This menu allows you to insert elements, such as graphics and guides, into Draw documents.
Šios komandos leidžia įterpti elementus, tokius kaip grafikos objektus, į Grafikos„Draw“ dokumentą.
3 weeks ago
The commands in this menu are used to edit Draw documents (for example, copying and pasting).
Šio meniu komandos naudojamos grafikos dokumentų taisymui (pavyzdžiui, kopijavimui ir įdėjimui).
3 weeks ago
You can connect objects in $[officename] Draw with special lines called "connectors" to show the relationship between objects. Connectors attach to glue points on drawing objects and remain attached when the connected objects are moved. Connectors are useful for creating organization charts and technical diagrams.
Jei reikia parodyti sąryšius tarp objektų, grafikos rengyklėje „$[officename] Draw“ tai galima padaryti jungiamosiomis linijomis. Jungiamosios linijos fiksuojamos prie objektų jungimo taškų ir neatinutrūksta nuo objekto net kai šis tempiamas. Jungiamosios linijos praverčianaudingos braižant struktūrines schemas ar technines diagramas.
3 weeks ago
Grids and snap lines provide a visual cue to help you align objects in your drawing. You can also choose to snap an object to a grid line, snap line or to the edge of another object.
Tinkleliai ir traukos linijos – tai pagalbiniai orientyrai, palengvinantys objektų lygiavimą brėžinyje. Galima nustatyti, kad objektai būtų pritraukiami prie tinklelio linijų, traukos linijų, ar kito objekto krašto.
3 weeks ago
$[officename] Draw lets you create simple and complex drawings and export them in a number of common image formats. You can also insert tables, charts, formulas and other items created in $[officename] programs into your drawings.
„$[officename]“ grafikos rengykle „Draw“ galima kurti ir paprastus, ir sudėtingus brėžinius bei eksportuoti juos į daugeliuį populiarių grafikos formatų. Taip pat į brėžinius galima įterpti lenteles, diagramas, formules ir kitus „$[officename]“ programomis sukurtus objektus.
3 weeks ago
Draws a text box where you click or drag in the current document. Click anywhere in the document, and then type or paste your text.
Nubraižomas teksto langelis toje dokumento vietoje, kurioje tempsiate pele. Spustelėkite bet kur dokumente, tada surinkite arba įdėkite tekstą.
3 weeks ago
Draws a filled oval where you drag in the current document. Click where you want to draw the oval, and drag to the size you want. To draw a circle, hold down Shift while you drag.
Nubraižomas užpildytas ovalas toje dokumento vietoje, kurioje tempsite pele. Spustelėkite ten, kur turėtų būti ovalas, ir tempvlkite, kol figūra bus norimo dydžio. Jei norite nubraižyti apskritimą, tempiantdami laikykite nuspaustą klavišą <emph>Lyg2</emph>.
3 weeks ago
Draws a filled rectangle where you drag in the current document. Click where you want to place a corner of the rectangle, and drag to the size you want. To draw a square, hold down Shift while you drag.
Nubraižomas užpildytas stačiakampis toje dokumento vietoje, kurioje tempsite pele. Spustelėkite ten, kur turėtų būti stačiakampio kampas, ir tempvilkite, kol stačiakampis bus norimo dydžio. Jei norite nubraižyti kvadratą, tempiantdami laikykite nuspaustą klavišą <emph>Lyg2</emph>.
3 weeks ago
This menu contains general commands for working with Draw documents, such as open, close and print. To close $[officename] Draw, click <emph>Exit</emph>.
Šiame meniu yra bendros darbo su grafikos rengykle komandos, pavyzdžiui, atvėrimo, užvėrimo ar spausdinimo. Jei norite baigti darbą su „$[officename] Draw“, pasirinkite komandą <emph>Baigti darbą su „LibreOffice“</emph>.
3 weeks ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/sdrawLithuanian

Committed changes 10 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 126 931 9,095
Translated 93% 118 901 8,622
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Dec. 21, 2020, 3:17 p.m.
Last author eglejasu

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity