Source Translation
3d look kolmiulotteinen ulkoasu
accessibility saavutettavuus
administrator 1. (etenkin Windows) järjestelmänvalvoja 2. (verkkosivu, tietokanta) ylläpitäjä
align tasata
alignment tasaus
alphanumeric aakkosnumeerinen, aakkosnumeeriset
Arabic 1. (kieli) arabia 2. (numerot) arabialaiset
array 1. (ohjelmointi) taulukko 2. (matematiikka) matriisi
arrow style nuolityyli
AutoCorrect automaattinen korjaus
AutoText automaattinen teksti
banner kyltti
base text (aasialaiset merkit) perusteksti
bibliography lähdeluettelo
binomial distribution (tilastotiede) binomijakauma
block arrows nuolikuviot
Boolean Boolen
build (ohjelmisto) koontiversio
bullet luettelomerkki
busy varattu
button painike
Cancel Peruuta
capitals isot kirjaimet
category luokka
cell solu
cell style solutyyli
certificate varmenne
character spacing merkkiväli
chart kaavio
chi square (tilastotiede) khiin neliö
chi-square (tilastotiede) khiin neliö
click napsauttaa, napsautus
coefficient of determination (tilastotiede) selitysaste
column 1. (taulukko, tietokannan taulu) sarake 2. (teksti) palsta 3. (kaavio) pylväs
comment 1. huomautus 2. (ohjelmointi, HTML) kommentti
complementary color vastaväri
complimentary close lopputervehdys
condition ehto
confidence interval (tilastotiede) luottamusväli
confidence level (tilastotiede) luottamustaso
connector (Draw) yhdysviiva
contextual groups (käyttöliittymä) kontekstisidonnaiset ryhmät
contextual single (käyttöliittymä) kontekstisidonnainen yksirivinen
corrupt vioittunut
cumulative distribution function (tilastotiede) kertymäfunktio
cursor kohdistin
curve käyrä
curved connector (Draw) käyrä yhdysviiva
curve integral (matematiikka) viivaintegraali
density function (tilastotiede) tiheysfunktio
1. laskentataulukko 2. (ohjelmisto) taulukkolaskenta
a month ago
kohdistaa, kohdistus
a month ago
automaattinen teksti
a month ago
1. (etenkin Windows) järjestelmänvalvoja 2. (verkkosivu, tietokanta) ylläpitäjä
a month ago
nuolityyli
a month ago
hyperlinkki
a month ago
1. kaksinkertainen, kaksois- 2. kaksinkertaisen tarkkuuden liukuluku 3. (riviväli) riviväli 2
a month ago
tekstikehys
a month ago
(typografia) vinoviivallinen nolla
a month ago
1. (LibreOfficen) lisäosa 2. (solun sisällön ym.) laajennus 3. (tiedosto) tunniste
a month ago
Browse all glossary changes