Translation status

7,562 Strings 99% Translate
77,527 Words 99%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 5% 4,331 35,754 1 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 1 6 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 66% 219 1,657 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 7 124 1 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 74% 839 8,085 17 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 85% 9 51 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 71% 793 12,586 132 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 11 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 61% 596 6,770 133 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 85% 1 9 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 8 30 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 67 501 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2% 301 3,299 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 106 1,433 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 66 444 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 36% 966 4,441 49 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 50 924 12 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 2 37 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 73% 90 1,346 4 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 50% 24 359 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 18% 13 108 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 18 277 52 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 9 109 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 84% 4 20 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 48 237 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 67% 29 364 1 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 73% 207 2,392 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 8% 218 1,012 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 41% 1,268 18,279 23 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 55% 27 92 1 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 20 130 5 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 7 41 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 204 1,888 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 13 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 27% 3,952 39,431 32 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 11 80 1 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 21% 1,293 15,615 13 Translate
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/scalc/01Lithuanian

Committed changes 2 months ago
Because of the iterative method used, it is possible for IRR to fail and return <link href="text/scalc/05/02140000.xhp" name="Error 523">Error 523</link>, with "Error: Calculation does not converge" in the status bar. In that case, try another value for Guess.
Kadangi naudojamas pasikartojimo metodas, gali būti, kad IRR funkcija grąžins reikšmę <link href="text/scalc/05/02140000.xhp" name="Error 523"> Klaida 523</link>, su pranešimu „Klaida: Skaičiavimas nesuderinamas“ būsenos juostoje. Tuomet pabandykite kitą spėjamą reikšmę.
2 months ago
A computer system with an initial cost of 25,000 currency units is to be depreciated over a three year period. The salvage value is to be 1,000 currency units. One period is 30 days.
Kompiuterinės sistemaos, kurios pradinė vertė 25 000 piniginių vienetų, nusidėvėjimo laikotarpis – 3 metai, likutinė vertė – 1000 piniginių vienetų. Vienas laikotarpis yra 30 dienų.
2 months ago
<emph>Month</emph> (optional) denotes the number of months for the first year of depreciation. If an entry is not defined, 12 is used as the default.
<emph>Mėnuo</emph> (nebūtina) nurodo pirmų nusidėvėjimo metų mėnesių skaičių. Jei nenurodomas mėnesių skaičius, laikoma, kad yra 12 mėnesių.
2 months ago
<emph>Period</emph> is the length of each period. The length must be entered in the same date unit as the depreciation period.
<emph>Laikotarpis</emph> kiekvieno laikotarpio trukmė. Šios įvesties formatas turi būti toks pats kaip ir nusidėvėjimo laikotarpio.
2 months ago
<emph>Cost</emph> is the initial cost of an asset.
<emph>Vertė</emph> pradinė turto vertė.
2 months ago
<emph>Cost</emph> is the initial value of an asset.
<emph>Vertė</emph> pradinė turto vertė.
2 months ago
<emph>Cost</emph> is the initial cost of an asset.
<emph>Vertė</emph> pradinė turto vertė.
2 months ago
<emph>Cost</emph> fixes the initial cost of an asset.
<emph>Vertė</emph> pradinė turto vertė.
2 months ago
This form of depreciation is used if you want to get a higher depreciation value at the beginning of the depreciation (as opposed to linear depreciation). The depreciation value is reduced with every depreciation period by the depreciation already deducted from the initial cost.
Šis nusidėvėjimo skaičiavimo metodas naudojamas, kai didesnis nusidėvėjimas skaičiuojamas laikotarpio pradžioje (priešingai nei tiesiniame nusidėvėjime). Nusidėvėjimo vertė kiekvienameu nusidėvėjimo laikotarpyjeiu sumažinama nusidėvėjimo suma atimta iš pradinės vertės.
2 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 7,562 77,527 644,665
Translated 99% 7,561 77,507 644,479
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 54 327 3,987

Last activity

Last change Aug. 28, 2020, 1:03 p.m.
Last author eglejasu

Activity in last 30 days

Activity in last year