Source Translation Glossary
1st and 2nd Keys Første og anden nøgle LibreOffice UI - master
Abs Absolut LibreOffice UI - master
Activate page line-spacing Aktiver side-linjeafstand LibreOffice UI - master
_Add Tilføj LibreOffice UI - master
Additional formats Flere formater LibreOffice UI - master
Address Book Source Adressebogskilde LibreOffice UI - master
Add Shadow Tilføj skygge LibreOffice UI - master
Adds the current combination of the incorrect word and the replacement word to the AutoCorrect replacement table. Tilføjer den aktuelle kombination af ukorrekt ord og erstatnings-ord til Autokorrekturs erstatningstabel. LibreOffice UI - master
Add to _AutoCorrect Tilføj til Autokorrektur LibreOffice UI - master
Add to _Dictionary Tilføj til ordbog LibreOffice UI - master
Advaced filter Avanceret filter LibreOffice UI - master
Advanced Avanceret LibreOffice UI - master
Alias Alias LibreOffice UI - master
Align Juster LibreOffice UI - master
Align Left Venstrejuster LibreOffice UI - master
Alignment Justering LibreOffice UI - master
Align Right Højrejuster LibreOffice UI - master
_All Alt LibreOffice UI - master
All ~Changes Inline Alle ændringer indlejret LibreOffice UI - master
Always AutoCorrect _to Autokorriger altid til LibreOffice UI - master
Anchor Forankring LibreOffice UI - master
anchoring forankring LibreOffice UI - master
annotations bemærkninger LibreOffice UI - master
application program LibreOffice UI - master
applied styles anvendte typografier LibreOffice UI - master
_Apply Anvend LibreOffice UI - master
Apply and Edit Changes Anvend og rediger LibreOffice UI - master
Apply Highlighting Avend fremhævning LibreOffice UI - master
A_pply to All Anvend på alle LibreOffice UI - master
Apply to %MODULE Anvend på %MODULE LibreOffice UI - master
Area (i dokumenter) Flade LibreOffice UI - master
area (i menuer) Område LibreOffice UI - master
Arrange Arranger LibreOffice UI - master
Array Matrix LibreOffice UI - master
asterisk asterisk LibreOffice UI - master
Attributes Attributter LibreOffice UI - master
AutoCorrect Autokorrektur LibreOffice UI - master
Autocorrected hyperlink Autokorrigeret hyperlink LibreOffice UI - master
AutoCorrect Options Autokorrekturindstillinger LibreOffice UI - master
AutoFill Autofyld LibreOffice UI - master
AutoFormat Styles Autoformater typografier LibreOffice UI - master
Automatic Automatisk LibreOffice UI - master
automatic wrapping automatisk ombrydning LibreOffice UI - master
AutoText Autotekst LibreOffice UI - master
AutoUpdate Autoopdater LibreOffice UI - master
AutoWidth Autobredde LibreOffice UI - master
Axis Akse LibreOffice UI - master
B B LibreOffice UI - master
Background Baggrund LibreOffice UI - master
Background Color Baggrundsfarve LibreOffice UI - master
back slash omvendt skråstreg LibreOffice UI - master
BarrierMonitoring Barriere_type LibreOffice UI - master
Basic Basic LibreOffice UI - master
Basis (finansielt) Basis LibreOffice UI - master
Before record action Før posthandling LibreOffice UI - master
Before record change Før postændring LibreOffice UI - master
Before submitting Før indsendelse LibreOffice UI - master
Before update Før opdatering LibreOffice UI - master
Bibliography Database Litteraturdatabase LibreOffice UI - master
bibliography entries litteraturindførsler LibreOffice UI - master
Bibliography Entry Litteraturindførsel LibreOffice UI - master
Bitmaps Bitmaps LibreOffice UI - master
Bitmaps Bitmaps LibreOffice UI - master
Blur Slør LibreOffice UI - master
Bold Fed LibreOffice UI - master
Bookmarks Bogmærker LibreOffice UI - master
Border Kant LibreOffice UI - master
Borders Kanter LibreOffice UI - master
Brightness Lysstyrke LibreOffice UI - master
Bring Forward Flyt fremad LibreOffice UI - master
Bring to Front Placer forrest LibreOffice UI - master
Brochure Brochure LibreOffice UI - master
BuildPath (Basic-metode) (Byg sti) blev brugt som eksempel. LibreOffice UI - master
bullet punkttegn LibreOffice UI - master
Bullets and Numbering Punktopstilling LibreOffice UI - master
button knap LibreOffice UI - master
Calculate Beregn LibreOffice UI - master
_Cancel Annuller LibreOffice UI - master
Carriage return Vognretur LibreOffice UI - master
Case Sensitive Skelner mellem Store og små bogstaver LibreOffice UI - master
Category Kategori LibreOffice UI - master
Cells Celler LibreOffice UI - master
Center Centrer LibreOffice UI - master
Centered Centreret LibreOffice UI - master
Certificate Certifikat LibreOffice UI - master
Certificate Paths Certifikatstier LibreOffice UI - master
Change View Skift visning LibreOffice UI - master
Chapter Numbering Kapitelnummerering LibreOffice UI - master
Character Tegn LibreOffice UI - master
Character dialog dialogen Tegn LibreOffice UI - master
Character Highlighting Color Tegn-fremhævningsfarve LibreOffice UI - master
Char Case Map Char Case-kort LibreOffice UI - master
Chart Area Diagramflade LibreOffice UI - master
chart documents diagrammer LibreOffice UI - master
Chart Floor Diagramgulv LibreOffice UI - master
(charts) (diagrammer) LibreOffice UI - master
Chart Wall Diagramvæg LibreOffice UI - master
checkbox afkrydsningsfelt LibreOffice UI - master
choose vælg LibreOffice UI - master
Class name: Klassenavn: LibreOffice UI - master

No matching activity found.

Browse all glossary changes