Translation status

5,480 Strings 100% Translate
56,539 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 205 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 8 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 17 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 30 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 68 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 30 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 124 1,021 6 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 2 51 13 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 36 1 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 26 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 20 74 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 5 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 5 70 2 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 15 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 7 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 11 Translate

Translation Information

Project website https://www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask*/helpcontent2/source/text/shared/01.po
Translation file da/helpcontent2/source/text/shared/01.po
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/shared/01Danish

Committed changes 4 weeks ago
<bookmark_value>deleting;namespaces in XForms</bookmark_value><bookmark_value>organizing;namespaces in XForms</bookmark_value><bookmark_value>namespace organization in XForms</bookmark_value><bookmark_value>XForms;adding/editing/deleting/organizing namespaces</bookmark_value>
<bookmark_value>slette;namespaces i XForms</bookmark_value><bookmark_value>organisere;namespaces i XForms</bookmark_value><bookmark_value>redigere;namespaces i XForms</bookmark_value><bookmark_value>namespace-organisationering i XForms</bookmark_value><bookmark_value>XForms;tilføje/redigere/slette/organisere namespaces</bookmark_value>
4 weeks ago
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/shared/01Danish

Committed changes 2 months ago
The text color is ignored on screen, if the <emph>Use automatic font color for screen display</emph> check box is selected in <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - </emph><link href="text/shared/optionen/01013000.xhp"><emph>%PRODUCTNAME - Accessibility</emph></link>.
Tekstfarven ignoreres på skærmen, hvis afkrydsningsfeltet <emph>Brug automatisk skriftfarve til skærmvisning</emph> er valgt i <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Indstillinger</emph></caseinline><defaultinline><emph>Funktioner - Indstillinger</emph></defaultinline></switchinline><emph> – </emph><link href="text/shared/optionen/01013000.xhp"><emph>%PRODUCTNAME - Tilgængelighed</emph></link>.
3 months ago
New contributor 3 months ago
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/shared/01Danish

Committed changes 6 months ago
<ahelp hid="svx/ui/redlineviewpage/changes">Lists the changes that were recorded in the document. When you select an entry in the list, the change is highlighted in the document. To sort the list, click a column heading.</ahelp> Hold down <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>Command</emph></caseinline><defaultinline><emph>Ctrl</emph></defaultinline></switchinline> while you click to select multiple entries in the list.
<ahelp hid="svx/ui/redlineviewpage/changes">Viser de ændringer, der blev registreret i dokumentet. Når du vælger en post på listen, fremhæves ændringen i dokumentet. Klik på en kolonneoverskrift for at sortere listen. </ahelp> Hold tasten <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>Kommando</emph></caseinline> <defaultinline><emph>Ctrl</emph></defaultinline></switchinline> nede, mens du klikker for at markere flere poster på listen.
6 months ago
The text color is ignored on screen, if the <emph>Use automatic font color for screen display</emph> check box is selected in <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - </emph><link href="text/shared/optionen/01013000.xhp"><emph>%PRODUCTNAME - Accessibility</emph></link>.
Tekstfarven ignoreres på skærmen, hvis afkrydsningsfeltet <emph>Brug automatisk skriftfarve til skærmvisning</emph> er valgt i <emph><switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Indstillinger</emph>/caseinline><defaultinline><emph>Funktioner - Indstillinger</emph></defaultinline></switchinline><emph> – </emph><link href="text/shared/optionen/01013000.xhp"><emph>%PRODUCTNAME - Tilgængelighed</emph></link></emph>.
6 months ago
<bookmark_value>AutoCorrect function; options</bookmark_value> <bookmark_value>replacement options</bookmark_value> <bookmark_value>words; automatically replacing</bookmark_value> <bookmark_value>abbreviation replacement</bookmark_value> <bookmark_value>capital letters; AutoCorrect function</bookmark_value> <bookmark_value>bold; AutoFormat function</bookmark_value> <bookmark_value>underlining; AutoFormat function</bookmark_value> <bookmark_value>spaces; ignoring double</bookmark_value> <bookmark_value>numbering; using automatically</bookmark_value> <bookmark_value>paragraphs; numbering automatically</bookmark_value> <bookmark_value>tables in text; creating automatically</bookmark_value> <bookmark_value>titles; formatting automatically</bookmark_value> <bookmark_value>empty paragraph removal</bookmark_value> <bookmark_value>paragraphs; removing blank ones</bookmark_value> <bookmark_value>styles; replacing automatically</bookmark_value> <bookmark_value>user-defined styles; automatically replacing</bookmark_value> <bookmark_value>bullets; replacing</bookmark_value> <bookmark_value>paragraphs; joining</bookmark_value> <bookmark_value>joining; paragraphs</bookmark_value>
<bookmark_value>Autokorrekturfunktion; indstillinger</bookmark_value> <bookmark_value>erstatningsindstillinger</bookmark_value> <bookmark_value>ord; automatisk erstatning</bookmark_value> <bookmark_value>erstatning af forkortelse</bookmark_value> <bookmark_value>store bogstaver; Autokorrekturfunktion</bookmark_value> <bookmark_value>fed; Autoformat-funktion</bookmark_value> <bookmark_value>understregning; Autoformat-funktion</bookmark_value><bookmark_value>1/2 erstatning</bookmark_value> <bookmark_value>mellemrum; ignorere dobbelte</bookmark_value> <bookmark_value>nummerering; bruge automatisk</bookmark_value> <bookmark_value>afsnit; nummerere automatisk nummerering</bookmark_value> <bookmark_value>tabeller i tekst; oprette automatisk</bookmark_value> <bookmark_value>titler;formatere automatisk formatering</bookmark_value> <bookmark_value>fjerne tomme afsnit</bookmark_value> <bookmark_value>afsnit; fjerne tomme</bookmark_value> <bookmark_value>typografier; erstatte automatisk</bookmark_value> <bookmark_value>brugeredefinerede typografier; erstatte automatisk</bookmark_value> <bookmark_value>punkttegn; erstatte</bookmark_value><bookmark_value>anførselstegn; erstatte</bookmark_value><bookmark_value>typografiske citationstegn i $[officename] Writer</bookmark_value> <bookmark_value>afsnit; samle</bookmark_value><bookmark_value>samle; afsnit</bookmark_value>
6 months ago
The text color is ignored on screen, if the <emph>Use automatic font color for screen display</emph> check box is selected in <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - </emph><link href="text/shared/optionen/01013000.xhp"><emph>%PRODUCTNAME - Accessibility</emph></link>.
Tekstfarven ignoreres på skærmen, hvis afkrydsningsfeltet <emph>Brug automatisk skriftfarve til skærmvisning</emph> afkrydsningsfeltet er valgt i <emph><switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Indstillinger</emph>/caseinline><defaultinline><emph>Funktioner - Indstillinger</emph></defaultinline></switchinline> - <emph> – </emph><link href="text/shared/optionen/01013000.xhp"><emph>%PRODUCTNAME - Tilgængelighed</emph></link></emph>.
6 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 5,480 56,539 488,993
Translated 100% 5,480 56,539 488,993
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 1% 55 117 1,635

Last activity

Last change Aug. 21, 2020, 1:10 p.m.
Last author SteenRønnow

Activity in last 30 days

Activity in last year