Source Translation Glossary
3d look kolmiulotteinen ulkoasu LibreOffice UI - master
accessibility saavutettavuus LibreOffice UI - master
administrator 1. (etenkin Windows) järjestelmänvalvoja 2. (verkkosivu, tietokanta) ylläpitäjä LibreOffice UI - master
align tasata LibreOffice UI - master
alignment tasaus LibreOffice UI - master
alphanumeric aakkosnumeerinen, aakkosnumeeriset LibreOffice UI - master
angle quote kulmalainausmerkki LibreOffice UI - master
Arabic 1. (kieli) arabia 2. (numerot) arabialaiset LibreOffice UI - master
array 1. (ohjelmointi) taulukko 2. (matematiikka) matriisi LibreOffice UI - master
arrow style nuolityyli LibreOffice UI - master
AutoCorrect automaattinen korjaus LibreOffice UI - master
AutoText automaattinen teksti LibreOffice UI - master
banner kyltti LibreOffice UI - master
base text (aasialaiset merkit) perusteksti LibreOffice UI - master
bibliography lähdeluettelo LibreOffice UI - master
binomial distribution (tilastotiede) binomijakauma LibreOffice UI - master
block arrows nuolikuviot LibreOffice UI - master
Boolean Boolen LibreOffice UI - master
build (ohjelmisto) koontiversio LibreOffice UI - master
bullet luettelomerkki LibreOffice UI - master
busy varattu LibreOffice UI - master
button painike LibreOffice UI - master
Cancel Peruuta LibreOffice UI - master
capitals isot kirjaimet LibreOffice UI - master
category luokka LibreOffice UI - master
cell solu LibreOffice UI - master
cell style solutyyli LibreOffice UI - master
certificate varmenne LibreOffice UI - master
character spacing merkkiväli LibreOffice UI - master
chart kaavio LibreOffice UI - master
chi square (tilastotiede) khiin neliö LibreOffice UI - master
chi-square (tilastotiede) khiin neliö LibreOffice UI - master
click napsauttaa, napsautus LibreOffice UI - master
coefficient of determination (tilastotiede) selitysaste LibreOffice UI - master
color replacer värien korvaaminen LibreOffice UI - master
column 1. (taulukko, tietokannan taulu) sarake 2. (teksti) palsta 3. (kaavio) pylväs LibreOffice UI - master
comment 1. huomautus 2. (ohjelmointi, HTML) kommentti LibreOffice UI - master
complementary color vastaväri LibreOffice UI - master
complimentary close lopputervehdys LibreOffice UI - master
condition ehto LibreOffice UI - master
conditional formatting ehdollinen muotoilu LibreOffice UI - master
confidence interval (tilastotiede) luottamusväli LibreOffice UI - master
confidence level (tilastotiede) luottamustaso LibreOffice UI - master
conflict ristiriita LibreOffice UI - master
connector (Draw) yhdysviiva LibreOffice UI - master
contextual groups (käyttöliittymä) kontekstisidonnaiset ryhmät LibreOffice UI - master
contextual single (käyttöliittymä) kontekstisidonnainen yksirivinen LibreOffice UI - master
corrupt vioittunut LibreOffice UI - master
cumulative distribution function (tilastotiede) kertymäfunktio LibreOffice UI - master
cursor kohdistin LibreOffice UI - master
curve käyrä LibreOffice UI - master
curved connector (Draw) käyrä yhdysviiva LibreOffice UI - master
curve integral (matematiikka) viivaintegraali LibreOffice UI - master
density function (tilastotiede) tiheysfunktio LibreOffice UI - master
diacritic tarke LibreOffice UI - master
diamond (kuvio) vinoneliö LibreOffice UI - master
dictionaries sanastot LibreOffice UI - master
dictionary sanasto LibreOffice UI - master
digital signature sähköinen allekirjoitus LibreOffice UI - master
distribution function (tilastotiede) kertymäfunktio LibreOffice UI - master
dock kiinnittää LibreOffice UI - master
double 1. kaksinkertainen, kaksois- 2. kaksinkertaisen tarkkuuden liukuluku 3. (riviväli) riviväli 2 LibreOffice UI - master
double click kaksoisnapsauttaa, kaksoisnapsautus LibreOffice UI - master
double quotation mark kokolainausmerkki LibreOffice UI - master
double quote kokolainausmerkki LibreOffice UI - master
drop cap (typografia) anfangi LibreOffice UI - master
effect tehoste LibreOffice UI - master
ellipse (geometria) ellipsi LibreOffice UI - master
ellipsis (typografia) pistekolmikko LibreOffice UI - master
em dash pitkä ajatusviiva LibreOffice UI - master
en dash lyhyt ajatusviiva LibreOffice UI - master
endnote loppuviite LibreOffice UI - master
expression (matematiikka, ohjelmointi) lauseke LibreOffice UI - master
extension 1. (LibreOfficen) lisäosa 2. (solun sisällön ym.) laajennus 3. (tiedosto) tunniste LibreOffice UI - master
false (Boolen arvo) epätosi LibreOffice UI - master
file association tiedostojen kytkentä LibreOffice UI - master
font fontti LibreOffice UI - master
font size fonttikoko LibreOffice UI - master
Fontwork fonttipaja LibreOffice UI - master
footer alatunniste LibreOffice UI - master
footnote alaviite LibreOffice UI - master
formula bar kaavarivi LibreOffice UI - master
freeform vapaamuotoinen LibreOffice UI - master
full screen mode koko näytön tila LibreOffice UI - master
gridlines ruudukko LibreOffice UI - master
Groupedbar (käyttöliittymä) ryhmäpalkki LibreOffice UI - master
Groupedbar Compact (käyttöliittymä) tiivis ryhmäpalkki LibreOffice UI - master
hanging indent riippuva sisennys LibreOffice UI - master
hanging punctuation riippuvat välimerkit LibreOffice UI - master
hatching viivoitus LibreOffice UI - master
heading otsikko LibreOffice UI - master
highlight korostaa LibreOffice UI - master
highlighting korostus LibreOffice UI - master
horizontal scroll bar vaakavierityspalkki LibreOffice UI - master
hyperlink hyperlinkki LibreOffice UI - master
hyphen yhdysmerkki LibreOffice UI - master
hyphenation tavutus LibreOffice UI - master
icon kuvake LibreOffice UI - master
Insert Lisää LibreOffice UI - master
Installation Wizard ohjattu asennus LibreOffice UI - master
tjhietala

