Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
auxiliary MPL-2.0 66% 40 126 2 40
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 50% 79 812 2 78
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 378 4,489 96
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 63% 1,679 16,485 93 1
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 86% 9 118 4
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 22 432
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 48 237
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 9 89
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 30% 142 1,129 2
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 55% 3,307 48,783 28
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 5 42 2
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 61% 75 926 4
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 41% 76 397
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 1 3
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 75% 368 7,496 6
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 8 136
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 38% 37 363
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 78% 205 3,675 7 73
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 2 18
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 53% 64 271
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 11% 15 100
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 52 303
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 20 159 7
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 66% 111 1,397
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 88% 30 382
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 35% 1,018 14,912 19
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 37% 3,454 48,984 21
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 49% 1,099 24,309 9
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 75% 77 1,203 48
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 21% 154 2,227 1
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 30 197
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 57% 3 59
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 1 23
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 84% 141 2,138 5
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 54% 742 13,123 11
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 63% 1,050 16,089 26
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 93 246
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 24% 22 268
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 33% 1,278 22,730 12
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 78% 43 237
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 72% 45 357
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 77% 230 3,082 6
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 67 1,932 3
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 74% 61 314 3
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 63% 260 4,592 5
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 3 130 3
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 81% 12 144 12
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 75% 378 5,154 21 24
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 1 5
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 7 41
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 9 198
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 66% 112 1,644 2 1
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 52% 146 1,413 1
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 73% 879 14,307 27
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 85% 62 815 4
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 24 293 35 24
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 62% 809 13,688 20
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 13% 281 3,306 1 2
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 41% 10 93 9
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/scalc/01Slovak

Committed changes 4 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/shared/01Slovak

Committed changes 4 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/swriter/01Slovak

Committed changes 4 months ago
<variable id="floating_frame_text"><variable id="frameeinfuegentext"><ahelp hid=".">Inserts a floating frame into the current document. Floating frames are used in HTML documents to display the contents of another file.</ahelp></variable></variable>
<variable id="reftext"><ahelp hid=".">Tu vkladáte do dokumentu odkazy alebo odkazované polia. Odkazy sú tvorené odkazovanými poľami v rámci rovnakého dokumentu alebo v poddokumentoch hlavného dokumentu.</ahelpfloating_frame_text"><variable id="frameeinfuegentext"><ahelp hid=".">Vloží plávajúci rámec do aktuálneho dokumentu. Plávajúce rámce sa v dokumentoch HTML používajú na zobrazenie obsahu iného súboru.</ahelp></variable></variable>
4 months ago
New contributor 4 months ago
<ahelp hid="HID_FUNC_STD_NORMDIST_MS">Returns the standard normal cumulative distribution function. The distribution has a mean of zero and a standard deviation of one.</ahelp>
<ahelp hid="HID_FUNC_STAND_NORMVERT">Vráti hodnotu distribučnej funkcieDIST_MS">Vráti štandardného normálneho kumulatívne rozdeleniae. Rozloždelenie má strednú hodnotupriemer nula a štandardnú odchýlku jedna.</ahelp>
4 months ago
<variable id="tabelletext"><ahelp hid=".uno:TableDialog">Specifies the properties of the selected table, for example, name, alignment, spacing, column width, borders, and background.</ahelp></variable>
<variable id="tabelletext"><ahelp hid=".uno:TableDialog">Určeniuje vlastnostíi vybranej tabuľky, napríklad názov, zarovnanie, rozostupmedzery, šírku stĺpca, okraje a pozadie.</ahelp> </variable>
4 months ago
New contributor 4 months ago
User avatar None

Suggestion added

LibreOffice Help – 6.4 / text/sbasic/sharedSlovak

<bookmark_value>Dim statement</bookmark_value> <bookmark_value>arrays; dimensioning</bookmark_value> <bookmark_value>dimensioning arrays</bookmark_value>
<bookmark_value>príkaz Dim</bookmark_value><bookmark_value>pole; rozmery</bookmark_value><bookmark_value>rozmery poľa</bookmark_value>
4 months ago
User avatar None

Suggestion added

LibreOffice Help – 6.4 / text/swriterSlovak

$[officename] Writer also includes such useful features as a <link href="text/shared/01/06010000.xhp" name="spellchecker">spellchecker</link>, a <link href="text/swriter/guide/using_thesaurus.xhp" name="thesaurus">thesaurus</link>, <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link>, and <link href="text/swriter/01/06030000.xhp" name="Hyphenation">hyphenation</link> as well as a variety of templates for almost every purpose. You can also create your own templates using the wizards.
$[officename] Writer tiež obsahuje užitočné nástroje ako <link href="text/shared/01/06010000.xhp" name="kontrola pravopisu">kontrolu pravopisu</link>, <link href="text/swriter/guide/using_thesaurus.xhp" name="slovník synoným">slovník synoným</link>, <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="automatické opravy">automatické opravy</link> či <link href="text/swriter/01/06030000.xhp" name="delenie slov">delenie slov</link>. Nájdete v ňom aj množstvo šablón pre takmer všetky príležitosti. Pomocou sprievodcov si možno vytvoriť aj vlastné šablóny.
4 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity