Translation status

4,601 Strings 76% Translate
38,547 Words 78%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 1 5 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 18% 9 57 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 3 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 8 45 1 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 7 177 4 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 82% 573 8,447 28 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 108 2,213 20 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 61% 57 155 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 45% 33 267 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 74% 708 8,804 15 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 57% 3 59 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 42 502 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 66% 66 1,031 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 75% 76 1,195 4 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 50% 778 10,424 17 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 7 57 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 58% 52 238 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 4 62 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 308 3,440 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 81% 20 218 3 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 5 46 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 13 145 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 77% 36 287 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 17 110 Translate
auxiliary MPL-2.0 94% 6 16 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 70% 457 5,467 15 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 219 4,430 40 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 6 61 4 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 70% 99 1,494 1 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 16 128 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 372 6,730 25 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 21 345 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 10 96 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 7,559 77,523 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 48 237 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 8 163 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 84% 163 1,954 4 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 78% 168 2,531 6 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 82% 41 145 1 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 431 10,132 13 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 12% 68 151 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 53% 144 1,405 1 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 3 130 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 85% 28 193 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 87% 31 373 2 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 30% 141 1,120 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 7 41 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 8 71 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 3 1 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 85% 129 1,939 4 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 3 10 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 72% 1,492 19,863 25 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 8 136 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 96 1,726 1 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 168 4,461 12 Translate
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/sbasic/sharedFinnish

Committed changes a week ago
Double-click in the <emph>breakpoint</emph> column at the left of the Editor window to toggle a breakpoint at the corresponding line. When the program reaches a breakpoint, the program execution is interrupted.
Kaksoisnapsauttamalla <emph>keskeytyspistekohtapalstaa</emph> muokkainikkunan vasemmalla sivulla saadaan vastaavan rivin keskeytyskohta käyttöön tai pois käytöstä. Kun ajettava ohjelma saavuttaa keskeytyskohdan, sen suoritus keskeytyy.
a week ago
A running macro can be aborted with Shift+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Q, also from outside of the Basic IDE. If you are inside the Basic IDE and the macro halts at a breakpoint, Shift+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Q stops execution of the macro, but you can recognize this only after the next F5, F8, or Shift+F8.
AjSuoritettava makro voidaan keskeyttää pikanäppäimellä Vaihto+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Komento</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Q myös Basic IDE:n ulkopuolelta. Jos ollaan Basic IDE:ssä ja makro pysähtyy keskeytyspisteeseekohtaan, Vaihto+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Komento</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Q pysäyttää makron suorituksen, mutta se on havaittavissa vasta, kun seuraavaksin kerran painetaan F5, F8, tai Vaihto+F8.
a week ago
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/managebreakpoints/delete">Deletes the selected breakpoint.</ahelp>
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/managebreakpoints/delete">Poistetaan valittu keskeytyspiste.</ahelp>
a week ago
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/managebreakpoints/new">Creates a breakpoint on the line number specified.</ahelp>
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/managebreakpoints/new">Luodaan rivinumeron mukainen keskeytyspiste.</ahelp>
a week ago
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/managebreakpoints/active">Activates or deactivates the current breakpoint.</ahelp>
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/managebreakpoints/active">Käsiteltävä keskeytyspiste aktivoidaan merkitsemällä ruutu.</ahelp>
a week ago
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/managebreakpoints/entries">Enter the line number for a new breakpoint, then click <emph>New</emph>.</ahelp>
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/managebreakpoints/entries">Syötetään uuden keskeytyspisteen rivinumero ja napsautetaan <emph>Uusi</emph>.</ahelp>
a week ago
Breakpoints
Keskeytyspisteekohdat
a week ago
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/managebreakpoints/ManageBreakpointsDialog">Specifies the options for breakpoints.</ahelp>
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/managebreakpoints/ManageBreakpointsDialog">Määritetään keskeytyspisteiden asetukset.</ahelp>
a week ago
<link href="text/sbasic/shared/01050300.xhp" name="Manage Breakpoints">Manage Breakpoints</link>
<link href="text/sbasic/shared/01050300.xhp" name="Manage Breakpoints">Keskeytyspisteidkohtien hallinta</link>
a week ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 4,601 38,547 295,631
Translated 76% 3,502 30,448 219,452
Needs editing 0% 5 39 585
Failing check 2% 110 421 3,662

Last activity

Last change Oct. 14, 2020, 3:38 p.m.
Last author Tuomas Hietala

Activity in last 30 days

Activity in last year