Source Translation Glossary
above nad LibreOffice Online
above nad LibreOffice UI - master
above nad LibreOffice Help - master
accept přijmout LibreOffice Online
accept přijmout LibreOffice Help - master
accept přijmout LibreOffice UI - master
accessibility zpřístupnění LibreOffice Online
accessibility zpřístupnění LibreOffice UI - master
accessibility zpřístupnění LibreOffice Help - master
add-in doplněk LibreOffice UI - master
add-in doplněk LibreOffice Help - master
add-in doplněk LibreOffice Online
address block blok s adresou LibreOffice UI - master
address block blok s adresou LibreOffice Online
address block blok s adresou LibreOffice Help - master
address book adresář LibreOffice Help - master
address book adresář LibreOffice Online
address book adresář LibreOffice UI - master
address book data source zdroj dat adresáře LibreOffice UI - master
address book data source zdroj dat adresáře LibreOffice Help - master
address book data source zdroj dat adresáře LibreOffice Online
address book source zdroj adresáře LibreOffice Help - master
address book source zdroj adresáře LibreOffice UI - master
address book source zdroj adresáře LibreOffice Online
address data adresy LibreOffice Help - master
address data adresy LibreOffice Online
address data adresy LibreOffice UI - master
address data source zdroj adres LibreOffice UI - master
address data source zdroj adres LibreOffice Online
address data source zdroj adres LibreOffice Help - master
address list seznam adres LibreOffice UI - master
address list seznam adres LibreOffice Help - master
address list seznam adres LibreOffice Online
adressing adresování LibreOffice Online
adressing adresování LibreOffice Help - master
adressing adresování LibreOffice UI - master
all titles všechny popisy LibreOffice UI - master
all titles všechny popisy LibreOffice Help - master
all titles všechny popisy LibreOffice Online
area oblast LibreOffice Online
area oblast LibreOffice UI - master
area oblast LibreOffice Help - master
argument argument LibreOffice Online
argument argument LibreOffice Help - master
argument argument LibreOffice UI - master
array matice LibreOffice Online
array matice LibreOffice Help - master
array matice LibreOffice UI - master
arrow key klávesa šipka (vpravo, vlevo) LibreOffice UI - master
arrow key klávesa šipka (vpravo, vlevo) LibreOffice Help - master
arrow key klávesa šipka (vpravo, vlevo) LibreOffice Online
assign přiřadit LibreOffice Help - master
assign přiřadit LibreOffice UI - master
assign přiřadit LibreOffice Online
audio zvuk LibreOffice Online
audio zvuk LibreOffice Help - master
audio zvuk LibreOffice UI - master
authentication autentizace LibreOffice Help - master
authentication autentizace LibreOffice UI - master
authentication autentizace LibreOffice Online
axis title popis osy LibreOffice Online
axis title popis osy LibreOffice Help - master
axis title popis osy LibreOffice UI - master
bar lišta (prvek UI), pruh (podmíněné formátování) LibreOffice Help - master
bar lišta (prvek UI), pruh (podmíněné formátování) LibreOffice UI - master
bar lišta (prvek UI), pruh (podmíněné formátování) LibreOffice Online
below pod LibreOffice Online
below pod LibreOffice UI - master
below pod LibreOffice Help - master
bibliographic database seznam použité literatury LibreOffice Help - master
bibliographic database seznam použité literatury LibreOffice UI - master
bibliographic database seznam použité literatury LibreOffice Online
bibliography seznam použité literatury LibreOffice Online
bibliography seznam použité literatury LibreOffice Help - master
bibliography seznam použité literatury LibreOffice UI - master
bitmap rastr LibreOffice UI - master
bitmap rastr LibreOffice Help - master
bitmap rastr LibreOffice Online
black-list seznam zakázaných LibreOffice UI - master
black-list seznam zakázaných LibreOffice Help - master
black-list seznam zakázaných LibreOffice Online
blacklist seznam zakázaných LibreOffice UI - master
blacklist seznam zakázaných LibreOffice Online
blacklist seznam zakázaných LibreOffice Help - master
border ohraničení LibreOffice UI - master
border ohraničení LibreOffice Help - master
border ohraničení LibreOffice Online
box pole LibreOffice Help - master
box pole LibreOffice UI - master
box pole LibreOffice Online
brochure příručka LibreOffice UI - master
brochure příručka LibreOffice Online
brochure příručka LibreOffice Help - master
bullet list odrážkový seznam LibreOffice UI - master
bullet list odrážkový seznam LibreOffice Help - master
bullet list odrážkový seznam LibreOffice Online
cache mezipaměť LibreOffice UI - master
cache mezipaměť LibreOffice Help - master
cache mezipaměť LibreOffice Online
callout bublina LibreOffice UI - master

No matching activity found.

Browse all glossary changes