Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 52% 75 772 3
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 5% 357 4,412
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 72% 1,308 14,569 150
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 62% 29 227
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 2 22
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 5 31 14
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 72% 2,071 29,798 53
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 14
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 23 1
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 88% 166 3,405 20
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 6
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 16
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 2
text/sdatabase This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 3% 369 5,476
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 10 69
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 70% 5 45 4
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 5 42
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 17
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 3
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 15 161
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 55% 732 8,987 151
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 68% 1,783 25,228 37
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 73% 572 13,015 17
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 3 52
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 7 99 13
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 3 17
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 73% 237 4,499 5
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 87% 164 3,591 5
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 78% 609 11,382 76
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 1 11
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 4
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 122 2,001 35
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 7 1
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 7 58 2
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 7
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 4 23 1
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 18
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 3 63 7
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 1 49
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 16 19
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 28 267 4
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 26 215 70
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 72% 938 16,952 36
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 51
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 84% 335 6,003 48
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 66 4
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 7.1/auxiliary repository. MPL-2.0 62% 10 67
auxiliary MPL-2.0
When the selected range has one row, the function result is placed in the first available cell on the right of the selected range.
Kui valitud vahemik sisaldab ainult ühte rida, sisestatakse funktsiooni tulemus esimesse saadaolevasse lahtrisse vahemikust paremal.
a month ago
When the selected range has two or more rows, the function is calculated for each column. The results are placed in empty cells on the first available row below the range, one result per column.
Kui valitud vahemik sisaldab vähemalt kahte rida, arvutatakse funktsioon iga veeru jaoks. Tulemused sisestatakse tühjadesse lahtritesse esimeses vahemiku all saadaolevas reas, üks tulemus veeru kohta.
a month ago
Select Function applied on a selected range
Käitumine valitud vahemiku puhul
a month ago
Select Function applied with no selected range
Käitumine kui vahemikku pole valitud
a month ago
New contributor a month ago
<ahelp hid="modules/swriter/ui/tocindexpage/useff">Replaces identical index entries that occur on the directly following page(s), with a single entry that lists the first page number and a "f" or "ff". For example, the entries "View 10, View 11" are combined as "View 10f", and "View 10, View 11, View 12" as "View 10ff". Actual appearance depends on the locale setting, but can be overridden with <emph>Sort - Language</emph>.</ahelp>
<ahelp hid="modules/swriter/ui/tocindexpage/useff">Asendab sarnased registrikirjed, mis esinevad ka järgneval leheküljel või järgnevatel lehekülgedel, ühe kirjega, mis esitab esimese leheküljenumbri ja lühendi "jj". Nii näiteks esitatakse kirjed "Vaade 10, Vaade 11" või "Vaade 10, Vaade 11, Vaade 12" kujul "Vaade 10 jj". Kasutatava lokaadi (seega nii lühendi kui ka tähestikujärjestuse) muutmiseks vali soovitud keel jaotises <emph>Sortimine - Keel</emph>.</ahelp>
a month ago
Combine identical entries with f or ff
Lühendiga "jj"
a month ago
New contributor a month ago
Value
Väärtus
a month ago
Name
Nimi
a month ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity