Translation status

2,182 Strings 78% Translate
31,519 Words 63%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 73% 1,241 17,745 117 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 47 1,595 3 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 14 320 15 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 32 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 23% 1,117 18,603 2 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 71% 43 258 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 68% 884 13,952 16 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 4 38 1 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 5 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 87% 191 2,034 83 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 6% 287 3,249 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 14 2 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 124 1,021 19 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 164 3,543 41 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 36 1 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 67% 625 13,057 16 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 61% 2,874 42,977 114 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 83% 169 2,563 8 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 76% 183 3,268 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 14 105 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 15 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 14 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 76% 1,304 21,448 53 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 86% 135 2,465 8 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 315 7,752 11 Translate
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/shared/02Galician

Committed changes 2 months ago
<ahelp hid=".uno:InsertDraw">Click to open or close the <emph>Drawing</emph> bar, where you can add shapes, lines, text, and callouts to the current document.</ahelp>
<ahelp hid=".uno:InsertDraw">Prema para abrir ou pechar a barra <emph>Debuxo</emph>, cona que pode engadir formas, liñas, texto e textos explicativos ao documento actual.</ahelp>
2 months ago
<bookmark_value>Drawing bar</bookmark_value><bookmark_value>lines; draw functions</bookmark_value><bookmark_value>polygon drawing</bookmark_value><bookmark_value>freeform lines; draw functions</bookmark_value><bookmark_value>text boxes; positioning</bookmark_value><bookmark_value>headings; entering as text box</bookmark_value><bookmark_value>text objects; draw functions</bookmark_value><bookmark_value>ticker text</bookmark_value><bookmark_value>text; animating</bookmark_value><bookmark_value>vertical callouts</bookmark_value><bookmark_value>vertical text boxes</bookmark_value><bookmark_value>cube drawing</bookmark_value><bookmark_value>triangle drawing</bookmark_value><bookmark_value>ellipse drawing</bookmark_value><bookmark_value>rectangle drawing</bookmark_value><bookmark_value>shapes</bookmark_value>
<bookmark_value>Barra de debuxo</bookmark_value><bookmark_value>liñas; funcións de debuxo</bookmark_value><bookmark_value>debuxo dear polígonos</bookmark_value><bookmark_value>liñas de formas libresa man alzada; funcións de debuxo</bookmark_value><bookmark_value>caixas de texto; colocaciónr</bookmark_value><bookmark_value>títulos; introduciónserir como caixa de texto</bookmark_value><bookmark_value>obxectos de texto; funcións de debuxo</bookmark_value><bookmark_value>animación de textotexto rolante</bookmark_value><bookmark_value>texto; animación</bookmark_value><bookmark_value>textos explicativos verticalis</bookmark_value><bookmark_value>caixas de texto verticalis</bookmark_value><bookmark_value>debuxo dear cubos</bookmark_value><bookmark_value>debuxo dear triángulos</bookmark_value><bookmark_value>debuxo dear elipses</bookmark_value><bookmark_value>debuxo dear rectángulos</bookmark_value><bookmark_value>formas</bookmark_value>
2 months ago
If the current document uses a printer that is not the default printer for your operating system, the <emph>Print File Direct</emph> icon opens the <link href="text/shared/01/01130000.xhp"><emph>Print</emph></link> dialog.
Se o documento actual emprega unha impresora que non sexa a predeterminada para odo seu sistema operativo, a icona <emph>Imprimir ficheiro directamente</emph> abre oa caixa de diálogo <link href="text/shared/01/01130000.xhp"><emph>Imprimir</emph></link>.
2 months ago
<switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER">If you select text or a graphic and click the <emph>Print File Direct</emph> icon, you are prompted to print the selection or the document.</caseinline></switchinline>
<switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER">Se selecciona un texto ou un gráfico e preme na icona <emph>Imprimir ficheiro directamente</emph>, preguúntaselle se desexa imprimir a selección ou o documento.</caseinline></switchinline>
2 months ago
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/shared/02Galician

Committed changes 7 months ago
On the <emph>Formatting</emph> bar, click the arrow next to the <emph>Highlight Color</emph> icon, and then click <emph>No Fill</emph>.
Na barra <emph>Formatado</emph>, prema na frecha situada ao lado da icona <emph>Realce</emph> e despois en <emph>Sen enchementodura</emph>.
7 months ago
New contributor 7 months ago
None

New string to translate

LibreOffice Help – 6.3 / text/shared/02Galician

New string to translate 9 months ago
None

Resource update

LibreOffice Help – 6.3 / text/shared/02Galician

Resource update 9 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2,182 31,519 251,490
Translated 78% 1,709 20,087 160,903
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 1% 29 517 4,306

Last activity

Last change July 7, 2020, 10:02 p.m.
Last author Xosé

Activity in last 30 days

Activity in last year