Source Translation Glossary
2nd key Druhý kľúč LibreOffice UI - master
2nd Numbering Level 2. úroveň číslovania LibreOffice UI - master
2nd Outline Level 2. úroveň osnovy LibreOffice UI - master
2nd X axis Sekundárna os X LibreOffice UI - master
2nd X axis title Názov sekundárnej osi X LibreOffice UI - master
2nd Y axis Sekundárna os Y LibreOffice UI - master
2nd Y axis title Názov sekundárnej osi Y LibreOffice UI - master
%2 points from %1 %2 bodov z %1 LibreOffice UI - master
300;300 DPI (print resolution) 300;300 DPI (rozlíšenie tlače) LibreOffice UI - master
300 DPI 300 DPI LibreOffice UI - master
30 Percent 30 percent LibreOffice UI - master
32 Kai 32 Kai LibreOffice UI - master
3 Arrows 3 šípky LibreOffice UI - master
3 Colored Smileys 3 farebné emotikony LibreOffice UI - master
3 Columns 3 stĺpce LibreOffice UI - master
3 columns with equal size 3 stĺpce s rovnakou šírkou LibreOffice UI - master
3 Dashes 3 Dots 3 čiarky 3 bodky LibreOffice UI - master
3D Color 3D farba LibreOffice UI - master
3D cube 3D kocka LibreOffice UI - master
3D cubes 3D kocky LibreOffice UI - master
3D Effects 3D efekty LibreOffice UI - master
3D embossed 3D reliéf LibreOffice UI - master
3D engraved 3D rytina LibreOffice UI - master
3D Lines 3D čiary LibreOffice UI - master
3D Look 3D vzhľad LibreOffice UI - master
3D look 3D vzhľad LibreOffice UI - master
3D material color 3D farba materiálu LibreOffice UI - master
3D Model... 3D Model... LibreOffice UI - master
3D object 3D objekt LibreOffice UI - master
3D Object 3D objekty LibreOffice UI - master
3D objects 3D objekty LibreOffice UI - master
3D Objects 3D objekty LibreOffice UI - master
3D-Objects 3D objekty LibreOffice UI - master
3D Preview 3D náhľad LibreOffice UI - master
3D scene 3D scéna LibreOffice UI - master
3D Scene 3D scéna LibreOffice UI - master
3D Scene (group) 3D scéna (skupina) LibreOffice UI - master
3D scenes 3D scény LibreOffice UI - master
3D-Settings 3D nastavenia LibreOffice UI - master
3D shadow 3D tieň LibreOffice UI - master
3D Shadowing On/Off 3D tiene zap/vyp LibreOffice UI - master
3D Venetian Benátske 3D LibreOffice UI - master
3D View 3D zobrazenie LibreOffice UI - master
3D View... 3D zobrazenie... LibreOffice UI - master
3 Flags 3 vlajky LibreOffice UI - master
3 Gray Arrows 3 sivé šípky LibreOffice UI - master
3rd Group 3. skupina LibreOffice UI - master
3rd Numbering Level 3. úroveň číslovania LibreOffice UI - master
3rd Outline Level 3. úroveň osnovy LibreOffice UI - master
3 Signs 3 značky LibreOffice UI - master
3 Smileys 3 emotikony LibreOffice UI - master
3 Stars 3 hviezdy LibreOffice UI - master
3 Symbols 1 3 symboly 1 LibreOffice UI - master
3 Symbols 2 3 symboly 2 LibreOffice UI - master
3 Traffic Lights 1 3 semafory 1 LibreOffice UI - master
3 Traffic Lights 2 3 semafory 2 LibreOffice UI - master
3 Triangles 3 trojuholníky LibreOffice UI - master
40 Percent 40 percent LibreOffice UI - master
4 Arrows 4 Šípky LibreOffice UI - master
4 bit color 4 bity farba LibreOffice UI - master
4 bit grayscale 4 bity stupne sivej LibreOffice UI - master
4 Circles Red to Black 4 Kruhy od červenej po čiernu LibreOffice UI - master
4 Gray Arrows 4 sivé šípky LibreOffice UI - master
4 Images 4 obrázky LibreOffice UI - master
4 inch 4 palce LibreOffice UI - master
4 Point Star 4-cípa hviezda LibreOffice UI - master
4-Point Star 4-cípa hviezda LibreOffice UI - master
4 Ratings 4 Hodnotenia LibreOffice UI - master
4th Numbering Level 4. úroveň číslovania LibreOffice UI - master
4th Outline Level 4. úroveň osnovy LibreOffice UI - master
4 Traffic Lights 4 Semafory LibreOffice UI - master
4-way Arrow Štvorsmerová šípka LibreOffice UI - master
4-way Arrow Callout Bublina so štvorsmerovou šípkou LibreOffice UI - master
50% 50 % LibreOffice UI - master
50 Percent 50 percent LibreOffice UI - master
;59,4458{Tab}9{Space}32 ;59,4458{Tabulátor}9{Medzera}32 LibreOffice UI - master
5 Arrows 5 Šípky LibreOffice UI - master
5 Boxes 5 pravouholníkov LibreOffice UI - master
5 cm 5 cm LibreOffice UI - master
5 Gray Arrows 5 sivé šípky LibreOffice UI - master
5 Percent 5 percent LibreOffice UI - master
5 Point Star 5-cípa hviezda LibreOffice UI - master
5-Point Star 5-cípa hviezda LibreOffice UI - master
5 Quarters 5 Štvrtiny LibreOffice UI - master
5 Ratings 5 Hodnotenia LibreOffice UI - master
5th Numbering Level 5. úroveň číslovania LibreOffice UI - master
5th Outline Level 5. úroveň osnovy LibreOffice UI - master
600 DPI 600 DPI LibreOffice UI - master
60 Percent 60 percent LibreOffice UI - master
#6¾ Envelope Obálka #6¾ LibreOffice UI - master
#6 3/4 (Personal) Envelope #6 3/4 (osobná) obálka LibreOffice UI - master
6 Point Star 6-cípa hviezda LibreOffice UI - master
6-Point Star 6-cípa hviezda LibreOffice UI - master
6-Point Star, Concave 6-cípa oblúková hviezda LibreOffice UI - master
6th Numbering Level 6. úroveň číslovania LibreOffice UI - master
6th Outline Level 6. úroveň osnovy LibreOffice UI - master
70 Percent 70 percent LibreOffice UI - master
72 DPI 72 DPI LibreOffice UI - master
#7¾ (Monarch) Envelope Obálka #7¾ (Monarch) LibreOffice UI - master
75% 75 % LibreOffice UI - master

No matching activity found.

Browse all glossary changes