Source Translation Glossary
Subscript Sænket skrift LibreOffice UI - master
substring delstreng LibreOffice UI - master
Subtitle Undertitel LibreOffice UI - master
SUMIF SUM.HVIS LibreOffice UI - master
Superscript Hævet skrift LibreOffice UI - master
Switch Content View Skift indholdsvisning LibreOffice UI - master
Symbol Symbol LibreOffice UI - master
Table Tabel LibreOffice UI - master
Table Design Tabeldesign LibreOffice UI - master
Target Mål LibreOffice UI - master
TBILLEQ STATSOBLIGATION LibreOffice UI - master
TBILLYIELD STATSOBLIGATION.AFKAST LibreOffice UI - master
template skabelon LibreOffice UI - master
Templates in the selected category Skabeloner i den valgte kategori LibreOffice UI - master
Term Betegnelse LibreOffice UI - master
Test Settings Afprøv indstillinger LibreOffice UI - master
Text Tekst LibreOffice UI - master
Text Animation Tekstanimation LibreOffice UI - master
Text Attributes Tekstattributter LibreOffice UI - master
Text Boundaries Tekstgrænser LibreOffice UI - master
Text Box and Shape Tekstboks og figur LibreOffice UI - master
Text Decoration Tekstdekoration LibreOffice UI - master
(text documents) (tekstdokumenter) LibreOffice UI - master
Text Documents Tekstdokumenter LibreOffice UI - master
Text Fo~rmula Tekstformel LibreOffice UI - master
Thumbnail View Miniaturevisning LibreOffice UI - master
tick marks målemærker LibreOffice UI - master
Tiling Offset Fliseforskydning LibreOffice UI - master
Tiling Position Fliseplacering LibreOffice UI - master
Time Stamping Authority Tidsstemplingsautoritet LibreOffice UI - master
Title Titel LibreOffice UI - master
Title Page Titelside LibreOffice UI - master
Title (X Axis) Titel (X-akse) LibreOffice UI - master
Title (Y Axis) Titel (Y-akse) LibreOffice UI - master
Title (Z Axis) Titel (Z-akse) LibreOffice UI - master
To cell Til celle LibreOffice UI - master
To Cell(resize with cell) Til celle (tilpas størrelse sammen med cellen) LibreOffice UI - master
toggle slå til/fra LibreOffice UI - master
Toggle Master View Slå mastervisning til/fra LibreOffice UI - master
Toggle Numbered List Slå Nummereret liste til/fra LibreOffice UI - master
toolbar værktøjslinjen LibreOffice UI - master
Toolbars Værktøjslinjer LibreOffice UI - master
toolpack værktøjssæt LibreOffice UI - master
Tools Funktioner LibreOffice UI - master
Total editing time Samlet redigeringstid LibreOffice UI - master
Track Registrer LibreOffice UI - master
Track Changes Registrer ændringer LibreOffice UI - master
Transparency Transparens LibreOffice UI - master
Trans_pose Transponer LibreOffice UI - master
_Transpose All Transponer alt LibreOffice UI - master
Transpose All Transponer alt LibreOffice UI - master
Trials Forsøg LibreOffice UI - master
True Sand LibreOffice UI - master
Underline Understreg LibreOffice UI - master
_Underlining: Understregning: LibreOffice UI - master
_Undo Fortryd LibreOffice UI - master
Undock Frigør LibreOffice UI - master
Ungroup Ophæv gruppe LibreOffice UI - master
Unicode code Unicode-kode LibreOffice UI - master
Unknown Ukendt LibreOffice UI - master
Unprotect Cells Ophæv cellebeskyttelse LibreOffice UI - master
_Up Op LibreOffice UI - master
Update Opdater LibreOffice UI - master
Update Selected Style Opdater markeret typografi LibreOffice UI - master
User Data Brugerdata LibreOffice UI - master
User Interface Brugerflade LibreOffice UI - master
Values & _Formats Værdier og formater LibreOffice UI - master
_Values Only Kun værdier LibreOffice UI - master
VDB (funktion) VSA LibreOffice UI - master
vertically lodret LibreOffice UI - master
vertically evenly lodret jævnt LibreOffice UI - master
View Vis LibreOffice UI - master
viewer fremviser LibreOffice UI - master
visibility synlighed LibreOffice UI - master
Visible levels Synlig niveauer LibreOffice UI - master
Volatility Volatilitet LibreOffice UI - master
Watermark Vandmærke LibreOffice UI - master
Web Web LibreOffice UI - master
Web addresses Web-adresser LibreOffice UI - master
whitespace hvidt rum LibreOffice UI - master
Width Bredde LibreOffice UI - master
wildcard joker LibreOffice UI - master
Wizard Guide LibreOffice UI - master
Word Joiner Bindestreg LibreOffice UI - master
Wrap text automatically Ombryd teksten automatisk LibreOffice UI - master
XIRR (funktion) INTERN.RENTE LibreOffice UI - master
_Yes Ja LibreOffice UI - master
Yes Ja LibreOffice UI - master
Yield Afkast LibreOffice UI - master

No matching activity found.

Browse all glossary changes