Added to glossary

LibreOffice UI - masterFinnish LibreOffice UI - master

diojen järjestely
5 days ago
tjhietala

Added to glossary

LibreOffice UI - masterFinnish LibreOffice UI - master

esityksen koon minimointi
5 days ago
tjhietala

Added to glossary

LibreOffice UI - masterFinnish LibreOffice UI - master

värien korvaaminen
5 days ago
tjhietala

Added to glossary

LibreOffice UI - masterFinnish LibreOffice UI - master

ristiriita
5 days ago
tjhietala

Added to glossary

LibreOffice UI - masterFinnish LibreOffice UI - master

ehdollinen muotoilu
5 days ago
tjhietala

Added to glossary

LibreOffice UI - masterFinnish LibreOffice UI - master

jokerimerkki
5 days ago
tjhietala

Added to glossary

LibreOffice UI - masterFinnish LibreOffice UI - master

palauttaa ratkaisemattomaksi
2 weeks ago
tjhietala

Added to glossary

LibreOffice UI - masterFinnish LibreOffice UI - master

kiinnittää
2 weeks ago
tjhietala

Added to glossary

LibreOffice UI - masterFinnish LibreOffice UI - master

kaavarivi
2 weeks ago
tjhietala

Added to glossary

LibreOffice UI - masterFinnish LibreOffice UI - master

irrottaa
2 weeks ago
Browse all glossary changes