Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */helpcontent2/source/text/shared/02.po
Translation file da/helpcontent2/source/text/shared/02.po
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/shared/02Danish

Committed changes 4 months ago
<bookmark_value>controls; reference by SQL</bookmark_value><bookmark_value>bound fields; controls</bookmark_value><bookmark_value>controls; bound fields/list contents/linked cells</bookmark_value><bookmark_value>lists;data assigned to controls</bookmark_value><bookmark_value>cells;linked to controls</bookmark_value><bookmark_value>links;between cells and controls</bookmark_value><bookmark_value>controls;assigning data sources</bookmark_value>
<bookmark_value>kontrolelementer; referernce med SQL</bookmark_value><bookmark_value>bundne felter; kontrolelementer</bookmark_value><bookmark_value>kontrolelementer; bundne felter</bookmark_value><bookmark_value>kontrolelementer;listeindhold/listeindhold/linkede celler</bookmark_value><bookmark_value>listeindhold;r;data forbundet med kontrolelementer</bookmark_value><bookmark_value>celler ;forbundet med kontrolelementer</bookmark_value><bookmark_value>sammenkædedelinks;mellem celler; og kontrolelementer</bookmark_value><bookmark_value>kontrolelementer;sammenkædede cellknytte til datakilder</bookmark_value>
4 months ago
Semantics
Semanticsk
4 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/shared/02Danish

Committed changes 5 months ago
As with list boxes or combo boxes, you can open or close the list with a mouse click at the arrow on the right end of the field. However, the input here can be entered either in the opened list or in the top text field. An exception is the properties that expect a list representation, for example, the property "List Entries", which can be set for the control fields <emph>List Box</emph> and <emph>Combo Box</emph>. Here, you can only edit the entries when the field is opened.
Som med rullelister eller kombinationsfelter kan du åbne eller lukke listen med et museklik ved pilen på den højre ende af feltet. Dog kan input her indtastes enten i den åbnede liste eller i det øverste tekstfelt. En undtagelse er de egenskaber, som forventer en listerepræsentation, for eksempel egenskaben <emph>"Listeelementer</emph>", som kan være indstillet til kontrolelementetfelterne <emph>Rulleliste</emph> og <emph>Kombinationsfelt</emph>. Her kan du kun redigere elementerne, når feltet er åbnet.
5 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/shared/02Danish

Committed changes 11 months ago
"5" returns "14:00:00" as a time.
"5" returnerer "14:00:00" som et klokkeslæt.
11 months ago
Content of table fields in the columns of a table control,
Indhold af tabelfelter i kolonnerne i et tabelkontrolelement,
11 months ago
New contributor 11 months ago
User avatar None

Resource update

LibreOffice Help – 6.3 / text/shared/02Danish

Resource update a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2,182 31,519 251,490
Translated 100% 2,182 31,519 251,490
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 15 112 886

Last activity

Last change Sept. 7, 2020, 7:45 p.m.
Last author SteenRønnow

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity