Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
auxiliary MPL-2.0
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 3
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 11
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 235
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 3
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 96
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 2
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 20
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 8
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 16
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 2
text/sdatabase This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 17
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 35
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 25
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 19
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 47
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 3
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 8
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 12
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 98
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 34
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 2
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 4
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 19
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 8
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 27
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 6
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 25
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 4
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 51
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 18
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
<link href="text/shared/01/06050600.xhp" name="Position tab (Numbering/Bullets dialog)">Position tab (Bullets and Numbering dialog)</link>
<link href="text/shared/01/06050600.xhp" name="Karta Umístění (dialogové okno Odrážky a číslování)">Karta Umístění (dialogové okno Odrážky a číslování)</link>
11 days ago
A—B (A, em-dash, B)<br/>(see note below the table)
A—B (A, dlouhá pomlčka, B)<br/>(vizte poznámku pod tabulkou)
11 days ago
Previews of available templates show up in the main window based on your search and filtering choices. Double-click on any template icon to open a new document with the contents and formatting of the template.
V hlavním okně se zobrazují náhledy šablon, které jsou pro zvolené vyhledávání a filtrování k dispozici. Poklepáním na ikonu šablony otevřete nový dokument s obsahem a formátováním z této šablony.
12 days ago
Frame
Rámece
a month ago
Copy row 1 with the row headers (field names), to row 20, for example. Enter the filter conditions linked with OR in rows 21, 22, and so on.
Zkopírujte řádek 1 se záhlavím řádků (názvy polí) například do řádku 20. Zadejte kritéria spojenéá logickým OR do řádků 21, 22 a tak dále.
a month ago
Load a spreadsheet with a large number of records. We are using a fictional <emph>Turnover</emph> document, but you can just as easily use any other document. The document has the following layout:
Otevřete sešit s velkým počtem řádků. Použijmezáznamů. Jako příklad poslouží fiktivní dokument <emph>Obrat</emph>, ale lze místo něj použít jakýkoliv jiný. Náš dDokument vypadá taktomá následující rozvržení:
a month ago
Select all cells with the random numbers.
OznačVyberte všechny buňky s náhodnými čísly jako blok.
a month ago
sVar = MsgBox("Las Vegas", MB_DEFBUTTON2 + MB_ICONSTOP + MB_ABORTRETRYCANCEL, "Dialog title")
sVar = MsgBox("Las Vegas", MB_DEFBUTTON2 + MB_ICONSTOP + MB_ABORTRETRYCANCEL, "Název dialoguového okna")
a month ago
sVar = MsgBox("Las Vegas", MB_DEFBUTTON2 + MB_ICONSTOP + MB_ABORTRETRYCANCEL, "Dialog title")
sVar = MsgBox("Las Vegas", MB_DEFBUTTON2 + MB_ICONSTOP + MB_ABORTRETRYCANCEL, "Dialog titleNázev dialogu")
a month ago
sVar = MsgBox( "Las Vegas",256 + 16 + 2,"Dialog title")
sVar = MsgBox( "Las Vegas",256 + 16 + 2,"Název dialoguového okna")
a month ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity