Source Translation Glossary
$[officename] $[officename] LibreOffice Help – 7.0
3-D 3-D LibreOffice Help – 7.0
ABS ABS LibreOffice Help – 7.0
ACCRINT PÅLØBRENTE LibreOffice Help – 7.0
ACCRINTM PÅLØBRENTE.UDLØB LibreOffice Help – 7.0
ACOS ARCCOS LibreOffice Help – 7.0
ACOSH ARCCOSH LibreOffice Help – 7.0
ACOT ARCCOT LibreOffice Help – 7.0
ACOTH ARCCOTH LibreOffice Help – 7.0
Add-In Tilføjelse(s-program) LibreOffice Help – 7.0
ADDRESS ADRESSE LibreOffice Help – 7.0
AGGREGATE AGGREGER LibreOffice Help – 7.0
Alternate_value Alternativ_værdi LibreOffice Help – 7.0
AMORDEGRC AMORDEGRC LibreOffice Help – 7.0
AMORLINC AMORLINC LibreOffice Help – 7.0
AND OG LibreOffice Help – 7.0
Application Programming Interface (API) applikations-programmeringsgrænseflade (API) LibreOffice Help – 7.0
Area Hyperbolic Cosine (arcosh) Invers cosinus hyperbolsk LibreOffice Help – 7.0
Area Hyperbolic Cotangent (arcoth) Invers cotangens hyperbolsk LibreOffice Help – 7.0
Area Hyperbolic Sine (arsinh) Invers sinus hyperbolsk LibreOffice Help – 7.0
Area Hyperbolic Tangent (artanh) Invers tangens hyperbolsk LibreOffice Help – 7.0
area (i menuer) område LibreOffice Help – 7.0
area (på dokumenter) flade LibreOffice Help – 7.0
AREAS OMRÅDER LibreOffice Help – 7.0
array matrix LibreOffice Help – 7.0
Array (parameter) Matrix LibreOffice Help – 7.0
artefact (på billeder) billedforvrængning LibreOffice Help – 7.0
ASIN ARCSIN LibreOffice Help – 7.0
asset aktiv LibreOffice Help – 7.0
ATAN ARCTAN LibreOffice Help – 7.0
ATAN2 ARCTAN2 LibreOffice Help – 7.0
ATANH ARCTANH LibreOffice Help – 7.0
AutoFormat Styles Autoformatér typografier LibreOffice Help – 7.0
AVEDEV MAD LibreOffice Help – 7.0
AVERAGE MIDDEL LibreOffice Help – 7.0
AVERAGEA MIDDELV LibreOffice Help – 7.0
B B LibreOffice Help – 7.0
Backspace (tast) Tilbage LibreOffice Help – 7.0
BarrierMonitoring Grænse_type LibreOffice Help – 7.0
BASE BASIS LibreOffice Help – 7.0
Basic Basic LibreOffice Help – 7.0
BasicLibraries BasicLibraries LibreOffice Help – 7.0
Basis Grundtal LibreOffice Help – 7.0
Basis (finansielt) Basis LibreOffice Help – 7.0
behaviour adfærd LibreOffice Help – 7.0
BESSELI BESSELI LibreOffice Help – 7.0
BESSELJ BESSELJ LibreOffice Help – 7.0
BESSELK BESSELK LibreOffice Help – 7.0
BESSELK BESSELK LibreOffice Help – 7.0
BESSELY BESSELY LibreOffice Help – 7.0
BETA.DIST BETA.FORDELING LibreOffice Help – 7.0
BETADIST BETAFORDELING LibreOffice Help – 7.0
BETAINV BETAINV LibreOffice Help – 7.0
B (funktion) B LibreOffice Help – 7.0
BIN2DEC BIN.TIL.DEC LibreOffice Help – 7.0
BIN2HEX BIN.TIL.HEX LibreOffice Help – 7.0
BIN2OCT BIN.TIL.OKT LibreOffice Help – 7.0
Brace bottom gulvparentes LibreOffice Help – 7.0
braces krøllede parenteser LibreOffice Help – 7.0
Brace top Loftparentes LibreOffice Help – 7.0
bullet opremsningstegn (bullet) LibreOffice Help – 7.0
bullet punkttegn LibreOffice Help – 7.0
Bullets and Numbering Punktopstilling LibreOffice Help – 7.0
C (argument) Kumulativ LibreOffice Help – 7.0
case sensitive skelner mellem STORE og små bogstaver LibreOffice Help – 7.0
CEILING AFRUND.LOFT LibreOffice Help – 7.0
CEILING.MATH LOFT.MATEMATIK LibreOffice Help – 7.0
CEILING.PRECISE LOFT.PRÆCIS LibreOffice Help – 7.0
CEILING.XCL LOFT.XCL LibreOffice Help – 7.0
CELL CELLE LibreOffice Help – 7.0
char[256] char[256] LibreOffice Help – 7.0
check box afkrydsningsfelt LibreOffice Help – 7.0
CHISQDIST CHISQDIST LibreOffice Help – 7.0
CHISQINV CHISQINV LibreOffice Help – 7.0
Chi-square test Chi-kvadrat-test LibreOffice Help – 7.0
CHOOSE VÆLG LibreOffice Help – 7.0
clear check box ryd afkrydsningsfelt LibreOffice Help – 7.0
clipboard udklipsholder LibreOffice Help – 7.0
COLOR FARVE LibreOffice Help – 7.0
COLUMN KOLONNE LibreOffice Help – 7.0
COLUMNS KOLONNER LibreOffice Help – 7.0
COMBIN KOMBIN LibreOffice Help – 7.0
COMBINA KOMBINA LibreOffice Help – 7.0
CompatibilityMode() CompatibilityMode() LibreOffice Help – 7.0
CompatibleMode CompatibleMode LibreOffice Help – 7.0
COMPLEX KOMPLEKS LibreOffice Help – 7.0
CONCAT SAMMENKÆD LibreOffice Help – 7.0
CONCATENATE SAMMENKÆDNING LibreOffice Help – 7.0
construct struktur LibreOffice Help – 7.0
CONVERT KONVERTER LibreOffice Help – 7.0
CONVERT_OOO KONVERTER_OOO LibreOffice Help – 7.0
corresponding relevant LibreOffice Help – 7.0
COS COS LibreOffice Help – 7.0
COSH COSH LibreOffice Help – 7.0
Cost (finansielt) Anskaffelsesværdi LibreOffice Help – 7.0
COUNT TÆL LibreOffice Help – 7.0
COUNTA TÆLV LibreOffice Help – 7.0
Count (argument) Antal LibreOffice Help – 7.0
COUNTIFS TÆL.FLERE.HVIS LibreOffice Help – 7.0
COUPDAYBS KUPONDAGE.SA LibreOffice Help – 7.0
SteenRønnow

Added to glossary

LibreOffice Help – 7.0Danish LibreOffice Help – 7.0

Alternativ
2 months ago
SteenRønnow

Added to glossary

LibreOffice Help – 7.0Danish LibreOffice Help – 7.0

Tilbage
2 months ago
SteenRønnow

Added to glossary

LibreOffice Help – 7.0Danish LibreOffice Help – 7.0

Administration
2 months ago
SteenRønnow

Added to glossary

LibreOffice Help – 7.0Danish LibreOffice Help – 7.0

Pil op
2 months ago
SteenRønnow

Glossary updated

LibreOffice Help – 7.0Danish LibreOffice Help – 7.0

sætte et fejlflag
2 months ago
SteenRønnow

Added to glossary

LibreOffice Help – 7.0Danish LibreOffice Help – 7.0

LibreLogo
2 months ago
SteenRønnow

Added to glossary

LibreOffice Help – 7.0Danish LibreOffice Help – 7.0

Observationer
3 months ago
SteenRønnow

Added to glossary

LibreOffice Help – 7.0Danish LibreOffice Help – 7.0

Varians
3 months ago
SteenRønnow

Added to glossary

LibreOffice Help – 7.0Danish LibreOffice Help – 7.0

Chi-kvadrat-test
3 months ago
SteenRønnow

Added to glossary

LibreOffice Help – 7.0Danish LibreOffice Help – 7.0

Stikprøvestørrelse
3 months ago
Browse all glossary changes