Translation status

5,480 Strings 100% Translate
56,539 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 79 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 23 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 22 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 95 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 18 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 7 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 124 1,021 15 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 11 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 36 4 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 25 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 92 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 19 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 6 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 12 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 21 Translate

Translation Information

Project website https://www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask*/helpcontent2/source/text/shared/01.po
Translation file eu/helpcontent2/source/text/shared/01.po
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/shared/01Basque

Committed changes 6 months ago
These callouts are a legacy of the first versions of %PRODUCTNAME. You must customize a toolbar or menu to insert these callouts. The newer custom shape callouts offer more features, for example a Callouts toolbar<image id="img_id3154508" src="cmd/sc_calloutshapes.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3154508">Icon</alt></image> where you can select the shape.
Bunbuilo horiek %PRODUCTNAME aplikazioaren lehen bertsio zaharretatik datoz. Tresna-barra edo menu bat pertsonalizatu behar duzu bunbuilo horiek txertatzeko. Formadun bunbuilo pertsonalizatu berriagoek eginbide gehiago eskaintzen dituzte, adibidez, bunbuiloen tresna-barra<image id="img_id3154508" src="cmd/sc_calloutshapes.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3154508">Ikonoa</alt></image>, non forma hauta baitezakezu.
6 months ago
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/shared/01Basque

Committed changes 6 months ago
The <emph>Bullets and Numbering</emph> dialog has the following tabs:
<emph>Buletak eta zenbakitzea</emph> elkarrizketa-koadroan ondorengo fitxak daude:
6 months ago
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/shared/01Basque

Committed changes 6 months ago
<switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER">Automatically creates a numbered list when you press Enter at the end of a line that starts with a number followed by a period, a space, and text. If a line starts with a hyphen (-), a plus sign (+), or an asterisk (*), followed by a space, and text, a bulleted list is created when you press Enter.</caseinline></switchinline>
<switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER">Zenbatutako zerrenda bat sortzen du automatikoki zenbaki batekin hasi eta jarraian zuriune bat eta gero testua duen lerro baten amaieran Sartu tekla sakatzean. Marratxo (-), plus ikurra (+) edo izartxo (*) batekin hasi, zuriunearekin jarraitu eta ondoren testua duen lerro baten egoeran, Sartu sakatzean buletdun zerrenda sortuko da.</caseinline></switchinline>
6 months ago
Replace Dashes
Ordeztu marratxoak
6 months ago
<ahelp hid="cui/ui/linetabpage/LB_CAP_STYLE">Select the style of the line end caps. The caps are added to inner dashes as well.</ahelp>
<ahelp hid="cui/ui/linetabpage/LB_CAP_STYLE">Hautatu marraren amaierako estalkien estiloa. Estalkiak barruko marratxoei ere gehituko zaizkie.</ahelp>
6 months ago
<ahelp hid="cui/ui/paratabspage/radiobuttonBTN_FILLCHAR_DASHLINE">Fills the empty space to the left of the tab stop with dashes.</ahelp>
<ahelp hid="cui/ui/paratabspage/radiobuttonBTN_FILLCHAR_DASHLINE">Tabulazioaren ezkerreko leku hutsa marratxoekin betetzen du.</ahelp>
6 months ago
When copying a cell or a range in %PRODUCTNAME Calc the selection is marked with blinking dashes around the range (the "marching ants") to indicate what was being selected during the clipboard operation.
Gelaxka bat edo barruti bat %PRODUCTNAME Calc aplikaziora kopiatzean, hautapena barrutia inguratzen duten marratxo keinukariekin ("inurri ibiltariekin") markatzen da, arbel-eragiketan zer hautatu den adierazteko.
6 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 5,480 56,539 488,993
Translated 100% 5,480 56,539 488,993
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 29 140 1,513

Last activity

Last change April 25, 2020, 11:42 a.m.
Last author Asier Sarasua Garmendia

Activity in last 30 days

Activity in last year