Translation status

1,469 Strings 92% Translate
23,246 Words 90%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 1 5 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 76% 1,099 8,099 110 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 18% 9 57 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 3 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 8 45 1 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 7 177 4 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 82% 573 8,447 28 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 61% 57 155 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 45% 33 267 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 74% 708 8,804 15 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 57% 3 59 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 42 502 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 73% 51 870 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 75% 76 1,195 4 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 50% 778 10,424 17 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 7 57 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 58% 52 238 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 4 62 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 308 3,440 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 81% 20 218 3 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 5 46 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 13 145 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 77% 36 287 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 17 110 Translate
auxiliary MPL-2.0 96% 4 10 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 70% 457 5,467 15 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 219 4,430 40 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 6 61 4 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 70% 99 1,494 1 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 16 128 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 372 6,730 25 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 21 345 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 10 96 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 7,559 77,523 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 48 237 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 8 163 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 84% 163 1,954 4 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 78% 168 2,531 6 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 82% 41 145 1 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 431 10,132 13 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 12% 68 151 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 53% 144 1,405 1 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 3 130 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 85% 28 193 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 88% 29 366 2 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 30% 141 1,120 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 7 41 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 8 71 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 3 1 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 85% 129 1,939 4 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 3 10 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 72% 1,492 19,863 25 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 8 136 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 96 1,726 1 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 168 4,461 12 Translate
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/scalc/guideFinnish

Committed changes 2 weeks ago
The following table shows the effects of rounding, thousands delimiters (,), decimal delimiters (.) and the placeholders # and 0.
Alla oleva (vasemmalle tasattu)Seuraava taulukko esittää pyöristyksen, tuhaterottimien( ), desimaalierottimien (,) sekä paikkamerkkanvaraajien # ja 0 vaikutuksen.
2 weeks ago
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/scalc/guideFinnish

Committed changes a month ago
You can also open the pop-up window by positioning the cell cursor at the button and pressing <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+D.
Putkonnahdusikkuna voidaan avata myös sijoittamalla solukohdistin painikkeelle ja painamalla <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Komento</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+D.
a month ago
The arrow to open the pop-up window is normally black. When the field contains one or more hidden field members, the arrow is blue and displays a tiny square at its lower-right corner.
Nuoli, jolla putkonnahdussikkuna avataan, on normaalisti musta. Kun kentässä on yksi tai useampia piilotettuja osia, nuoli on sininen ja sen oikeassa alakulmassa näkyy pieni neliö.
a month ago
The pop-up window displays a list of field members associated with that field. A check box is placed to the left of each field member name. When a field has an alternative display name that differs from its original name, that name is displayed in the list.
Putkonnahdusikkunassa näkyy kenttään liittyvät kentän osat luettelona. Kunkin kentän osan nimen vasemmalla puolella on valintaruutu. Kun kentällä on vaihtoehtoinen näyttönimi, joka eroaa alkuperäisestä nimestä, tämä nimi näkyy luettelossa.
a month ago
In order to delete a pivot table, click any cell in the pivot table, then choose <emph>Delete</emph> in the context menu.
Poistaaksesi pivot-taulukon, napsauta mitä tahansa pivot-taulukon solua ja valitse kohdevalikosta <emph>Poista</emph> kohdevalikosta.
a month ago
<variable id="datapilot_updatetable"><link href="text/scalc/guide/datapilot_updatetable.xhp" name="Updating Pivot Tables">Updating Pivot Tables</link></variable>
<variable id="datapilot_updatetable"><link href="text/scalc/guide/datapilot_updatetable.xhp" name="Tietojen ohjausPivot-taulukoiden päivittäminen">Tietojen ohjauksen Pivot-taulukoiden päivittäminen</link></variable>
a month ago
<variable id="datapilot_tipps"><link href="text/scalc/guide/datapilot_tipps.xhp" name="Selecting Pivot Table Output Ranges">Selecting Pivot Table Output Ranges</link></variable>
<variable id="datapilot_tipps"><link href="text/scalc/guide/datapilot_tipps.xhp" name="Tietojen ohjauksePivot-taulukon tuotosalueiden valitseminen">Tietojen ohjauksePivot-taulukon tuotosalueiden valitseminen</link></variable>
a month ago
Click the <emph>Filter</emph> button in the sheet to call up the dialog for the filter conditions. Alternatively, call up the context menu of the pivot table and select the <emph>Filter</emph> command. The <link href="text/scalc/01/12090103.xhp" name="Filter"><emph>Filter</emph></link> dialog appears. Here you can filter the pivot table.
Napsautetaana <emph>Suodatin</emph>-painiketta taulukossa, jolloin esille tulee suodatusehtojen valintaikkuna. Vaihtoehtoisesti voi ottaa esille tietojen ohjaust avata pivot-taulukon kohdevalikon ja valita <emph>Suodatin</emph>-komennon. <link href="text/scalc/01/12090103.xhp" name="Suodatus"><emph>Suodatus</emph></link>-valintaikkuna avautuu ja sillä voidaan suodattaa tietojen ohjauspivot-taulukko.
a month ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,469 23,246 185,760
Translated 92% 1,361 21,033 168,229
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 1% 20 459 5,022

Last activity

Last change Oct. 12, 2020, 5:19 p.m.
Last author Tuomas Hietala

Activity in last 30 days

Activity in last year