Ahoj, pokud se chcete přidat, stačí se přihlásit a začít psát návrhy překladů. Zkontrolujeme je, zařadíme a dle kvality vám časem dáme plná práva. Případné dotazy prosím napište na lokalizace@cz.libreoffice.org. Těšíme se! :-)

Translation status

308 Strings 99% Translate
3,440 Words 99%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 19 280 244 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 24 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 8 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 11 42 117 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 47 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 34 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 158 1,292 29 18 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 6 147 18 2 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 51 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 3 46 34 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 21 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 20 123 1 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 5 70 7 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 13 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 23 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 5 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 17 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 8 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 7 48 27 7 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 16 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 13 Translate
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/sbasic/pythonCzech

Committed changes 7 months ago
Unlike Basic, pathname normalization is performed with Python inside Session class.
Na rozdíl od Basicu je název cesty normalizován v rámci třídy Pythonu Session normalizován.
7 months ago
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/sbasic/pythonCzech

Committed changes 7 months ago
Copy <literal>screen_io</literal> Python module in <link href="text/sbasic/python/python_locations.xhp" name="User macros">My macros</link> within <UserProfile>/Scripts/python/pythonpath,
Zkopírujte modul Pythonu <literal>screen_io</literal> do kontejneru <link href="text/sbasic/python/python_locations.xhp" name="User macrosživatelská makra">Moje makra</link> umístěného v <UživatelskýProfil>/Scripts/python/pythonpath.
7 months ago
Genuine Basic UNO facilities can be inferred from <literal>XSCRIPTCONTEXT</literal> global variable. Refer to %PRODUCTNAME API for a complete <link href="https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/interfacecom_1_1sun_1_1star_1_1script_1_1provider_1_1XScriptContext.html" name="description of XSCRIPTCONTEXT">description of XSCRIPTCONTEXT</link>. <literal>XSCRIPTCONTEXT</literal> methods summarize as:
Možnosti, které nabízí UNO v Basicu, lze odvodit z globální proměnné <literal>XSCRIPTCONTEXT</literal>. Její <link href="https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/interfacecom_1_1sun_1_1star_1_1script_1_1provider_1_1XScriptContext.html" name="Popis proměnné XSCRIPTCONTEXT">kompletní popis</link> naleznete v dokumentaci API pro %PRODUCTNAME. Metody proměnné <literal>XSCRIPTCONTEXT</literal> lze souhrnně:
7 months ago
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/sbasic/pythonCzech

Committed changes 8 months ago
Libraries are folders in the container tree. To create a library, add a folder in the target container. The library name is the folder name.
Knihovny jsou představovány složkami ve stromě kontejneru. Knihovna se vytvoří, přidáte-li složku do cílového kontejneru. Název knihovny je stejný jako název složky.
8 months ago
Listeners get attached to controls held in dialogs, as well as to document or form events. Listeners are also used when creating runtime dialogs or when adding controls to a dialog on the fly.
Posluchače se připojují k ovládacím prvkům dialogových oken nebo k událostem v dokumentu či formuláři. Používají se také při, když se za běhu programu vytvářenjí dialogovýchá okena nebo se do nich přidávají ovládacích prvků do okna za běhu programuy.
8 months ago
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/sbasic/pythonCzech

Committed changes 8 months ago
Events raised by dialogs, documents, forms or graphical controls can be linked to macros, which is referred to as event-driven programming. The most common method to relate events to macros are the <literal>Events</literal> tab in <menuitem>Tools – Customize</menuitem> menu and the <link href="text/sbasic/guide/create_dialog.xhp" name="Create dialog">Dialog Editor</link> Control properties pane from <menuitem>Tools - Macros – Organise Dialogs...</menuitem> menu.
Události vyvolané dialogovými okny, dokumenty, formuláři nebo grafickými ovládacími prvky je možné propojit s makry. To se označuje jako programování řízené událostmi. Nejběžnějším způsobem, jak přiřadit události makrům, je karta <literal>Události</literal> v nabídce <menuitem>Nástroje – Přizpůsobit</menuitem> a panel vlastností ovládacího prvku v <link href="text/sbasic/guide/create_dialog.xhp" name="Vytvoření dialogového okna">editoru dialogových oken</link>, kteréý se spouští volbou <menuitem>Nástroje – Makra – Správce dialogových oken</menuitem>.
8 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 308 3,440 32,393
Translated 99% 305 3,408 31,174
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 1% 6 72 790

Last activity

Last change April 18, 2020, 8:01 a.m.
Last author Stanislav Horáček

Activity in last 30 days

Activity in last year