<ahelp hid=".">Opens a file selection dialog where you can select a database file. Click Open or OK in the file selection dialog to open the file immediately and to exit the wizard.</ahelp>
<ahelp hid=".">Atveriamas failo parinkimo dialogo langas, kuriame galima parinkti norimą duomenų bazės failą. Kad užvertumėte vediklį ir atvertumėte duomenų bazės failą, dialogo lange spustelėkite mygtuką <emph>Atverti</emph> arba <emph>Gerai</emph>.</ahelp>
a month ago
<link href="text/shared/explorer/database/05020000.xhp" name="Relations, Primary and External Key">Relations, Primary and External Key</link>
<link href="text/shared/explorer/database/05020000.xhp" name="Relations, Primary and External Key">Ryšiai, pirminis ir papildomas raktas</link>
a month ago
<link href="text/shared/main0212.xhp" name="Sort and Filter Data">Sort and Filter Data</link>
<link href="text/shared/main0212.xhp" name="Sort and Filter Data">Rikiuoti ir filtruoti duomenis</link>
a month ago
<link href="text/shared/explorer/database/05010000.xhp" name="Create new or edit table design">Create new or edit table design</link>
<link href="text/shared/explorer/database/05010000.xhp" name="Create new or edit table design">Kurti naują arba taisyti lentelės projektą</link>
a month ago
In the $[officename] Help, you will find further information on the following subjects:
„$[Officename]“ žinyne rasite daugiau informacijos šiais klausimais:
a month ago
Table data edit mode allows you to see your data as rows of records, with optional filtering and sorting of that data. In this mode, you can also enter new records, make changes to, and delete existing records.
Lentelės duomenų taisymo veiksena leidžia matyti savo duomenis kaip įrašų eilutes, pasirinktinai juos filtruojant ir rikiuojant. Esant šiai veiksenai taip pat galite įvesti naujus įrašus, atlikti pakeitimus ir ištrinti esamus įrašus.
a month ago
<link href="text/shared/explorer/database/05020000.xhp" name="Relations, Primary and External Key">Relations, Primary and External Key</link>
<link href="text/shared/explorer/database/05020000.xhp" name="Relations, Primary and External Key">Ryšiai, pirminis ir papildomas raktas</link>
a month ago
<link href="text/shared/main0212.xhp" name="Sort and Filter Data">Sort and Filter Data</link>
<link href="text/shared/main0212.xhp" name="Sort and Filter Data">Rikiuoti ir filtruoti duomenis</link>
a month ago
<link href="text/shared/explorer/database/05010000.xhp" name="Create new or edit table design">Create new or edit table design</link>
<link href="text/shared/explorer/database/05010000.xhp" name="Create new or edit table design">Sukurti naują arba taisyti esamos lentelės dizainą</link>
a month ago
In the $[officename] Help, you will find further information on the following subjects:
„$[Officename]“ žinyne rasite daugiau informacijos šiais klausimais:
a month ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,641 20,089 148,455
Translated 64% 1,056 12,577 93,875
Needs editing 0% 1 33 268
Failing checks 1% 17 423 3,991

Last activity

Last change Dec. 25, 2020, 3:55 p.m.
Last author Valentina Dagiene

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity