Source Translation Glossary
$[officename] $[officename] LibreOffice Help - master
ABS ABS LibreOffice Help - master
ACCINT PÅLØBRENTE LibreOffice Help - master
ACCRINT PÅLØBRENTE LibreOffice Help - master
ACCRINTM PÅLØBRENTE.UDLØB LibreOffice Help - master
ACOS ARCCOS LibreOffice Help - master
ACOSH ARCCOSH LibreOffice Help - master
ACOT ARCCOT LibreOffice Help - master
ACOTH ARCCOTH LibreOffice Help - master
ADDRESS ADRESSE LibreOffice Help - master
AGGREGATE AGGREGER LibreOffice Help - master
AMORDEGRC AMORDEGRC LibreOffice Help - master
AMORLINC AMORLINC LibreOffice Help - master
AND OG LibreOffice Help - master
AND OG LibreOffice Help - master
area flade (på dokumenter) / område (i menuer) LibreOffice Help - master
AREAS OMRÅDER LibreOffice Help - master
array matrix LibreOffice Help - master
artefact kunstgenstand, billedforvrængning LibreOffice Help - master
ASIN ARCSIN LibreOffice Help - master
ATAN ARCTAN LibreOffice Help - master
ATAN2 ARCTAN2 LibreOffice Help - master
ATANH ARCTANH LibreOffice Help - master
AutoFormat Styles Autoformatér typografier LibreOffice Help - master
AVEDEV MAD LibreOffice Help - master
AVERAGE MIDDEL LibreOffice Help - master
AVERAGEA MIDDELV LibreOffice Help - master
B B LibreOffice Help - master
BarrierMonitoring Grænse_type LibreOffice Help - master
BASE BASIS LibreOffice Help - master
Basic Basic LibreOffice Help - master
behaviour adfærd LibreOffice Help - master
BETA.DIST BETA.FORDELING LibreOffice Help - master
BETADIST BETAFORDELING LibreOffice Help - master
BETAINV BETAINV LibreOffice Help - master
BIN2HEX BIN.TIL.HEX LibreOffice Help - master
BIN2OCT BIN.TIL.OKT LibreOffice Help - master
bullet punkttegn LibreOffice Help - master
Bullets and Numbering Punktopstilling LibreOffice Help - master
case sensitive skelner mellem STORE og små bogstaver LibreOffice Help - master
Case Sensitive Følsom for STORE og små bogstaver LibreOffice UI - master
CEILING AFRUND.LOFT LibreOffice Help - master
CEILING.MATH LOFT.MATEMATIK LibreOffice Help - master
CEILING.PRECISE LOFT.PRECISE LibreOffice Help - master
CEILING.XCL LOFT.XCL LibreOffice Help - master
CEILING.XCL LOFT.XCL LibreOffice Help - master
CELL CELLE LibreOffice Help - master
char[256] char[256] LibreOffice Help - master
check box afkrydsningsfelt LibreOffice Help - master
CHISQDIST CHISQDIST LibreOffice Help - master
CHISQINV CHISQINV LibreOffice Help - master
CHOOSE VÆLG LibreOffice Help - master
clear check box ryd afkrydsningsfelt LibreOffice Help - master
clipboard udklipsholder LibreOffice Help - master
COLOR FARVE LibreOffice Help - master
COLUMN KOLONNE LibreOffice Help - master
COLUMNS KOLONNER LibreOffice Help - master
COMBIN KOMBIN LibreOffice Help - master
COMBINA KOMBINA LibreOffice Help - master
COMPLEX KOMPLEKS LibreOffice Help - master
CONCAT SAMMENKÆD LibreOffice Help - master
CONCATENATE SAMMENKÆDNING LibreOffice Help - master
CONVERT KONVERTER LibreOffice Help - master
CONVERT_OOO KONVERTER_OOO LibreOffice Help - master
corresponding relevant LibreOffice Help - master
COS COS LibreOffice Help - master
COSH COSH LibreOffice Help - master
COUNT TÆL LibreOffice Help - master
COUNTIFS TÆL.FLERE.HVIS LibreOffice Help - master
COUPDAYBS KUPONDAGE.SA LibreOffice Help - master
COUPDAYS KUPONDAGE.A LibreOffice Help - master
COUPDAYSBS KUPONDAGE.SA LibreOffice Help - master
COUPDAYSNC KUPONDAGE.ANK LibreOffice Help - master
COUPNCD KUPONDAG.NÆSTE LibreOffice Help - master
COUPNUM KUPONBETALINGER LibreOffice Help - master
COUPPCD KUPONDAG.FORRIGE LibreOffice Help - master
CSC CSK LibreOffice Help - master
CSCH CSKH LibreOffice Help - master
CUMIPMT AKKUM.RENTE LibreOffice Help - master
CUMIPMT_ADD AKKUM.RENTE_ADD LibreOffice Help - master
CUMPRINC AKKUM.HOVEDSTOL LibreOffice Help - master
CUMPRINC_ADD AKKUM.HOVEDSTOL_ADD LibreOffice Help - master
CURRENT AKTUEL LibreOffice Help - master
cursor markør LibreOffice Help - master
Customize Tilpas LibreOffice Help - master
DATE DATO LibreOffice Help - master
date acceptance pattern accepteret dato-mønster LibreOffice Help - master
DATEDIF DATODIF LibreOffice Help - master
DATEVALUE DATOVÆRDI LibreOffice Help - master
DATEVALUE DATOVÆRDI LibreOffice Help - master
DAVERAGE DMIDDEL LibreOffice Help - master
DAY DAG LibreOffice Help - master
DAYS DAGE LibreOffice Help - master
DAYS360 DAGE360 LibreOffice Help - master
DAYSINMONTH DAGEIMÅNED LibreOffice Help - master
DAYSINYEAR DAGEIÅR LibreOffice Help - master
DB DB LibreOffice Help - master
DCOUNT DTÆL LibreOffice Help - master
DCOUNTA DTÆLV LibreOffice Help - master
DCOUNTA TÆLV LibreOffice Help - master
SteenRønnow

Added to glossary

LibreOffice UI - masterDanish LibreOffice UI - master

Angiver
a month ago
SteenRønnow

Added to glossary

LibreOffice UI - masterDanish LibreOffice UI - master

ODF 1.3 (Extended)
a month ago
SteenRønnow

Added to glossary

LibreOffice UI - masterDanish LibreOffice UI - master

redigering
2 months ago
SteenRønnow

Added to glossary

LibreOffice UI - masterDanish LibreOffice UI - master

maskering
2 months ago
SteenRønnow

Added to glossary

LibreOffice UI - masterDanish LibreOffice UI - master

Overlapning
2 months ago
SteenRønnow

Glossary updated

LibreOffice UI - masterDanish LibreOffice UI - master

målemærker
2 months ago
SteenRønnow

Added to glossary

LibreOffice UI - masterDanish LibreOffice UI - master

målwmærkwe
2 months ago
SteenRønnow

Added to glossary

LibreOffice UI - masterDanish LibreOffice UI - master

Mål
8 months ago
SteenRønnow

Added to glossary

LibreOffice UI - masterDanish LibreOffice UI - master

Følsom for STORE og små bogstaver
8 months ago
Browse all glossary changes