Committed changes 12 months ago
This feature is experimental and may produce errors or behave unexpectedly. To enable it anyway, <variable id="exptal">choose <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - %PRODUCTNAME - Advanced</emph> and select <emph>Enable experimental features</emph> checkbox.</variable>
See funktsioon on katseline ja võib tekitada vigu või käituda ootamatult. Kui soovid selle siiski sisse lülitada, <variable id="exptal">vali <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Eelistused</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tööriistad - Sätted</emph></defaultinline></switchinline><emph> - %PRODUCTNAME - Edasijõudnuile</emph> ning märgista ruut <emph>Ebastabiilsete katseliste võimaluste lubamine</emph>.</variable>
a year ago
<link href="text/scalc/01/04060109.xhp#Section6" name="indirect">INDIRECT function</link>
<link href="text/scalc/01/04060109.xhp#Section6" name="indirect">INDIRECT funktsioon</link>
a year ago
<variable id="einst"><ahelp hid="modules/smath/ui/smathsettings/SmathSettings">Defines formula settings that will be valid for all documents.</ahelp></variable>
<variable id="einst"><ahelp hid="modules/smath/ui/smathsettings/SmathSettings">Määrab valemite sätted, mis kehtivad kõigile dokumentidele.</ahelp></variable>
a year ago
<variable id="druckentext"><ahelp hid=".uno:SmEditOptions">Defines the print format and print options for all new formula documents. These options apply when you print a formula directly from <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Math.</ahelp></variable> You can also call the dialog by clicking the <emph>Options</emph> button in the <emph>Print</emph> dialog. The settings you define in the <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline> dialog will be permanent settings, whereas the settings in the Print dialog are only valid for the current document.
<variable id="druckentext"><ahelp hid=".uno:SmEditOptions">Määrab kõigi uute valemidokumentide printimisvormingu ja -sätted. Need sätted kehtivad valemi printimisel otse <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Mathist.</ahelp></variable> Lisaks saad dialoogi avamiseks klõpsata dialoogis <emph>Printimine</emph> nupul <emph>Sätted</emph>. Sätted, mida saab määrata valides <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Eelistused</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tööriistad - Sätted</emph></defaultinline></switchinline></emph>, on püsivad, kuid printimisdialoogi sätted kehtivad vaid praeguse dokumendi jaoks.
a year ago
<ahelp hid="modules/simpress/ui/sdviewpage/moveoutline"><item type="productname">%PRODUCTNAME</item> displays the contour line of each individual object when moving this object.</ahelp> The <emph>Contour of each individual object </emph>option enables you to see if single objects conflict with other objects in the target position. If you do not mark the <emph>Contour of each individual object </emph>option, <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> only displays a square contour that includes all selected objects.
<ahelp hid="modules/simpress/ui/sdviewpage/moveoutline"><item type="productname">%PRODUCTNAME</item> kuvab objektide liigutamisel iga üksiku objekti kontuurjooni.</ahelp> Säte <emph>Iga üksiku objekti kontuur</emph> võimaldab näha, kas liigutatavad objektid ei satu konflikti teiste objektidega liigutamise sihtkohas. Kui ruut <emph>Iga üksiku objekti kontuur</emph> ei ole märgitud, kuvab <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> ainult ristkülikukujulist kontuuri, mis ümbritseb kõiki valitud objekte.
a year ago
New contributor a year ago
User avatar None

New string to translate

LibreOffice Help – 6.3 / text/shared/optionenEstonian

New string to translate a year ago
Resource update a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,916 24,468 211,308
Translated 95% 1,823 21,773 188,544
Needs editing 0% 18 565 6,853
Failing checks 1% 34 756 9,556

Last activity

Last change Jan. 21, 2020, 1:58 p.m.
Last author Mihkel Tõnnov

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity