Source Translation Glossary
Y Error Bars... Chybové úsečky Y.. LibreOffice UI - master
Y-Error-Bars Chybové úsečky Y LibreOffice UI - master
&Yes &Áno LibreOffice UI - master
yes2 áno2 LibreOffice UI - master
Yes, identify Áno, prihlásiť LibreOffice UI - master
Yes or no Áno alebo nie LibreOffice UI - master
Yes, register the database for me Áno, zaregistrovať databázu LibreOffice UI - master
Yesterday Včera LibreOffice UI - master
yesterday včera LibreOffice UI - master
Yesterday, Včera, LibreOffice UI - master
Yes, the following Áno, nasledujúce LibreOffice UI - master
Yes to All Áno všetky LibreOffice UI - master
Yiddish (Israel) jidiš (Izrael) LibreOffice UI - master
Yiddish (USA) jidiš (USA) LibreOffice UI - master
Yield Výnos LibreOffice UI - master
YIELD YIELD LibreOffice UI - master
YIELDDISC YIELDDISC LibreOffice UI - master
YIELDMAT YIELDMAT LibreOffice UI - master
Yijing Hexagram Symbols Šesťcípe symboly Yijing LibreOffice UI - master
yin yang jin jang LibreOffice UI - master
Yi Radicals Yi kmene LibreOffice UI - master
Yi Syllables Yi slabiky LibreOffice UI - master
Y-Offset Odchýlka Y LibreOffice UI - master
Yombe (Congo) Yombe (Kongo) LibreOffice UI - master
Yoruba Yoruba LibreOffice UI - master
You cannot change only part of an array. Časť poľa nie je možné modifikovať. LibreOffice UI - master
You cannot change this part of the pivot table. Táto časť kontingenčnej tabuľky nemôže byť zmenená. LibreOffice UI - master
You cannot select different categories. Nemôžete vybrať rôzne kategórie. LibreOffice UI - master
You did not specify a new name for the attachment. Neuviedli ste nový názov prílohy. LibreOffice UI - master
You did not specify a subject for this message. Neuviedli ste predmet tejto správy. LibreOffice UI - master
You have %PRODUCTNAME %VERSION Máte %PRODUCTNAME %VERSION LibreOffice UI - master
You intend to delete 1 record. Chcete odstrániť 1 záznam. LibreOffice UI - master
You must use a column name before 'LIKE'. Pred 'LIKE' musíte použiť názov stĺpca. LibreOffice UI - master
Your changes will be lost if you don’t save them. Ak neuložíte zmeny, stratia sa. LibreOffice UI - master
Your homepage Vaša domovská stránka LibreOffice UI - master
Your Name Vaše meno LibreOffice UI - master
Your name Vaše meno LibreOffice UI - master
Your recipients are currently selected from Príjemcovia sú vybraní z LibreOffice UI - master
Yours faithfully S úctou LibreOffice UI - master
Y rotation Rotácia Y LibreOffice UI - master
yum mňam LibreOffice UI - master
Y-Values Y-Hodnoty LibreOffice UI - master
Y Variable Name Názov premennej Y LibreOffice UI - master
Y variable range cannot have more than 1 column. Oblasť premennej Y nemôže mať viac než 1 stĺpec. LibreOffice UI - master
Y variable range cannot have more than 1 row. Oblasť premennej Y nemôže mať viac než 1 riadok. LibreOffice UI - master
YY-MM-DD RR-MM-DD LibreOffice UI - master
YY/MM/DD RR/MM/DD LibreOffice UI - master
YYYY-MM-DD RRRR-MM-DD LibreOffice UI - master
YYYY/MM/DD RRRR/MM/DD LibreOffice UI - master
Zanabazar Square Štvorcové Zanabazar LibreOffice UI - master
zap vysoké napätie LibreOffice UI - master
Z axis Os Z LibreOffice UI - master
Z Axis Os Z LibreOffice UI - master
Z Axis... Os Z... LibreOffice UI - master
Z Axis Major Grid Hlavná mriežka osi Z LibreOffice UI - master
Z Axis Major Grid... Hlavná mriežka osi Z... LibreOffice UI - master
Z Axis Minor Grid Vedľajšia mriežka osi Z LibreOffice UI - master
Z Axis Minor Grid... Vedľajšia mriežka osy Z... LibreOffice UI - master
Z Axis Title Názov osi Z LibreOffice UI - master
Z axis title Názov osi Z LibreOffice UI - master
Z Axis Title... Nadpis osi Z... LibreOffice UI - master
z Critical one-tail z kritické, jednostranné LibreOffice UI - master
z Critical two-tail z kritické, obojstranné LibreOffice UI - master
Zebra Zebra LibreOffice UI - master
Zero Values Nulové hodnoty LibreOffice UI - master
Zero values Nulové hodnoty LibreOffice UI - master
Z Error Bars Chybové úsečky Z LibreOffice UI - master
zeta zeta LibreOffice UI - master
Zeta Zeta LibreOffice UI - master
ZETA ZETA LibreOffice UI - master
Zhuyin Zhuyin LibreOffice UI - master
Zig Zag Cikcak LibreOffice UI - master
Zigzag Cik-cak LibreOffice UI - master
Zip/city PSČ/obec LibreOffice UI - master
Zip code PSČ LibreOffice UI - master
ZIP Code PSČ LibreOffice UI - master
ZIP code/State/City PSČ/Štát/Obec LibreOffice UI - master
ZIP/Postal Code PSČ LibreOffice UI - master
ZIP/Postal (Home) PSČ (domov) LibreOffice UI - master
Zip/Postal (Work) PSČ (do práce) LibreOffice UI - master
Zoner Callisto/Draw Zoner Callisto/Draw LibreOffice UI - master
Zoom Lupa LibreOffice UI - master
Zoom... Lupa... LibreOffice UI - master
Zoom Factor Faktor mierky zobrazenia LibreOffice UI - master
Zoom factor Faktor mierky zobrazenia LibreOffice UI - master
Zoom In Zväčšiť LibreOffice UI - master
Zoom Next Priblížiť ďalší LibreOffice UI - master
Zoom Out Zmenšiť LibreOffice UI - master
Zoom & Pan (CTRL to Zoom Out, SHIFT to Pan) Priblíženie a posun (CTRL oddialenie, SHIFT posun) LibreOffice UI - master
Zoom Previous Priblížiť predchádzajúci LibreOffice UI - master
Zoom & View Layout Režim lupy a rozloženie zobrazenia LibreOffice UI - master
Z rotation Rotácia Z LibreOffice UI - master
Z-Soft PCX Import Import Z-Soft PCX LibreOffice UI - master
z-test z-test LibreOffice UI - master
z-test... z-test... LibreOffice UI - master
Z.TEST Z.TEST LibreOffice UI - master
ZTEST ZTEST LibreOffice UI - master
Zulu zuluština LibreOffice UI - master
Zulu hyphenation rules Pravidlá na delenie slov v zuluštine LibreOffice UI - master
zzz spánok LibreOffice UI - master

No matching activity found.

Browse all glossary changes