Source Translation Glossary
above nad LibreOffice UI - master
above nad LibreOffice Help - master
accept přijmout LibreOffice UI - master
accept přijmout LibreOffice Help - master
accessibility zpřístupnění LibreOffice Help - master
accessibility zpřístupnění LibreOffice UI - master
add-in doplněk LibreOffice Help - master
add-in doplněk LibreOffice UI - master
address block blok s adresou LibreOffice Help - master
address block blok s adresou LibreOffice UI - master
address book adresář LibreOffice Help - master
address book adresář LibreOffice UI - master
address book data source zdroj dat adresáře LibreOffice UI - master
address book data source zdroj dat adresáře LibreOffice Help - master
address book source zdroj adresáře LibreOffice Help - master
address book source zdroj adresáře LibreOffice UI - master
address data adresy LibreOffice UI - master
address data adresy LibreOffice Help - master
address data source zdroj adres LibreOffice UI - master
address data source zdroj adres LibreOffice Help - master
address list seznam adres LibreOffice UI - master
address list seznam adres LibreOffice Help - master
adressing adresování LibreOffice Help - master
adressing adresování LibreOffice UI - master
all titles všechny popisy LibreOffice UI - master
all titles všechny popisy LibreOffice Help - master
area oblast LibreOffice UI - master
area oblast LibreOffice Help - master
argument argument LibreOffice Help - master
argument argument LibreOffice UI - master
array matice LibreOffice Help - master
array matice LibreOffice UI - master
arrow key klávesa šipka (vpravo, vlevo) LibreOffice Help - master
arrow key klávesa šipka (vpravo, vlevo) LibreOffice UI - master
assign přiřadit LibreOffice Help - master
assign přiřadit LibreOffice UI - master
audio zvuk LibreOffice Help - master
audio zvuk LibreOffice UI - master
authentication autentizace LibreOffice Help - master
authentication autentizace LibreOffice UI - master
axis title popis osy LibreOffice Help - master
axis title popis osy LibreOffice UI - master
bar lišta (prvek UI), pruh (podmíněné formátování) LibreOffice Help - master
bar lišta (prvek UI), pruh (podmíněné formátování) LibreOffice UI - master
below pod LibreOffice UI - master
below pod LibreOffice Help - master
bibliographic database seznam použité literatury LibreOffice Help - master
bibliographic database seznam použité literatury LibreOffice UI - master
bibliography seznam použité literatury LibreOffice Help - master
bibliography seznam použité literatury LibreOffice UI - master
bitmap rastr LibreOffice UI - master
bitmap rastr LibreOffice Help - master
black-list seznam zakázaných LibreOffice Help - master
black-list seznam zakázaných LibreOffice UI - master
blacklist seznam zakázaných LibreOffice UI - master
blacklist seznam zakázaných LibreOffice Help - master
border ohraničení LibreOffice UI - master
border ohraničení LibreOffice Help - master
box pole LibreOffice Help - master
box pole LibreOffice UI - master
brochure příručka LibreOffice Help - master
brochure příručka LibreOffice UI - master
bullet list odrážkový seznam LibreOffice UI - master
bullet list odrážkový seznam LibreOffice Help - master
cache mezipaměť LibreOffice UI - master
cache mezipaměť LibreOffice Help - master
callout bublina LibreOffice UI - master
callout bublina LibreOffice Help - master
cell buňka LibreOffice Help - master
cell buňka LibreOffice UI - master
cell range oblast buněk LibreOffice UI - master
cell range oblast buněk LibreOffice Help - master
check zaškrtnout LibreOffice Help - master
check zaškrtnout LibreOffice UI - master
check box zaškrtávací pole LibreOffice Help - master
check box zaškrtávací pole LibreOffice UI - master
checkbox zaškrtávací pole LibreOffice Help - master
checkbox zaškrtávací pole LibreOffice UI - master
choose zvolit LibreOffice UI - master
choose zvolit LibreOffice Help - master
click kliknout, klepnout LibreOffice Help - master
click kliknout, klepnout LibreOffice UI - master
combo box pole se seznamem LibreOffice Help - master
combo box pole se seznamem LibreOffice UI - master
complex text layout komplexní rozvržení textu LibreOffice UI - master
complex text layout komplexní rozvržení textu LibreOffice Help - master
confidence interval interval spolehlivosti LibreOffice UI - master
confidence interval interval spolehlivosti LibreOffice Help - master
content panel panel LibreOffice UI - master
content panel panel LibreOffice Help - master
context menu místní nabídka LibreOffice UI - master
context menu místní nabídka LibreOffice Help - master
control ovládací prvek LibreOffice Help - master
control ovládací prvek LibreOffice UI - master
count počet, počet čísel LibreOffice UI - master
count počet, počet čísel LibreOffice Help - master
countA počet hodnot LibreOffice UI - master
countA počet hodnot LibreOffice Help - master
country země LibreOffice UI - master
country země LibreOffice Help - master

No matching activity found.

Browse all glossary changes