Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */helpcontent2/source/text/sbasic/shared.po
Translation file da/helpcontent2/source/text/sbasic/shared.po
Only valid within a <emph>For...Next</emph> loop to exit the loop. Program execution continues with the first statement that follows the <emph>Next</emph> statement. In nested statements, the control is transferred to the loop in the next higher level.
Kun gyldig indenfor en <emph>For...Next</emph> -løkke for at forlade løkken. Programudførelsen fortsætter med første sætning som følger sætningen <emph>Next</emph>. I indlejrede sætninger, vil kontrollen overføres til løkken i det næste højere niveau.
3 months ago
LF - Line feed
LF - Linjeskift
3 months ago
<ahelp hid=".">Specify the minimum value of a scrollbar control.</ahelp>
<ahelp hid=".">Angiver den mindste værdi for en rullebjælkeSpecificerer rullefeltets minimumsværdi.</ahelp>
3 months ago
<ahelp hid=".">Specify the maximum value of a scrollbar control.</ahelp>
<ahelp hid=".">Angiver denSpecificerer rullefeltets maksimale umsværdi for en rullebjælke.</ahelp>
3 months ago
Long integer variables range from -2147483648 to 2147483647. If you assign a floating-point value to a long integer variable, the decimal places are rounded to the next integer. Long integer variables are rapidly calculated in procedures and are suitable for counter variables in loops for large values. A long integer variable requires four bytes of memory. "&" is the type-declaration character.
Long Integer spænder fra -2147483648 til 2147483647. Hvis man tildeler en flydende-komma-værdi til en Long Integer (32 bit), bliver værdien afrundet til nærmeste heltal. Long Integers ber stort set lige så hurtige at regne på som Integegnes hurtigt i procedurer og er velegnede til til tæller-variabler i løkker med storeværdiers. En Long Integer kræver fire bytes hukommelse. Typeerklæringstegnet er "&".
3 months ago
RGB (Red, Green, Blue)
RGB (Reød, Greeøn, Blueå)
3 months ago
Arrays
ArraysMatricer
3 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/sbasic/sharedDanish

Committed changes 7 months ago
<bookmark_value>filepicker;API service</bookmark_value>
<bookmark_value>filepickvælger;API servic-tjeneste</bookmark_value>
7 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/sbasic/sharedDanish

Committed changes a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 4,601 38,547 295,631
Translated 100% 4,601 38,547 295,631
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 4% 203 763 6,034

Last activity

Last change Jan. 12, 2021, 2:44 p.m.
Last author SteenRønnow

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity