Source Translation Glossary
$[officename] $[officename] LibreOffice Help – 6.4
1st and 2nd Keys Første og anden nøgle LibreOffice UI - master
Activate page line-spacing Aktiver side-linjeafstand LibreOffice UI - master
Add-In Tilføjelse(s-program) LibreOffice Help – 6.4
Additional formats Flere formater LibreOffice UI - master
Add Shadow Tilføj skygge LibreOffice UI - master
Advanced Avanceret LibreOffice UI - master
Align Juster LibreOffice UI - master
Align Left Venstrejuster LibreOffice UI - master
Align Right Højrejuster LibreOffice UI - master
Anchor Anker LibreOffice UI - master
anchoring forankring LibreOffice UI - master
and then click the <emph>XYZ</emph> tab og klik så på fanebladet <emph>XYZ</emph> LibreOffice UI - master
annotations bemærkninger LibreOffice UI - master
application program LibreOffice UI - master
Application Programming Interface (API) applikations-programmeringsgrænseflade (API) LibreOffice Help – 6.4
applied styles anvendte typografier LibreOffice UI - master
Apply and Edit Changes Anvend og rediger LibreOffice UI - master
Apply to %MODULE Anvend på %MODULE LibreOffice UI - master
Area (i dokumenter) Flade LibreOffice UI - master
area (i menuer) Område LibreOffice UI - master
Arrange Arranger LibreOffice UI - master
array matrix LibreOffice Help – 6.4
asset aktiv LibreOffice Help – 6.4
Attributes Attributter LibreOffice UI - master
AutoCorrect Autokorrektur LibreOffice UI - master
AutoCorrect Options Autokorrekturindstillinger LibreOffice UI - master
AutoFormat Styles Autoformater typografier LibreOffice UI - master
AutoText Autotekst LibreOffice UI - master
AutoUpdate Autoopdater LibreOffice UI - master
AutoWidth Autobredde LibreOffice UI - master
Axis Akse LibreOffice UI - master
Background Baggrund LibreOffice UI - master
Background Color Baggrundsfarve LibreOffice UI - master
BasicLibraries BasicLibraries LibreOffice Help – 6.4
Bibliography Database Litteraturdatabase LibreOffice UI - master
bibliography entries litteraturindførsler LibreOffice UI - master
Bibliography Entry Litteraturindførsel LibreOffice UI - master
Bitmaps Bitmaps LibreOffice UI - master
Bitmaps Bitmaps LibreOffice UI - master
Blur Slør LibreOffice UI - master
Bold Fed LibreOffice UI - master
Bookmarks Bogmærker LibreOffice UI - master
Border Kant LibreOffice UI - master
Borders Kanter LibreOffice UI - master
Brightness Lysstyrke LibreOffice UI - master
Bring Forward Flyt fremad LibreOffice UI - master
Bring to Front Placer forrest LibreOffice UI - master
Brochure Brochure LibreOffice UI - master
bullet punkttegn LibreOffice UI - master
Bullets and Numbering Punktopstilling LibreOffice UI - master
button knap LibreOffice UI - master
Case Sensitive Følsom for STORE og små bogstaver LibreOffice UI - master
Center Centrer LibreOffice UI - master
Centered Centreret LibreOffice UI - master
Certificate Certifikat LibreOffice UI - master
Certificate Paths Certifikatstier LibreOffice UI - master
Chapter Numbering Kapitelnummerering LibreOffice UI - master
Character Tegn LibreOffice UI - master
Character dialog dialogen Tegn LibreOffice UI - master
Chart Area Diagramflade LibreOffice UI - master
chart documents diagrammer LibreOffice UI - master
Chart Floor Diagramgulv LibreOffice UI - master
(charts) (diagrammer) LibreOffice UI - master
Chart Wall Diagramvæg LibreOffice UI - master
checkbox afkrydsningsfelt LibreOffice UI - master
choose vælg LibreOffice UI - master
Clear Direct Formatting Ryd direkte formatering LibreOffice UI - master
Collapse Outlines Fold disposition sammen LibreOffice UI - master
Color Farve LibreOffice UI - master
Color Bar Farvelinje LibreOffice UI - master
column breaks (i Calc) kolonneskift LibreOffice UI - master
column breaks (i Writer) spalteskift LibreOffice UI - master
Column Format Kolonneformat LibreOffice UI - master
Columns Kolonner LibreOffice UI - master
Column Width Kolonnebredde LibreOffice UI - master
Combine Kombiner LibreOffice UI - master
Combo Box Kombinationsfelt LibreOffice UI - master
Command (Mac-tast) Kommando LibreOffice UI - master
Comment Kommentar LibreOffice UI - master
Comments items Kommentar-elementer LibreOffice UI - master
Compare Document Sammenlign dokument LibreOffice UI - master
Comparison Options Sammenligningsindstillinger LibreOffice UI - master
CompatibilityMode() CompatibilityMode() LibreOffice Help – 6.4
CompatibleMode CompatibleMode LibreOffice Help – 6.4
Complex text layout (CTL) Komplekst tekstlayout LibreOffice UI - master
Condensed list Forkortet liste LibreOffice UI - master
Condition Betingelse LibreOffice UI - master
construct struktur LibreOffice Help – 6.4
Content View Indholdsvisning LibreOffice UI - master
content visibility indholdssynlighed LibreOffice UI - master
Contour Kontur LibreOffice UI - master
Copy Kopier LibreOffice UI - master
course of actions fremgangsmåder LibreOffice UI - master
Created Oprettet LibreOffice UI - master
CreateUnoValue() CreateUnoValue() LibreOffice Help – 6.4
Cross-reference Krydsreference LibreOffice UI - master
CStr() CStr() LibreOffice Help – 6.4
cursor markør LibreOffice UI - master
custom brugertilpasset LibreOffice UI - master
User avatar SteenRønnow

Added to glossary

LibreOffice Help – 6.4Danish LibreOffice Help – 6.4

fremviser
10 months ago
User avatar SteenRønnow

Added to glossary

LibreOffice Help – 6.4Danish LibreOffice Help – 6.4

tilsidesætte
10 months ago
User avatar SteenRønnow

Added to glossary

LibreOffice Help – 6.4Danish LibreOffice Help – 6.4

billedpunkt
10 months ago
User avatar SteenRønnow

Added to glossary

LibreOffice Help – 6.4Danish LibreOffice Help – 6.4

Adgangskode
10 months ago
User avatar SteenRønnow

Added to glossary

LibreOffice Help – 6.4Danish LibreOffice Help – 6.4

struktur
10 months ago
User avatar SteenRønnow

Added to glossary

LibreOffice Help – 6.4Danish LibreOffice Help – 6.4

betegnelse
10 months ago
User avatar SteenRønnow

Added to glossary

LibreOffice Help – 6.4Danish LibreOffice Help – 6.4

enkelt-skalare værdier
11 months ago
User avatar SteenRønnow

Added to glossary

LibreOffice Help – 6.4Danish LibreOffice Help – 6.4

rullemenuen med tandhjulet
11 months ago
User avatar SteenRønnow

Added to glossary

LibreOffice Help – 6.4Danish LibreOffice Help – 6.4

menuen med tandhjulet
11 months ago
User avatar SteenRønnow

Added to glossary

LibreOffice Help – 6.4Danish LibreOffice Help – 6.4

værktøjssæt
11 months ago
Browse all glossary changes