Translation status

972 Strings 98% Translate
12,616 Words 99%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 5% 4,331 35,754 1 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 1 6 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 66% 219 1,657 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 7 124 1 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 74% 839 8,085 17 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 85% 9 51 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 73% 731 11,694 134 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 11 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 62% 594 6,741 134 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 85% 1 9 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 8 30 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 67 501 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2% 301 3,299 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 106 1,433 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 66 444 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 36% 966 4,441 49 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 50 924 12 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 2 37 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 73% 90 1,346 4 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 1 2 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 4 118 53 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 9 109 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 84% 4 20 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 20 54 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 48 237 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 67% 29 364 1 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 73% 207 2,392 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 8% 218 1,012 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 41% 1,268 18,279 23 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 55% 27 92 1 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 20 130 5 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 7 41 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 204 1,888 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 13 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 27% 3,952 39,431 32 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 63% 593 7,656 15 Translate
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/schart/01Lithuanian

Committed changes 5 months ago
Each data point is shown by an icon. %PRODUCTNAME uses default icons with different forms and colors for each data series. The default colors are set in <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="menuitem">%PRODUCTNAME - Preferences</item></caseinline><defaultinline><item type="menuitem">Tools - Options</item></defaultinline></switchinline><item type="menuitem"> - Charts - Default Colors</item>.
Kiekvienas duomenų taškas vaizduojamas piktograma. „%PRODUCTNAME“ naudoja numatytas skirtingos formos ir spalvos piktogramas kiekvienai duomenų sekai. Numatytąsias spalvas galite nurodyti pasirinkę <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="menuitem">„%PRODUCTNAME“ → Parinktys</item></caseinline><defaultinline><item type="menuitem">Priemonės → Parinktys</item></defaultinline></switchinline><item type="menuitem"> → Diagramos → Numatytosios spalvos</item>.
5 months ago
The <link href="text/schart/01/05040200.xhp" name="Y axis">Y axis</link> has an enhanced dialog. For X-Y charts, the X axis chart is also enhanced by the <link href="text/schart/01/05040201.xhp" name="Scaling"><emph>Scaling</emph></link> tab.
<link href="text/schart/01/05040200.xhp" name="Y axis">Y ašis</link> turi išplėstą dialogo langą. Dviejų reikšmių diagramos X ašies dialogo langas turi kortelę <link href="text/schart/01/05040201.xhp" name="Scaling"><emph>Mastelis</emph></link>.
5 months ago
Committed changes 5 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Moves down the selected entry in the Data Series list.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">perkelia žemyn pasirinkta Duomenų sekos sąrašo įrašą.</ahelp>
5 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Moves up the selected entry in the Data Series list.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Perkelia aukštyn pasirinkta Duomenų sekos sąrašo įrašą.</ahelp>
5 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Removes the selected entry from the Data Series list.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Pašalina pasirinktą Duomenų sekos sąrašo įrašą.</ahelp>
5 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Adds a new entry below the current entry in the Data Series list. If an entry is selected, the new data series gets the same chart type.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Įterpia naują įrašą po esamu įrašu Duomenų sekų sąraše. Jei buvote pasirinkę sąrašo įrašą, tai nauja įterpta duomenų seka yra to paties tipo.</ahelp>
5 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Shows the source range address of the categories (the texts you can see on the x-axis of a category chart). For an XY-chart, the text box contains the source range of the data labels which are displayed for the data points. To minimize this dialog while you select the data range in Calc, click the <emph>Select data range</emph> button.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Pateikia kategorijų (tekstas rodomas diagramos x ašyje) šaltinio nuorodą. Dviejų reikšmių diagramoms šiame lauke pateikiama duomenų taškų žymių šaltinio nuoroda. Jei norite sutraukti dialogo langą skaičiuoklėje, spustelėkite mygtuką <emph>Pasirinkti duomenų sritį</emph>.</ahelp>
5 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Shows the source range address from the second column of the Data Range list box. You can change the range in the text box or by dragging in the document. To minimize this dialog while you select the data range in Calc, click the <emph>Select data range</emph> button.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Pateikia duomenų srities sąrašo antro stulpelio šaltinio nuorodą. Galite pakeisti sritį teksto lauke arba tempdami pele dokumente. Jei norite sutraukti dialogo langą skaičiuoklėje, spustelėkite mygtuką <emph>Pasirinkti duomenų sritį</emph>.</ahelp>
5 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 972 12,616 93,435
Translated 98% 961 12,536 91,918
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 1 32 226

Last activity

Last change June 22, 2020, 1:48 p.m.
Last author sophie

Activity in last 30 days

Activity in last year