Source Translation Glossary
75 DPI 75 DPI LibreOffice UI - master
75 Percent 75 percent LibreOffice UI - master
7th Numbering Level 7. úroveň číslovania LibreOffice UI - master
7th Outline Level 7. úroveň osnovy LibreOffice UI - master
80 Percent 80 percent LibreOffice UI - master
8 Bit 8 bitov LibreOffice UI - master
8 bit color 8 bitov farba LibreOffice UI - master
8 bit grayscale 8 bitov stupne sivej LibreOffice UI - master
#8 (Monarch) Envelope #8 (monarch) obálka LibreOffice UI - master
8 Point Star 8-cípa hviezda LibreOffice UI - master
8-Point Star 8-cípa hviezda LibreOffice UI - master
8th Numbering Level 8. úroveň číslovania LibreOffice UI - master
8th Outline Level 8. úroveň osnovy LibreOffice UI - master
90;90 DPI (screen resolution) 90;90 DPI (rozlíšenie obrazovky) LibreOffice UI - master
90 degrees 90 stupňov LibreOffice UI - master
90 Percent 90 percent LibreOffice UI - master
96 DPI 96 DPI LibreOffice UI - master
#9 Envelope #9 Obálka LibreOffice UI - master
9th Numbering Level 9. úroveň číslovania LibreOffice UI - master
9th Outline Level 9. úroveň osnovy LibreOffice UI - master
a .. aa .. aaa a .. aa .. aaa LibreOffice UI - master
A .. AA .. AAA A .. AA .. AAA LibreOffice UI - master
A, .., AA, .., AAA, ... A, .., AA, .., AAA, ... LibreOffice UI - master
a, .., aa, .., aaa, ... a, .., aa, .., aaa, ... LibreOffice UI - master
Abbreviation Skratka LibreOffice UI - master
Abbreviations (no Subsequent Capital) Skratky (výnimky pre veľké písmeno po bodke) LibreOffice UI - master
a b c a b c LibreOffice UI - master
A B C A B C LibreOffice UI - master
A, B, C, ... A, B, C, ... LibreOffice UI - master
a, b, c, ... a, b, c, ... LibreOffice UI - master
ABCD ABCD LibreOffice UI - master
AbiWord Document Dokument AbiWord LibreOffice UI - master
&Abort &Prerušiť LibreOffice UI - master
Abort Prerušiť LibreOffice UI - master
About Device O zariadení LibreOffice UI - master
About %PRODUCTNAME O aplikácii %PRODUCTNAME LibreOffice UI - master
Above Nad LibreOffice UI - master
Above Average Nad priemerom LibreOffice UI - master
above average nad priemerom LibreOffice UI - master
Above/Below Nad/Pod LibreOffice UI - master
Above centered Na stred nad LibreOffice UI - master
Above left Vľavo nad LibreOffice UI - master
above or equal average nadpriemerná alebo rovnaká ako priemer LibreOffice UI - master
Above or equal Average Nadpriemerná alebo rovnaká ako priemer LibreOffice UI - master
Above paragraph Nad odsekom LibreOffice UI - master
Above Paragraph Spacing Medzera nad odsekom LibreOffice UI - master
Above right Vpravo nad LibreOffice UI - master
Above selection Nad výberom LibreOffice UI - master
Above text Nad textom LibreOffice UI - master
Absolute exit of legend Absolútny koniec legendy LibreOffice UI - master
Absolute Record Absolútny záznam LibreOffice UI - master
Absolute Value Absolútna hodnota LibreOffice UI - master
Absolute value of a number. Absolútna hodnota čísla. LibreOffice UI - master
Abstract Zhrnutie LibreOffice UI - master
Abstract Abstrakt LibreOffice UI - master
Academic Akademický LibreOffice UI - master
Accelerated start Zrýchlený začiatok LibreOffice UI - master
Accent Dôraz LibreOffice UI - master
Accent Akcent LibreOffice UI - master
Accent 1 Zdôraznenie 1 LibreOffice UI - master
Accent 2 Zdôraznenie 2 LibreOffice UI - master
Accent 3 Zdôraznenie 3 LibreOffice UI - master
Accept Prijať LibreOffice UI - master
Accept All Prijať všetko LibreOffice UI - master
Accept All Changes Prijať všetky zmeny LibreOffice UI - master
Accept All Tracked Changes Prijať všetky sledované zmeny LibreOffice UI - master
Accept Change Prijať zmenu LibreOffice UI - master
Accept change $1 Prijať zmenu $1 LibreOffice UI - master
Accepted Prijaté LibreOffice UI - master
Accept license for %EXTENSIONNAME Prijať licenčnú zmluvu pre %EXTENSIONNAME LibreOffice UI - master
Accept this certificate temporarily for this session Dočasne akceptovať tento certifikát pre túto reláciu LibreOffice UI - master
Accept Track Change Prijať zmenu LibreOffice UI - master
Accept with Prijať s LibreOffice UI - master
Access All Alternates Prístup ku všetkým alternatívam LibreOffice UI - master
Access denied. Prístup odmietnutý. LibreOffice UI - master
Accessed Pristúpený LibreOffice UI - master
Accessibility Prístupnosť LibreOffice UI - master
Access Rights for Selected User Prístupové práva pre vybraného používateľa LibreOffice UI - master
Access to $(ARG1) was denied. Prístup k $(ARG1) bol odmietnutý. LibreOffice UI - master
According to layout Podľa rozloženia LibreOffice UI - master
Account Účet LibreOffice UI - master
AccountID IDÚčtu LibreOffice UI - master
AccountName NázovÚčtu LibreOffice UI - master
AccountNo ČísÚčt LibreOffice UI - master
AccountNumber ČísloÚčtu LibreOffice UI - master
Accounts Účty LibreOffice UI - master
AccountTyp TypÚčt LibreOffice UI - master
AccountType TypÚčtu LibreOffice UI - master
AccountTypeID IDTypuÚčtu LibreOffice UI - master
ACCRINT ACCRINT LibreOffice UI - master
ACCRINTM ACCRINTM LibreOffice UI - master
AccTypeID IDTypÚčt LibreOffice UI - master
Accumulation Akumulácia LibreOffice UI - master
A complex number Komplexné číslo LibreOffice UI - master
A condition cannot be applied to field [*] Podmienka nemôže byť použitá pre pole [*] LibreOffice UI - master
ACOS ACOS LibreOffice UI - master
ACOSH ACOSH LibreOffice UI - master
ACOT ACOT LibreOffice UI - master
ACOTH ACOTH LibreOffice UI - master
AcountName NázÚčt LibreOffice UI - master

No matching activity found.

Browse all glossary changes