Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
auxiliary MPL-2.0
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 3
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 3 32 6
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 19 280 237
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 3
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 20 121 1
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 21
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 8
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 16
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 17
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 34
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 7 48 28 7
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 23
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 47
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 3
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 8
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 13
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 11 42 117
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 3 46 34
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 4
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 13
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 5 70 7
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 158 1,292 29 18
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 5
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 24
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 4
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 51
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 6 147 18 2
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0
Page
Stránkay
6 days ago
Frame
Rámece
6 days ago
Copy row 1 with the row headers (field names), to row 20, for example. Enter the filter conditions linked with OR in rows 21, 22, and so on.
Zkopírujte řádek 1 se záhlavím řádků (názvy polí) například do řádku 20. Zadejte kritéria spojenéá logickým OR do řádků 21, 22 a tak dále.
2 weeks ago
Load a spreadsheet with a large number of records. We are using a fictional <emph>Turnover</emph> document, but you can just as easily use any other document. The document has the following layout:
Otevřete sešit s velkým počtem řádků. Použijmezáznamů. Jako příklad poslouží fiktivní dokument <emph>Obrat</emph>, ale lze místo něj použít jakýkoliv jiný. Náš dDokument vypadá taktomá následující rozvržení:
2 weeks ago
Select all cells with the random numbers.
OznačVyberte všechny buňky s náhodnými čísly jako blok.
2 weeks ago
sVar = MsgBox("Las Vegas", MB_DEFBUTTON2 + MB_ICONSTOP + MB_ABORTRETRYCANCEL, "Dialog title")
sVar = MsgBox("Las Vegas", MB_DEFBUTTON2 + MB_ICONSTOP + MB_ABORTRETRYCANCEL, "Název dialoguového okna")
3 weeks ago
sVar = MsgBox("Las Vegas", MB_DEFBUTTON2 + MB_ICONSTOP + MB_ABORTRETRYCANCEL, "Dialog title")
sVar = MsgBox("Las Vegas", MB_DEFBUTTON2 + MB_ICONSTOP + MB_ABORTRETRYCANCEL, "Dialog titleNázev dialogu")
3 weeks ago
sVar = MsgBox( "Las Vegas",256 + 16 + 2,"Dialog title")
sVar = MsgBox( "Las Vegas",256 + 16 + 2,"Název dialoguového okna")
3 weeks ago
sVar = MsgBox( "Las Vegas",256 + 16 + 2,"Dialog title")
sVar = MsgBox( "Las Vegas",256 + 16 + 2,"Dialog titleNázev dialogu")
3 weeks ago
<ahelp hid=".uno:RenameCurrent">Renames the current module in place.</ahelp>
<ahelp hid=".uno:RenameCurrent" visibility="visible">Přejmenuje aktuální modul.</ahelp>
3 weeks ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity