Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
auxiliary MPL-2.0
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 2
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 9
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 180 2,393 69
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 280 3,879 68
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 2
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 4
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 12
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/sdatabase This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 20
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 26
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 15
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 6
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 20
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 76
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 29
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 3
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 3
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 15
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 25
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 4
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 7
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 13
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 23
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
<bookmark_value>protected spaces;inserting</bookmark_value><bookmark_value>non-breaking spaces;inserting</bookmark_value><bookmark_value>spaces; inserting protected spaces</bookmark_value><bookmark_value>soft hyphens;inserting</bookmark_value><bookmark_value>hyphens;inserting custom</bookmark_value><bookmark_value>conditional separators</bookmark_value><bookmark_value>separators; conditional</bookmark_value><bookmark_value>dashes</bookmark_value><bookmark_value>non-breaking hyphens</bookmark_value><bookmark_value>replacing;dashes</bookmark_value><bookmark_value>protected hyphens</bookmark_value><bookmark_value>exchanging, see also replacing</bookmark_value>
<bookmark_value>babestutako zuriuneak;txertatzea</bookmark_value><bookmark_value>zuriune zatiezinak;txertatzea</bookmark_value><bookmark_value>zuriuneak;babestutako zuriuneak txertatzea</bookmark_value><bookmark_value>hitz-zatiketamarratxo bigunak;txertatzea</bookmark_value><bookmark_value>hitz-zatiketak;pertsonalizatuak txertatzea</bookmark_value><bookmark_value>baldintzapeko bereizleak</bookmark_value><bookmark_value>bereizleak; baldintzapekoak</bookmark_value><bookmark_value>marratxoak</bookmark_value><bookmark_value>hitz-zatiketa zatiezinak</bookmark_value><bookmark_value>ordeztea;marratxoak</bookmark_value><bookmark_value>babestutako marratxoak</bookmark_value><bookmark_value>trukatzea; ikusi baita ere ordeztea</bookmark_value>
yesterday
Inserting Non-breaking Spaces, Hyphens and Soft Hyphens
Zuriune zatiezinak, hitz-zatiketak eta hitz-zatiketamarratxo bigunak txertatzea
yesterday
<ahelp hid=".">Shows or hides shadings around fields in your document like non-breaking spaces, soft hyphens, indexes, and footnotes.</ahelp>
<ahelp hid=".">Dokumentuko eremuen inguruko itzaldurak (esaterako, zuriune zatiezinak, marratxo lebigunak, indizeak eta oin-oharrak) ezkutatzen edo erakusten ditu.</ahelp>
yesterday
Soft hyphens; hyphenation set by you.
Marratxo pertsonalizatubigunak; zuk ezarritako hitz-zatiketa.
yesterday
Middle
Erdikoan
yesterday
Middle
Ezkutaturdikoa
yesterday
<link href="text/sbasic/shared/03020400.xhp" name="Managing Files">Managing Files</link>
<link href="text/sbasic/shared/03020400.xhp" name="Fitxategiak kudeatzeaManaging Files">Fitxategiak kudeatzea</link>
4 days ago
<emph>Default</emph>: String expression displayed in the text box as default if no other input is given.
<emph>LehenetsiaDefault</emph>: tTestu-koadroan lehenetsi gisa bistaratzen den kate-adierazpena, beste sarrerarik ematen ez bada.
4 days ago
<emph>Title</emph>: String expression displayed in the title bar of the dialog box.
<emph>Tituluale</emph>: eElkarrizketa-koadroko titulu-barran bistaratzen den kate-adierazpena.
4 days ago
<link href="text/sbasic/shared/03102900.xhp" name="lower bound function">Lbound</link> and <link href="text/sbasic/shared/03103000.xhp" name="upper bound function">Ubound</link> functions
<link href="text/sbasic/shared/03102900.xhp" name="lower bound function">Lbound</link> eta <link href="text/sbasic/shared/03103000.xhp" name="upper bound function">Ubound</link> funtzioak
2 weeks ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity