Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
auxiliary MPL-2.0
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 84% 697 6,264 68
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 74% 53 263
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 3
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 85% 9 51
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 11 80 1
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 84% 4 20
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 8 30
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 1 6
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 85% 1 9
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 9 109
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 20 130 5
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 81% 296 3,172 136
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 33% 3,668 36,300 32
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 44% 1,206 17,906 24
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 11
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 3
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 13
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 64% 585 7,512 17
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 554 9,102 145
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 4 118 52
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 66% 219 1,657
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 8% 218 1,012
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 73% 207 2,392
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 55% 27 92 1
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 66 444
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 36% 966 4,441 49
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 7 41
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 67% 29 364 1
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 73% 90 1,346 2
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 3
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 74% 839 8,085 11
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 50 924 10
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 7 124
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
<ahelp hid=".uno:PrintDefault">Click the <emph>Print File Directly</emph> icon to print the active document with the current default print settings.</ahelp> These can be found in the <emph>Printer Setup</emph> dialog, which you can call with the <link href="text/shared/01/01140000.xhp" name="Printer Settings"><emph>Printer Settings</emph></link> menu command.
<ahelp hid=".uno:PrintDefault">Spustelėkite piktogramą <emph>Tiesiogiai spausdinti failą</emph>, jei norite išspausdinti aktyvų dokumentą su dabartiniais numatytaisiais spausdinimo parametrais.</ahelp> Parametrus galite nustatyti <emph>Spausdintuvo sąranka</emph> dialogo lange, kurį galite iškviesti naudodami meniu komandą <link href="text/shared/01/01140000.xhp" name="Printer Settings"><emph>Spausdintuvo nuostatos</emph></link>.
12 days ago
<ahelp hid=".">Click the item or items that you want to select. To select more than one item, ensure that the Multiselection option is selected.</ahelp>
<ahelp hid= ".">Spustelėkite elementą ar elementus, kuriuos norite pasirinkti. Jei norite pasirinkti daugiau nei vieną elementą, įsitikinkite, kad įgalinta daugialypio pasirinkimo parinktis.</ahelp>
2 weeks ago
Whitespaces
Matomi tarpai
2 weeks ago
Required
Reikalinga
2 weeks ago
<ahelp hid=".">Edits the selected namespace.</ahelp>
<ahelp hid=".">Koreguojama pasirinkta vardų sritis.</ahelp>
2 weeks ago
<ahelp hid=".">Adds a new namespace to the list.</ahelp>
<ahelp hid=".">Į sąrašą įtraukia naują vardų erdvę.</ahelp>
2 weeks ago
Add
{traukti
2 weeks ago
Namespaces
Vard; sritys
2 weeks ago
<link name="Open Dialog" href="text/shared/01/01020000.xhp">Open dialog</link>
<link name="Open Dialog" href="text/shared/01/01020000.xhp">Atvėrimo dialogo langas</link>
3 weeks ago
<ahelp hid="HID_FILEDLG_PATH_FILENAME" visibility="visible">Enter or select the path from the list.</ahelp>
<ahelp hid="HID_FILEDLG_PATH_FILENAME" visibility="visible">Įveskite arba parinkite keliČia galima įvesti failų vietos kelią arba parinkti failų vietą iš sąrašo.</ahelp>
3 weeks ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity