3 59 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 42 502 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 73% 51 870 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 75% 76 1,195 4 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 50% 778 10,424 17 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 7 57 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 58% 52 238 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 4 62 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 308 3,440 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 81% 20 218 3 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 5 46 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 13 145 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 77% 36 287 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 17 110 Translate
auxiliary MPL-2.0 96% 4 10 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 70% 457 5,467 15 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 219 4,430 40 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 6 61 4 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 70% 99 1,494 1 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 16 128 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 21 345 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 10 96 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 7,559 77,523 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 48 237 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 8 163 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 84% 163 1,954 4 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 78% 168 2,531 6 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 82% 41 145 1 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 431 10,132 13 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 12% 68 151 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 53% 144 1,405 1 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 3 130 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 85% 28 193 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 88% 29 366 2 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 30% 141 1,120 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 7 41 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 8 71 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 3 1 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 85% 129 1,939 4 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 3 10 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 72% 1,492 19,863 25 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 8 136 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 96 1,726 1 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 168 4,461 12 Translate
Committed changes 8 days ago
Macro security
Makrojen suojauksetturvallisuus
9 days ago
<variable id="macrosecurity"><link href="text/shared/optionen/macrosecurity.xhp">Macro Security</link></variable>
<variable id="macrosecurity"><link href="text/shared/optionen/macrosecurity.xhp">Makrojen suojauksetturvallisuus</link></variable>
9 days ago
Committed changes 2 weeks ago
<bookmark_value>languages; locale settings</bookmark_value> <bookmark_value>locale settings</bookmark_value> <bookmark_value>Asian languages; enabling</bookmark_value> <bookmark_value>languages; Asian support</bookmark_value> <bookmark_value>complex text layout; enabling</bookmark_value> <bookmark_value>Arabic;language settings</bookmark_value> <bookmark_value>Hebrew;language settings</bookmark_value> <bookmark_value>Thai;language settings</bookmark_value> <bookmark_value>Hindi;language settings</bookmark_value> <bookmark_value>decimal separator key</bookmark_value> <bookmark_value>date acceptance patterns</bookmark_value>
<bookmark_value>kielet; maa-asetukset</bookmark_value> <bookmark_value>maa-asetukset</bookmark_value> <bookmark_value>aasialaiset kielet; käyttäminen</bookmark_value> <bookmark_value>kielet; aasialaisten tuki</bookmark_value> <bookmark_value>laajennettu tekstiasettelu; käyttäminen</bookmark_value> <bookmark_value>arabia;kieliasetukset</bookmark_value> <bookmark_value>hebrea;kieliasetukset</bookmark_value><bookmark_value>thai;kieliasetukset</bookmark_value> <bookmark_value>hindi;kieliasetukset</bookmark_value> <bookmark_value>descimaalinäppäin separator key</bookmark_value><bookmark_value>päivämäärän syöttömuodot</bookmark_value>
2 weeks ago
When importing numbers from an HTML page, the decimal separator and the thousands separator characters differ according to the locale of the HTML page. The clipboard however contains no information about the locale. For example, the characters "1.000" copied from a German Web page most possibly mean "one thousand" because the period is the thousands separator in a German locale. If copied from an English Web page, the same characters stand for the number 1 as in "one dot zero zero zero".
Kun tuodaan lukuja HTML-sivulta, desimaali- ja tuhaterottimen merkit vaihtelevat HTML-sivun paikkakunnan mukaan. Leikepöydälle ei kuitenkaan ole mitään tietoa paikkakunnasta. Esimerkiksi merkit "1.000" kopioituna saksalaiselta Web-sivulta todennäköisimmin tarkoittavat "yhtä tuhatta", koska piste on tuhaterotin saksalaisilla paikkakunnilla. Jos kopioidaan englantilaiselta Web-sivulta, samat merkit edustavat lukua 1 muodossa "yksi piste nolla nolla nolla".
2 weeks ago
Text placeholder
Tekstipaikkamerkkianvaraaja
2 weeks ago
Text placeholder
Tekstin paikkamerkki
2 weeks ago
Committed changes a month ago
<bookmark_value>presentations; starting with wizard</bookmark_value><bookmark_value>objects; always moveable (Impress/Draw)</bookmark_value><bookmark_value>distorting in drawings</bookmark_value><bookmark_value>spacing; tabs in presentations</bookmark_value><bookmark_value>tab stops; spacing in presentations</bookmark_value><bookmark_value>text objects; in presentations and drawings</bookmark_value>
<bookmark_value>esitykset; aloittaminen ohjatulla luomisella</bookmark_value><bookmark_value>objektit; aina liikuteltavia (Impress/Draw)</bookmark_value><bookmark_value>muodon muuttaminen piirroksissa</bookmark_value><bookmark_value>välit; sarkaimilla esityksissä</bookmark_value><bookmark_value>sarkaimet; välit esityksissä</bookmark_value><bookmark_value>tekstiobjektit; esityksissä ja piirroksissa</bookmark_value><
a month ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,916 24,468 211,308
Translated 80% 1,544 17,738 153,543
Needs editing 0% 3 86 529
Failing check 1% 25 455 5,084

Last activity

Last change Oct. 22, 2020, 4:04 p.m.
Last author Tuomas Hietala

Activity in last 30 days

Activity in last year