Translation status

5,480 Strings 89% Translate
56,539 Words 84%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 212 2,623 248 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 12 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 74% 83 1,971 5 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 117 1,995 47 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 6 236 4 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 7 31 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 88% 320 5,094 51 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 4 38 3 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 6 203 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 82% 277 3,796 22 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 40% 184 2,727 1 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 14 3 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 124 1,021 34 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 56 1,194 26 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 36 1 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 11 337 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 186 4,594 23 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 805 14,708 90 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 110 1,054 15 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 82% 135 2,058 4 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 114 2,810 27 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 2 11 4 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 5 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 49 1,750 19 Translate
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/shared/01Catalan

Committed changes 2 weeks ago
<ahelp hid=".">Click to undo the last change in the current sentence. Click again to undo the previous change in the same sentence.</ahelp>
<ahelp hid=".">Feu-hi clic per a desfer l'últim canvi fet a la frase actual. Feu-hi clic de nou per a desfer el canvi anterior fet a la mateixa frase.</ahelp>
2 weeks ago
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/shared/01Catalan

Committed changes 2 weeks ago
Ensure that the <emph>Landscape</emph> or <emph>Portrait</emph> layout option set in the <emph>Printer Properties</emph> dialog matches the page format that you set by choosing <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS"><emph>Slide - Properties</emph></caseinline><caseinline select="DRAW"><emph>Page - Properties</emph></caseinline><defaultinline><emph>Format - Page</emph></defaultinline></switchinline>.
Assegureu-vos que l'opció de disposició <emph>Horitzontal</emph> o <emph>Vertical</emph> que s'hagi definit al diàleg <emph>Propietats de la impressora</emph> coincideixi amb el format de pàgina que hàgiu definit en triar <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS"><emph>Diapositiva ▸ Propietats</emph></caseinline><caseinline select="DRAW"><emph>Pàgina ▸ Propietats</emph></caseinline><defaultinline><emph>Format ▸ Pàgina</emph></defaultinline></switchinline>.
3 weeks ago
<ahelp hid="cui/ui/numberingformatpage/currencylb">Select a currency, and then scroll to the top of the <emph>Format</emph> list to view the formatting options for the currency.</ahelp>
<ahelp hid="cui/ui/numberingformatpage/currencylb">Seleccioneu una moneda i aneu al començament de la llista <emph>Format</emph> per a visualitzar-ne les opcions de formatació.</ahelp>
3 weeks ago
<ahelp hid=".">Adds and removes digital signatures to and from your document. You can also use the dialog to view certificates.</ahelp>
<ahelp hid=".">Permet afegir signatures digitals als documents i suprimir les signatures existents. També podeu utilitzar aquest diàleg per a visualitzar certificats.</ahelp>
3 weeks ago
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/shared/01Catalan

Committed changes 3 weeks ago
<ahelp hid=".uno:Bib/Mapping">Lets you map the column headings to data fields from a different data source. To define a different data source for your bibliography, click the <emph>Data Source</emph> button on the record's <emph>Object</emph> bar.</ahelp>
<ahelp hid=".uno:Bib/Mapping">Permet acolorir els encapçalaments de columnes per als camps de dades d'una font de dades diferent. Per a definir una font de dades diferent per a la vostra empresa feu clic a l'enllaç d'inicibibliografia, feu clic en el botó <emph>Font de les dades</emph> de botó sobre el record's dela barra <emph>Objecte</emph> de cap barral registre.</ahelp>
3 weeks ago
<variable id="litdattext"><ahelp hid="modules/sbibliography/ui/toolbar/TBC_BT_COL_ASSIGN">Insert, delete, edit, and organize records in the bibliography database.</ahelp></variable>
<variable id="litdattext"><ahelp hid="modules/sbibliography/ui/toolbar/TBC_BT_COL_ASSIGN">Insereixiu, editeu editar i organitzeu registres de la base de dades bibliogràfica.</ahelp></variable>
3 weeks ago
<ahelp hid="svt/ui/printersetupdialog/options">Opens the <emph>Printer Options</emph> dialog where you can override the global printer options set on the <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - %PRODUCTNAME </emph><switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER"><emph>Writer</emph></caseinline><caseinline select="CALC"><emph>Calc</emph></caseinline><defaultinline>Writer/Web</defaultinline></switchinline><emph> - Print</emph> panel for the current document.</ahelp>
<ahelp hid="svt/ui/printersetupdialog/options">Obre el diàleg <emph>Opcions de la 'impressora</emph> de diàleg, on podeu canviar les opcions de 'impressora globals definides en el <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferències</emph></caseinline><defaultinline><emph>Eines - Opcions</emph></defaultinline></switchinline><emph> de - %PRODUCTNAME de </emph><switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER"><emph>EscriptoWriter</emph></caseinline><caseinline select="CALC"><emph>Calc</emph></caseinline><defaultinline>PrefixWriter/Web</defaultinline></switchinline><emph> - Imprimeix</emph> el quadre per al document actual.</ahelp>
3 weeks ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 5,480 56,539 488,993
Translated 89% 4,931 47,507 417,059
Needs editing 6% 370 4,719 38,316
Failing check 1% 96 755 9,221

Last activity

Last change Sept. 10, 2020, 8:10 p.m.
Last author Adolfo Jayme Barrientos

Activity in last 30 days

Activity in last year