Source Translation Glossary
12.30 1230 LibreOffice UI - master
12/30/1899 (default) 30.12.1899 (predvolené) LibreOffice UI - master
١, ٢, ٣, ٤, ... (Arabic) ١, ٢, ٣, ٤, ... (arabské) LibreOffice UI - master
۱, ۲, ۳, ۴, ... (Farsi) ۱, ۲, ۳, ۴, ... (perzské) LibreOffice UI - master
#12 Envelope #12 Obálka LibreOffice UI - master
1.2 Extended (compatibility mode) 1.2 rozšírený (režim kompatibility) LibreOffice UI - master
1.2 Extended (recommended) 1.2 rozšírený (odporúčané) LibreOffice UI - master
12 h 12 h LibreOffice UI - master
12-Point Star 12-cípa hviezda LibreOffice UI - master
1345 1345 LibreOffice UI - master
134500 134500 LibreOffice UI - master
150% 150 % LibreOffice UI - master
150;150 DPI (projector resolution) 150;150 DPI (rozlíšenie projetora) LibreOffice UI - master
150 DPI 150 DPI LibreOffice UI - master
150 DPI (Fax) 150 DPI (Fax) LibreOffice UI - master
1.5 Lines 1,5 riadku LibreOffice UI - master
16 Kai 16 kai LibreOffice UI - master
%1 and %2 more %1 a %2 viac LibreOffice UI - master
#1 and #2 must be different. #1 a #2 musia byť rôzne. LibreOffice UI - master
1 bit dithered 1 bitový rozklad LibreOffice UI - master
1 bit threshold 1 bitový prahová úroveň LibreOffice UI - master
%1 characters at beginning of line %1 znakov na začiatku riadku LibreOffice UI - master
%1 characters at end of line %1 znakov na konci riadku LibreOffice UI - master
1 cm 1 cm LibreOffice UI - master
1 column 1 stĺpec LibreOffice UI - master
1 Column 1 stĺpec LibreOffice UI - master
#1 deleted #1 odstránené LibreOffice UI - master
1. Drag address elements here 1. Prvky adresy presunúť sem LibreOffice UI - master
1. Drag salutation elements into the box below 1. Prvky oslovenia presunúť do poľa nižšie LibreOffice UI - master
"%1 found %1 nájdené LibreOffice UI - master
%1 hyphens %1 pomlčiek LibreOffice UI - master
1 Image 1 obrázok LibreOffice UI - master
1 inch 1 palec LibreOffice UI - master
#1 inserted #1 vložené LibreOffice UI - master
'<1>' is not a directory! '<1>' nie je priečinok! LibreOffice UI - master
%1 Lines %1 riadkov LibreOffice UI - master
#1 must be set. #1 musí byť nastavený. LibreOffice UI - master
%1 of %2 e-mails sent Poslaných %1 z %2 emailov LibreOffice UI - master
%1 Options Možnosti %1 LibreOffice UI - master
(%1 PPI) (%1 PPI) LibreOffice UI - master
%1 R x %2 C %1 S x %2 R LibreOffice UI - master
%1 selected Vybrané %1 LibreOffice UI - master
1st, 2nd, 3rd, ... 1., 2., 3., ... LibreOffice UI - master
1st Group 1. skupina LibreOffice UI - master
1st key Prvý kľúč LibreOffice UI - master
1st Numbering Level 1. úroveň číslovania LibreOffice UI - master
1st Outline Level 1. úroveň osnovy LibreOffice UI - master
%1 words, %2 characters %1 slov, %2 znakov LibreOffice UI - master
%1 words, %2 characters selected Vybraných %1 slov, %2 znakov LibreOffice UI - master
2.00 2.00 LibreOffice UI - master
200% 200 % LibreOffice UI - master
200 DPI (default) 200 DPI (predvolené) LibreOffice UI - master
+20% Brightness +20 % jas LibreOffice UI - master
-20% Brightness -20 % jas LibreOffice UI - master
+20% Brightness & Contrast +20 % jas a kontrast LibreOffice UI - master
-20% Brightness & Contrast -20 % jas a kontrast LibreOffice UI - master
+20% Contrast +20 % kontrast LibreOffice UI - master
-20% Contrast -20% kontrast LibreOffice UI - master
20 Percent 10 percent LibreOffice UI - master
{[2]}{, [3]}{, [4]} {[2]}{, [3]}{, [4]} LibreOffice UI - master
24 Bit 24 bitov LibreOffice UI - master
24 bit true color 24 bitov TrueColor LibreOffice UI - master
24-Point Star 24-cípa hviezda LibreOffice UI - master
25% 25 % LibreOffice UI - master
2.5 cm 2,5 cm LibreOffice UI - master
25 Percent 25 percent LibreOffice UI - master
270 degrees 270 stupňov LibreOffice UI - master
2 Columns 2 stĺpce LibreOffice UI - master
2 columns with different size (left < right) 2 stĺpce s rôznou šírkou (ľavý < pravý) LibreOffice UI - master
2 columns with different size (left > right) 2 stĺpce s rôznou šírkou (ľavý > pravý) LibreOffice UI - master
2 columns with equal size 2 stĺpce s rovnakou šírkou LibreOffice UI - master
2. Customize salutation 2. Prispôsobiť oslovenie LibreOffice UI - master
2 Dots 1 Dash 2 bodky 1 čiarka LibreOffice UI - master
2 Dots 3 Dashes 2 bodky 3 čiarky LibreOffice UI - master
%2 glue points from %1 %2 záchytných bodov z %1 LibreOffice UI - master
2 Images 2 obrázky LibreOffice UI - master
2 inch 2 palce LibreOffice UI - master
[2] is not a valid short file name. [2] nie je platný skrátený názov súboru. LibreOffice UI - master
2nd Group 2. skupina LibreOffice UI - master
2nd key Druhý kľúč LibreOffice UI - master
2nd Numbering Level 2. úroveň číslovania LibreOffice UI - master
2nd Outline Level 2. úroveň osnovy LibreOffice UI - master
2nd X axis Sekundárna os X LibreOffice UI - master
2nd X axis title Názov sekundárnej osi X LibreOffice UI - master
2nd Y axis Sekundárna os Y LibreOffice UI - master
2nd Y axis title Názov sekundárnej osi Y LibreOffice UI - master
%2 points from %1 %2 bodov z %1 LibreOffice UI - master
300;300 DPI (print resolution) 300;300 DPI (rozlíšenie tlače) LibreOffice UI - master
300 DPI 300 DPI LibreOffice UI - master
30 Percent 30 percent LibreOffice UI - master
32 Kai 32 Kai LibreOffice UI - master
3 Arrows 3 šípky LibreOffice UI - master
3 Colored Smileys 3 farebné emotikony LibreOffice UI - master
3 Columns 3 stĺpce LibreOffice UI - master
3 columns with equal size 3 stĺpce s rovnakou šírkou LibreOffice UI - master
3 Dashes 3 Dots 3 čiarky 3 bodky LibreOffice UI - master
3D Color 3D farba LibreOffice UI - master
3D cube 3D kocka LibreOffice UI - master
3D cubes 3D kocky LibreOffice UI - master
3D Effects 3D efekty LibreOffice UI - master

No matching activity found.

Browse all glossary changes